Birželis

2016 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-183 „Dėl Adelės Pociuvienės atleidimo iš Kretingos rajono Salantų lopšelio-darželio „Rasa“ direktorės pareigų“

22 0 0

2016 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-184 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamų ir asignavimų patikslinimo“

Priedai

21 0 0

2016 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-185 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo, pajamų kaupimo ir įmokėjimo į savivaldybės biudžetą, asignavimų administravimo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo“

Priedas

22 0 0

2016 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-186 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T2-23 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 metų priemonių tvirtinimo“ pakeitimo“

Priedas

22 0 0

2016 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-187 „Dėl pritarimo Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ugdymo programoms“

Priedas

Priedas

Priedas

Priedas

22 0 0

2016 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-188 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo “

Priedas

21 0 1

2016 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-189 „Dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“

Priedas

21 0 0

2016 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-190 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo ir netarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo tarnybos reikmėms Kretingos rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“

Priedas

22 0 0

2016 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-191 „Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai“

Priedas

21 0 0

2016 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-192 „Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų 2017–2019 metų investicijų plano derinimo“

Priedas

22 0 0

2016 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-193 „Dėl partnerystės sutarties pasirašymo rengiant daugiabučių namų investicijų planus bei savivaldybės viešojo pastato investicijų projektą“

Priedas

21 0 0

2016 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-194 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo“

21 0 1

2016 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-195 „Dėl pritarimo projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Kretingos rajone“ jungtinės veiklos sutarčiai“

Priedas

22 0 0

2016 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-196 „Dėl pritarimo projekto „Eismo saugos priemonių diegimas Kretingos rajono vietinės reikšmės keliuose“ įgyvendinimui “

22 0 0

2016 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-197 „Dėl projekto „Kretingos rajono savivaldybės kraštovaizdžio būklės gerinimas“ “

21 0 1

2016 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-198 „Dėl pavedimo ir lėšų skyrimo“

15 1 5

2016 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-199 „Dėl tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų kabineto (savivaldybės DOTS kabineto) ir laikinųjų DOTS paslaugų teikimo Kretingos rajono savivaldybėje“

21 0 0

2016 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-200„Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. T2-113 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo“

22 0 0

2016 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-201 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo“

22 0 0

2016 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-202 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo skyrimo“

20 1 1

2016 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-203 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės apdovanojimo vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimo medaliu nuostatų tvirtinimo “

22 0 0

2016 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-204 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-47 „Dėl 2016 metų Kretingos rajono kultūros centro veiklos programos tvirtinimo“ pakeitimo“

20 0 0

2016 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-205 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T2-164 „Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo ir uždraudimo 2016 m.“ pakeitimo“

20 0 0

2016 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-206 „Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“

20 0 0

2016 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-207 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“

19 0 0

2016 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-208 „Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo panaudos pagrindais“

20 0 0

2016 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-209 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybės Kretingos muziejui“

19 0 0

2016 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-210 „Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių atnaujinimo“

20 0 0

2016 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-211 „Dėl trumpalaikio materialiojo, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo valstybės turto nurašymo“

20 0 0

2016 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-212 „Dėl pritarimo Vilimiškės kaimo gyventojų apklausos rezultatams“

20 0 0

2016 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-213 „Dėl gatvės pavadinimo Kretingos seniūnijoje suteikimo“

Priedas

20 0 0

2016 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-214 „Dėl Kretingos gatvės Dupulčių kaime Žalgirio seniūnijoje pratęsimo“

Priedas

19 1 0

2016 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-215 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-61 „Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų planui ir gyvenamosios vietovės pavadinimo pakeitimui“ pakeitimo“

20 0 0

2016 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-216 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T2-205 „Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų 2013-2016 metų investicijų plano derinimo“ pakeitimo“

20 0 0

2016 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-217 „Dėl savivaldybės turto investavimo“

20 0 0

2016 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-218 „Dėl būtinumo teikti visuomenei viešąsias keleivinio kelių transporto paslaugas“

14 1 5
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.