Rugsėjis

2015 m. rugsėjo 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-251 „Dėl Zinos Viskontienės atleidimo iš Kretingos rajono Vydmantų lopšelio-darželio „Pasagėlė“ direktorės pareigų“

24 0 0

2015 m. rugsėjo 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-252 „Dėl Ingridos Mineikienės atleidimo iš Kretingos rajono pedagoginės psichologinės tarnybos direktorės pareigų“

23 0 1

2015 m. rugsėjo 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-253 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano padidinimo ir patikslinimo“

Priedai

22 0 0

2015 m. rugsėjo 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-254 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T2-88 „Dėl savivaldybės mokyklų klasių skaičiaus, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, vaikų ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse ir grupėse 2015–2016 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo“

23 0 1

2015 m. rugsėjo 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-255 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-207 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės mokyklų patalpų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

24 0 0

2015 m. rugsėjo 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-256 „Dėl įgaliojimo“

24 0 0

2015 m. rugsėjo 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-257 „Dėl pritarimo viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos sutarties projektui“

Priedas

21 0 3

2015 m. rugsėjo 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-258 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro steigimo“

Priedas

21 2 1

2015 m. rugsėjo 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-259 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų tvirtinimo“

24 0 0

2015 m. rugsėjo 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-260 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2015–2017 m. aplinkos triukšmui jautrių vietų stebėsenos programos tvirtinimo“

Priedas

Priedo priedas

24 0 0

2015 m. rugsėjo 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-261 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T2-308 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-339 „Dėl dienos veiklos centro nuostatų patvirtinimo nauja redakcija ir Kretingos rajono tarybos 1997-12-22 sprendimo Nr. 96 2 punkto bei Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2001-09-27 sprendimo Nr. 128 pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo ir papildymo“ pakeitimo“

24 0 0

2015 m. rugsėjo 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-262 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-64 „Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro vaikų globos (rūpybos) tarnyboje globojamų (rūpinamų) vaikų maitinimo piniginių normų ir maistpinigių išmokėjimo tvarkos bei dienos veiklos tarnybą lankančių vaikų maitinimo piniginės normos patvirtinimo“ pakeitimo“

24 0 0

2015 m. rugsėjo 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-263 „Dėl butų pardavimo“

23 0 0

2015 m. rugsėjo 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-264 „Dėl negyvenamųjų patalpų J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje, nuomos“

23 0 0

2015 m. rugsėjo 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-265 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

23 0 1

2015 m. rugsėjo 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-266 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“

23 0 0

2015 m. rugsėjo 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-267 „Dėl trumpalaikio materialiojo, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo valstybės turto nurašymo“

24 0 0

2015 m. rugsėjo 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-268 „Dėl komisijos sudarymo“

23 0 0

2015 m. rugsėjo 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-269 „Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo ir naujų gatvių pavadinimų Kretingos seniūnijoje suteikimo“

Priedai

24 0 0

2015 m. rugsėjo 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-270 „Dėl gatvės pavadinimo Žalgirio seniūnijoje suteikimo“

Priedas

23 0 0

2015 m. rugsėjo 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-271 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“

24 0 0

2015 m. rugsėjo 24 d. tarybos sprendimas Nr. T2-272 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015-02-27 sprendimo Nr. T2-32 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2015 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, eilės sudarymo“ pakeitimo“

22 0 2
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.