Vasaris

2015 m. vasario 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-30 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto tvirtinimo“

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

6 priedas

7 priedas

25 0 0

2015 m. vasario 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-31 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės Strateginio veiklos planavimo organizavimo tvarkos aprašo ir Kretingos rajono savivaldybės 2015 - 2017 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“

1 priedas

2 priedas

25 0 0

2015 m. vasario 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-32 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2015 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, eilės sudarymo“

24 0 1

2015 m. vasario 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-33 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2014 metų priemonių vykdymo ataskaitos tvirtinimo“

Priedas

25 0 0

2015 m. vasario 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-34 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2015 metų priemonių tvirtinimo“

Priedas

25 0 0

2015 m. vasario 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-35 „Dėl valstybės finansinės paramos suteikimo užsienyje mirusių Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką“ (neskelbiamas)

24 0 0

2015 m. vasario 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-36 „Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Kretingos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“

Priedas

25 0 0

2015 m. vasario 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-37 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2015 metų socialinių paslaugų plano tvirtinimo“

Priedas

25 0 0

2015 m. vasario 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-38 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-125 „Dėl mokėjimo už dienos veiklos centro teikiamas socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

25 0 0

2015 m. vasario 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-39 „Dėl pritarimo 2012 - 2014 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos programos 2013 metų ataskaitai“

Priedas

25 0 0

2015 m. vasario 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-40 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2014 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo“

Priedas

25 0 0

2015 m. vasario 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-41 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos 2014 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo“

Priedas

25 0 0

2015 m. vasario 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-42 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų 2015 metų I-ojo pusmečio veiklos plano tvirtinimo“

Priedas

24 0 0

2015 m. vasario 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-43 „Dėl 2014 metų Kretingos muziejaus veiklos ataskaitų tvirtinimo“

1 priedas

2 priedas

25 0 0

2015 m. vasario 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-44 „Dėl 2015 metų Kretingos muziejaus veiklos plano tvirtinimo“

Priedas

24 0 1

2015 m. vasario 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-45 „Dėl 2014 metų Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus veiklos ataskaitų tvirtinimo“

1 priedas

2 priedas

25 0 0

2015 m. vasario 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-46 „Dėl 2015 metų Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus veiklos plano tvirtinimo“

Priedas

24 0 0

2015 m. vasario 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-47 „Dėl 2014 metų Kretingos rajono kultūros centro veiklos ataskaitos tvirtinimo“

Priedas

25 0 0

2015 m. vasario 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-48 „Dėl 2015 metų Kretingos rajono kultūros centro veiklos programos tvirtinimo“

Priedas

25 0 0

2015 m. vasario 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-49 „Dėl 2014 metų Kretingos rajono Salantų kultūros centro veiklos ataskaitos tvirtinimo“

Priedas

23 0 2

2015 m. vasario 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-50 „Dėl 2015 metų Kretingos rajono Salantų kultūros centro veiklos programos tvirtinimo“

Priedas

24 0 0

2015 m. vasario 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-51 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimo Nr. T2-301 „Dėl Kretingos rajono ir Salantų kultūros centrų teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo“

24 0 0

2015 m. vasario 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-52 „Dėl Kretingos rajono ir Salantų kultūros centrų turto nuomos mokesčio dydžio trumpalaikiams renginiams nustatymo“

25 0 0

2015 m. vasario 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-53 „Dėl kvalifikacinės klasės suteikimo“

24 0 1

2015 m. vasario 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-54 „Dėl kvalifikacinės klasės suteikimo Povilui Černeckiui“

23 0 0

2015 m. vasario 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-55 „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“

22 0 0

2015 m. vasario 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-56 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje“

23 0 0

2015 m. vasario 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-57 „Dėl negyvenamųjų patalpų J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje, nuomos“

22 0 0

2015 m. vasario 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-58 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos Darbėnų g. 21, Grūšlaukės k., Darbėnų sen., Kretingos r. sav.“

58 0 0

2015 m. vasario 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-59 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos Darželio g. 1-1, Kurmaičių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav.“

23 0 0

2015 m. vasario 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-60 „Dėl gatvės pavadinimo Kretingos miesto seniūnijoje suteikimo“

Priedas

23 0 0

2015 m. vasario 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-61 „Dėl gatvių pavadinimų Kretingos seniūnijoje suteikimo“

1 priedas

2 priedas

23 0 0

2015 m. vasario 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-62 „Dėl pritarimo Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos projekto „Mus vienija skaudi istorija ir noras gyventi saugioje ateityje“ vykdymui“

23 0 0
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.