Daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdymas

Pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 4.83 straipsnio 3 punkto nuostatas, butų ir kitų patalpų savininkai bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti (...).

Civilinis kodeksas numato tris bendrosios nuosavybės valdymo formas. Gyventojams leidžiama pasirinkti, ar kurti daugiabučių namų savininkų bendriją, ar pasirašyti jungtinės veiklos sutartį. Trečioji galimybė yra Savivaldybės skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius, kurį gali pasirinkti patys namų gyventojai.

 

 

Informacija asmenims, pretenduojantiems teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas

Asmenys, pretenduojantys teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-06-20 nutarimu Nr. 567 patvirtintas Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašas, Žin., 2013, Nr. 69-3457), prašymus pateikia Kretingos rajono savivaldybės administracijai, Savanorių g. 29A, 97111 Kretinga (el. p. savivaldybe [at] kretinga [dot] lt).

 

Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos tikrinimo grafikas

2021 m.

Savivaldybės administracijos direktoriaus  2020 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. A1-1218 „Dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos planinio patikrinimo sąrašo tvirtinimo“ patvirtintas 2021 m. daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos planinio patikrinimo sąrašas.

2020 m.

Savivaldybės administracijos direktoriaus  2020 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. A1-87 „Dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos planinio patikrinimo sąrašo tvirtinimo“ patvirtintas 2020 m. daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos planinio patikrinimo sąrašas. Pakeistas daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos patikrinimo sąrašas Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. A1-546.

 

Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos priežiūros ir kontrolės ataskaitos

 

Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos priežiūros ir kontrolės 2020 m. ataskaita.