Spalis

2015 m. spalio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-273 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio tvirtinimo“

Priedai

25 0 0

2015 m. spalio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-274 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2014 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“

Priedas

25 0 0

2015 m. spalio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-275 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano padidinimo ir patikslinimo“

Priedai

24 0 0

2015 m. spalio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-276 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-31 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės strateginio veiklos planavimo organizavimo tvarkos aprašo ir Kretingos rajono savivaldybės 2015-2017 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo“

Priedai

24 0 0

2015 m. spalio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-277 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą netaikymo“

Priedas (neskelbiamas)

23 2 0

2015 m. spalio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-278 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-377 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros ir plėtros programos 2015-2018 m. tvirtinimo“ pakeitimo“

Priedas

21 3 0

2015 m. spalio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-279 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-34 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2015 metų priemonių tvirtinimo“ pakeitimo“

24 1 0

2015 m. spalio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-280 „Dėl Kretingos rajono mokinių vežiojimo organizavimo, mokyklinių autobusų naudojimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Priedas

Priedo priedai

17 1 6

2015 m. spalio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-281 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

Priedas

25 0 0

2015 m. spalio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-282 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“

24 0 0

2015 m. spalio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-283 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

25 0 0

2015 m. spalio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-284 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono pedagogų švietimo centrui“

24 0 0

2015 m. spalio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-285 „Dėl negyvenamųjų patalpų, Žemaitės al. 1, Kretingoje, ilgalaikio materialiojo turto ir ūkinio inventoriaus nuomos“

24 1 0

2015 m. spalio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-286 „Dėl komisijos sudarymo fiksuotam pajamų mokesčio dydžiui, turint verslo liudijimą, ir nekilnojamojo turto mokesčio tarifams nustatyti“

23 1 0

2015 m. spalio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-287 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T2-77 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento“ pakeitimo“

25 0 0

2015 m. spalio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-288 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T2-80 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

25 0 0

2015 m. spalio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-289 „Dėl lankytinos vietos pavadinimo tvirtinimo“

22 2 0

2015 m. spalio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-290 „Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo ir gatvės pavadinimo Kartenos miestelyje suteikimo“

Priedas

24 0 0

2015 m. spalio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-291 „Dėl gatvės pavadinimo Žalgirio seniūnijoje suteikimo“

Priedas

23 0 0
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.