Birželis

2015 m. birželio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-188 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano padidinimo“

22 0 0

2015 m. birželio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-189 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2014–2020 metų plėtros plano pakeitimo“

Priedas

22 1 1

2015 m. birželio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-190 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014-09-25 sprendimo Nr. T2-259 „Dėl Paramos verslui skyrimo programos ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

1 priedas

2 priedas

22 0 0

2015 m. birželio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-191 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T2-205 „Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų 2013–2016 metų investicijų plano derinimo“ pakeitimo“

Priedas

24 0 0

2015 m. birželio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-192 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą netaikymo“

Priedas (neskelbiamas)

24 0 0

2015 m. birželio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-193 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo“

23 0 0

2015 m. birželio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-194 „Dėl Etikos komisijos sudarymo“

17 0 7

2015 m. birželio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-195 „Dėl Etikos komisijos pirmininko skyrimo“

17 0 7

2015 m. birželio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-196 „Dėl Antikorupcijos komisijos sudarymo“

16 0 7

2015 m. birželio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-197 „Dėl komisijos prevencinei programai „Stabdyk nusikalstamumą“ parengti ir įgyvendinti sudarymo, komisijos nuostatų patvirtinimo“

24 0 0

2015 m. birželio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-198 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Priedas

24 0 0

2015 m. birželio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-199 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-127 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės privatizavimo fondo lėšų 2015 metų I-ojo pusmečio sąmatos tvirtinimo“ pakeitimo“

21 0 2

2015 m. birželio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-200 „Dėl parduodamų Kretingos rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo“

24 0 0

2015 m. birželio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-201 „Dėl viešame aukcione parduodamo Kretingos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo papildymo“

23 0 1

2015 m. birželio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-202 „Dėl butų Šilo g. 24-3, Valėnų k., Žalgirio sen., Kretingos r., ir Mokyklos g. 4-2, Kūlupėnų k., Kūlupėnų sen., Kretingos r., pardavimo“

24 0 0

2015 m. birželio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-203 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

24 0 0

2015 m. birželio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-204 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise ir panaudos pagrindais“

24 0 0

2015 m. birželio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-205 „Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos“

24 0 0

2015 m. birželio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-206 „Dėl negyvenamųjų patalpų, J. Pabrėžos g. 4-2, Kretingos m., nuomos“

24 0 0

2015 m. birželio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-207 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės mokyklų patalpų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“

24 0 0

2015 m. birželio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-208 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-158 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pailgintos dienos grupės veiklos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

21 0 0

2015 m. birželio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-209 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-157 „Dėl tėvų (globėjų) pageidavimu teikiamos papildomos paslaugos mėnesio atlygio už vieno mokinio priežiūrą Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pailgintos dienos grupėse nustatymo“ pakeitimo“

24 0 0

2015 m. birželio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-210 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų pakeitimo“

24 0 0

2015 m. birželio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-211 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų patvirtinimo“

Priedas

24 0 0

2015 m. birželio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-212 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo tvirtinimo, pareigybės kategorijos nustatymo“

Priedas

24 0 0

2015 m. birželio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-213 „Dėl 2014–2016 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2015 m. įgyvendinamų priemonių“

22 0 0

2015 m. birželio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-214 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo“

22 0 0

2015 m. birželio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-215 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro stebėtojų tarybos sudarymo“

21 0 0

2015 m. birželio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-216 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“

22 0 0

2015 m. birželio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-217 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“

21 0 0

2015 m. birželio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-218 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“

20 0 2

2015 m. birželio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-219 „Dėl etninės kultūros plėtros Kretingos rajone tarybos sudėties tvirtinimo“

21 0 0

2015 m. birželio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-220 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-391 „Dėl Kretingos rajono kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų nuolatinės atestavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo“

22 0 0

2015 m. birželio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-221 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015-01-29 sprendimo Nr. T2-28 „Dėl valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo“

22 0 0

2015 m. birželio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-222 „Dėl gatvių pavadinimų Kretingos miesto seniūnijoje suteikimo ir pakeitimo“

Priedas

20 0 0

2015 m. birželio 25 d. tarybos sprendimas Nr. T2-223 „Dėl Ilgosios gatvės pavadinimo Salantų miesto seniūnijoje suteikimo ir Jaunimo gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo“

Priedai

21 0 0
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.