Projektų finansavimas

 

Finansavimo ir atrankos kriterijai

Kvietimai teikti paraiškas

Skirtas finansavimas

2021 m. kovo 19 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-336 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų paskirstymo kūno kultūros ir sporto veiklos programos projektams vykdyti tvirtinimo“

 2020 m. gegžės 8 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-496 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. A1-232 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų paskirstymo kūno kultūros ir sporto veiklos programos projektams vykdyti tvirtinimo“ pakeitimo"

2020 m. kovo 13 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-232 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų paskirstymo kūno kultūros ir sporto veiklos programos projektams vykdyti tvirtinimo“

 2019 m. kovo 20 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-189 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų paskirstymo kūno kultūros ir sporto veiklos programos projektams vykdyti tvirtinimo“

2018 m. kovo 16 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-206 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų paskirstymo kūno kultūros ir sporto veiklos programos projektams vykdyti tvirtinimo“

2017 m. kovo 16 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-235 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų paskirstymo Kūno kultūros ir sporto veiklos programos projektams vykdyti tvirtinimo“