Vasaris

2016 m. vasario 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-36 „Dėl Snieguolės Šlyžiuvienės skyrimo Kretingos rajono Vydmantų lopšelio-darželio „Pasagėlė“ direktore“

25 0 0

2016 m. vasario 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-37 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“

Priedas

22 0 3

2016 m. vasario 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-38 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto tvirtinimo“

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

6 priedas

20 1 4

2016 m. vasario 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-39 „Dėl Kretingos rajono sodininkų bendrijų specialiosios rėmimo programos nuostatų tvirtinimo“

Priedas

25 0 0

2016 m. vasario 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-40 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-191 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T2-205 „Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų 2013 – 2016 metų investicijų plano derinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“

Priedas

25 0 0

2016 m. vasario 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-41 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo“

Priedas

25 0 0

2016 m. vasario 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-42 „Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės mero 2015 metų veiklos ataskaitai“

Priedas

22 0 3

2016 m. vasario 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-43 „Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2015 metų veiklos ataskaitai“

Priedas

22 0 3

2016 m. vasario 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-44 „Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės 2012-2015 m. kovos su korupcija programos priemonių įgyvendinimui ir Kretingos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2015 metų veiklos ataskaitai“

Priedas

Priedo priedas

19 0 3

2016 m. vasario 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-45 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos 2015 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo“

Priedas

22 0 0

2016 m. vasario 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-46 „Dėl 2015 metų Kretingos rajono kultūros centro veiklos ataskaitos tvirtinimo“

Priedas

22 0 0

2016 m. vasario 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-47 „Dėl 2016 metų Kretingos rajono kultūros centro veiklos programos tvirtinimo“

Priedas

22 0 0

2016 m. vasario 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-48 „Dėl 2015 metų Kretingos rajono Salantų kultūros centro veiklos ataskaitos tvirtinimo“

Priedas

13 2 6

2016 m. vasario 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-49 „Dėl 2015 metų Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus veiklos ataskaitų tvirtinimo“

1 priedas

2 priedas

19 0 0

2016 m. vasario 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-50 „Dėl 2015 metų Kretingos muziejaus veiklos ataskaitų tvirtinimo“

1 priedas

2 priedas

20 0 0

2016 m. vasario 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-51 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2016-2021 metų turizmo rinkodaros strategijos tvirtinimo“

Priedas

20 0 0

2016 m. vasario 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-52 „Dėl pritarimo jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties projektui ir lėšų skyrimo“

Priedas

18 0 2

2016 m. vasario 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-53 „Dėl pritarimo projekto „Pažink vakarų krantą“ jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties projektui ir lėšų skyrimo“

Priedas

18 0 2

2016 m. vasario 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-54 „Dėl pritarimo projekto „Žemaitijos istorinio–religinio kelio sklaida e. rinkodaros priemonėmis“ jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties projektui ir lėšų skyrimo“

Priedas

18 0 1

2016 m. vasario 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-55 „Dėl pritarimo projekto „Bernardinų takais“ jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties projektui ir lėšų skyrimo“

Priedas

20 0 0

2016 m. vasario 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-56 „Dėl slaugos lovų skaičiaus Kretingos rajono sveikatos priežiūros įstaigose“

20 0 0

2016 m. vasario 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-57 „Dėl pavedimo vertinti ir rengti išvadas apie asmens galimybes pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus“

20 0 0

2016 m. vasario 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-58 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų tvirtinimo“

Priedas

20 0 0

2016 m. vasario 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-59 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų tvirtinimo“

Priedas

19 0 0

2016 m. vasario 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-60 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“

Priedas

19 0 0

2016 m. vasario 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-61 „Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų planui ir gyvenamosios vietovės pavadinimo pakeitimui“

Priedai

19 0 0

2016 m. vasario 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-62 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybės administracijai“

19 0 0

2016 m. vasario 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-63 „Dėl turto perdavimo Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui“

19 0 0

2016 m. vasario 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-64 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

19 0 0

2016 m. vasario 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-65 „Dėl kiemo statinių Mokyklos g. 25, Rūdaičių k., ir Motiejaus Valančiaus g. 9, Nasrėnų k., Kretingos r. sav., nurašymo“

19 0 0

2016 m. vasario 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-66 „Dėl gatvių pavadinimų Darbėnų seniūnijoje suteikimo“

Priedai

19 0 0

2016 m. vasario 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-67 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio“

18 0 0

2016 m. vasario 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-68 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T2-296 „Dėl asmenų, pageidaujančių skirti privačių (tikslinių) lėšų Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių statiniams rekonstruoti, taisyti (remontuoti), pasiūlymų teikimo, jų vertinimo, pripažinimo tinkamais įgyvendinti ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

19 0 0

2016 m. vasario 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-69 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2016 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, eilės sudarymo“

17 0 1
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.