Rugpjūtis

2015 m. rugpjūčio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-224 „Dėl Adelės Jonauskienės atleidimo iš Kretingos Simono Daukanto pagrindinės mokyklos direktorės pareigų“

24 0 0

2015 m. rugpjūčio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-225 „Dėl Verutės Keblienės atleidimo iš Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro direktorės pareigų“

23 1 0

2015 m. rugpjūčio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-226 „Dėl Irenos Dukštienės atleidimo iš Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro direktorės pareigų“

23 0 0

2015 m. rugpjūčio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-227 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano padidinimo ir patikslinimo“

Priedai

23 0 1

2015 m. rugpjūčio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-228 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano pakeitimo“

Priedai

24 0 0

2015 m. rugpjūčio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-229 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-32 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2015 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, eilės sudarymo“ pakeitimo“

18 0 6

2015 m. rugpjūčio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-230 „Dėl pritarimo jungtinės veiklos sutarties Nr. S1-741 pakeitimui“

Priedas

23 0 0

2015 m. rugpjūčio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-231 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės privatizavimo fondo lėšų 2015 metų II-ojo pusmečio sąmatos tvirtinimo“

24 0 0

2015 m. rugpjūčio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-232 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-02-28 sprendimo Nr. T2-46 „Dėl vietinių rinkliavų nuostatų tvirtinimo, Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2000-12-21 sprendimo Nr. 227 dalinio pakeitimo ir kai kurių rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo“

21 1 2

2015 m. rugpjūčio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-233 „Dėl pritarimo projekto „Kretingos rajono Rūdaičių ir Vydmantų kadastrinių vietovių dalies lauko drenažo inžinerinės infrastruktūros atnaujinimas“ jungtinės veiklos sutarties projektui“

Priedas

24 0 0

2015 m. rugpjūčio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-234 „Dėl sandorio sudarymo“

22 0 0

2015 m. rugpjūčio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-235 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“

Priedas

20 0 4

2015 m. rugpjūčio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-236 „Dėl Kretingos rajono neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo 2015 metams tvarkos aprašo patvirtinimo“

Priedas

Priedo priedai

24 0 0

2015 m. rugpjūčio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-237 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T2-312 „Dėl mokesčio už mokslą Kretingos ir Kretingos rajono Salantų meno mokyklose nustatymo bei kai kurių Kretingos rajono tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo“

24 0 0

2015 m. rugpjūčio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-238 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-312 „Dėl mokesčio už neformalųjį ugdymą Kretingos sporto mokykloje nustatymo bei kai kurių Kretingos rajono tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo“

24 0 0

2015 m. rugpjūčio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-239 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

24 0 0

2015 m. rugpjūčio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-240 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 31 d. sprendimo Nr. T2-200 „Dėl personalinių priedų prie tarnybinių atlyginimų, skatinimo bei materialinės pašalpos skyrimo Kretingos rajono savivaldybės kultūros įstaigų vadovams tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“

23 0 1

2015 m. rugpjūčio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-241 „Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro etatų tvirtinimo“

21 0 0

2015 m. rugpjūčio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-242 „Dėl pritarimo teikti stacionarines geriatrijos profilio paslaugas, apmokamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, Kretingos rajono savivaldybės viešojoje įstaigoje Kretingos ligoninėje“

23 0 0

2015 m. rugpjūčio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-243 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų 2015 metų II-ojo pusmečio veiklos plano tvirtinimo“

Priedas

22 0 0

2015 m. rugpjūčio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-244 „Dėl paramos verslui skyrimo komisijos sudarymo“

20 0 0

2015 m. rugpjūčio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-245 „Dėl Etikos komisijos pirmininko pavaduotojo tvirtinimo“

18 3 3

2015 m. rugpjūčio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-246 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo“

Priedas

19 0 5

2015 m. rugpjūčio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-247 „Dėl komisijos sudarymo“

24 0 0

2015 m. rugpjūčio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-248 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T2-33 „Dėl komisijos laisvės kovoms įamžinti sudarymo“ pakeitimo“

24 0 0

2015 m. rugpjūčio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-249 „Dėl viešojo geriamojo vandens tiekėjo, nuotekų tvarkytojo ir paviršinių nuotekų tvarkytojo paskyrimo“

23 0 1

2015 m. rugpjūčio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-250 „Dėl savivaldybės turto investavimo ir UAB „Kretingos vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo“

20 0 1
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.