Lapkritis

2014 m. lapkričio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-327 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano padidinimo ir patikslinimo“

Priedai

24 1 0

2014 m. lapkričio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-328 „Dėl žemės nuomos ir žemės mokesčių lengvatų suteikimo“ (neskelbiamas)

25 0 0

2014 m. lapkričio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-329 „Dėl savivaldybės socialinio būsto fondui skirto gyvenamojo namo dalies, pagalbinio ūkio paskirties pastatų bei kiemo statinių dalių ir žemės sklypo Miško g. 12, Laukžemės k., Darbėnų sen., Kretingos r., pirkimo“

25 0 0

2014 m. lapkričio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-330 „Dėl viešame aukcione parduodamo Kretingos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo“

24 0 1

2014 m. lapkričio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-331 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo, Kretingos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“

24 0 0

2014 m. lapkričio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-332 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Kretingos šilumos tinklų centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo“

24 0 0

2014 m. lapkričio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-333 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013-08-29 sprendimo Nr. T2-207 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo“ pakeitimo“

24 0 0

2014 m. lapkričio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-334 „Dėl kietojo kuro (malkų) vidutinės kainos, taikomos kompensacijoms skaičiuoti, patvirtinimo“

24 0 0

2014 m. lapkričio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-335 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-11 „Dėl socialinės pašalpos nepasiturintiems Kretingos rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

24 0 0

2014 m. lapkričio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-336 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-13 „Dėl būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų nepasiturintiems Kretingos rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

24 0 0

2014 m. lapkričio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-337 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014-09-25 sprendimo Nr. T2-275 „Dėl pritarimo vykdyti kultūros infrastruktūros ir kultūros paveldo aktualizavimo projektus“ pakeitimo“

24 0 0

2014 m. lapkričio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-338 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijos tyliųjų zonų nustatymo“

1 priedas

2 priedas

24 0 0

2014 m. lapkričio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-339 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013-03-28 sprendimo Nr. T2-104 „Dėl atvirų vandens telkinių, skirtų rekreacijai, vandens kokybės 2013 - 2015 m. stebėsenos programos tvirtinimo“ pakeitimo“

24 0 0

2014 m. lapkričio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-340 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 -05-30 sprendimo Nr. T2-156 „Dėl visuomenės sveikatos programų tvirtinimo“ pakeitimo“

24 0 0

2014 m. lapkričio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-341 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. T2-231 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų pedagoginių ir kitų darbuotojų tarifinio sąrašo rengimo, tikrinimo, derinimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Priedai

24 0 0

2014 m. lapkričio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-342 „Dėl Kretingos rajono pedagogų švietimo centro teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo“

24 0 0

2014 m. lapkričio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-343 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014-01-30 sprendimo Nr. T2-27 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės mokyklų organizuojamų festivalių, konkursų ir kitų renginių dalyvio mokesčio nustatymo“ pakeitimo“

24 0 0

2014 m. lapkričio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-344 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2003 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T2-7 „Dėl mokamų renginių organizavimo Kretingos meno mokykloje“ pakeitimo“

24 0 0

2014 m. lapkričio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-345 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 -11-27 sprendimo Nr. T2-312 „Dėl mokesčio už neformalųjį ugdymą Kretingos sporto mokykloje nustatymo bei kai kurių Kretingos rajono tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo“

24 0 0

2014 m. lapkričio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-346 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-02-28 sprendimo Nr. T2-61 „Dėl Kretingos sporto mokyklos dalyvių vienos paros maitinimosi išlaidų sporto renginiuose, vykstančiuose Lietuvoje, piniginių kompensacijų dydžių patvirtinimo“ pakeitimo“

24 0 0

2014 m. lapkričio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-347 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2002 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. 174 „Dėl kainų už neformaliojo suaugusiųjų švietimo kursus bei užmokesčio už jų vedimą nustatymo“ pakeitimo“

24 0 0

2014 m. lapkričio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-348 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-43 „Dėl bendravimo su vaikais tobulinimo kursų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

23 0 0

2014 m. lapkričio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-349 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T2-256 „Dėl mokinių, gyvenančių Kretingos vaikų ugdymo centro bendrabutyje, maitinimo dienos normos vienam mokiniui nustatymo“ pakeitimo“

24 0 0

2014 m. lapkričio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-350 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T2-157 „Dėl tėvų (globėjų) pageidavimu teikiamos papildomos paslaugos mėnesio atlygio už vieno mokinio priežiūrą Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų prailgintos dienos grupėse nustatymo“ pakeitimo“

24 0 0

2014 m. lapkričio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-351 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-5 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Kretingos rajono savivaldybės mokyklose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

24 0 0

2014 m. lapkričio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-352 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T2-269 „Dėl apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

24 0 0

2014 m. lapkričio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-353 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-434 „Dėl atvirų jaunimo erdvių veiklos programų finansavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

24 0 0

2014 m. lapkričio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-354 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T2-234 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“

24 0 0

2014 m. lapkričio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-355 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus nustatymo Kretingos muziejui, Kretingos rajono kultūros centrui ir Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešajai bibliotekai“

24 0 0

2014 m. lapkričio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-356 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-05-27 sprendimo Nr. T2-152 „Dėl Kretingos muziejaus nuostatų, Kretingos muziejaus tarybos ir jos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“

24 0 0

2014 m. lapkričio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-357 „Dėl atstovų į Kretingos muziejaus tarybą skyrimo“

24 0 0

2014 m. lapkričio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-358 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005-02-24 sprendimo Nr. T2-38 „Dėl Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus, muziejaus tarybos nuostatų, muziejaus tarybos sudėties tvirtinimo“ pakeitimo“

23 1 0

2014 m. lapkričio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-359 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-01-31 sprendimo Nr. T2-27 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premijų skyrimo nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“

23 0 0

2014 m. lapkričio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-360 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-07-31 sprendimo Nr. T2-199 „Dėl tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo programos projektų dalinio finansavimo nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“

23 0 0

2014 m. lapkričio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-361 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012-11-29 sprendimo Nr. T2-407 „Dėl etninės kultūros plėtros Kretingos rajone 2013-2015 metų programos tvirtinimo“ pakeitimo“

Priedas

24 0 0

2014 m. lapkričio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-362 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010-10-28 sprendimo Nr. T2-376 „Dėl kultūrinės veiklos programos projektų finansavimo iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto nuostatų, kultūrinės veiklos programos projektų vertinimo komisijos darbo reglamento tvirtinimo“ pakeitimo“

24 0 0

2014 m. lapkričio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-363 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos priimtų ir pasirašytų sprendimų ir atspausdintų elektroniniu parašu pasirašytų sprendimų saugojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

24 0 0

2014 m. lapkričio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-364 „Dėl buto Mokyklos g. 26-1, Klibių k., Kretingos sen., Kretingos r., 1/3 dalies tvarto, malkinės, šulinio, lauko tualeto ir tvoros Mokyklos g. 26, Klibių k., Kretingos sen., Kretingos r., pardavimo“

24 0 0

2014 m. lapkričio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-365 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014-06-27 sprendimo Nr. T2-219 „Dėl Kretingos rajono bendrojo ugdymo mokyklų valgyklų patalpų, ilgalaikio materialiojo turto ir ūkinio inventoriaus nuomos“ pakeitimo“

23 1 0

2014 m. lapkričio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-366 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“

24 0 0

2014 m. lapkričio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-367 „Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos“

24 0 0

2014 m. lapkričio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-368 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

24 0 0

2014 m. lapkričio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-369 „Dėl eksponatų nurašymo suderinimo“

Priedas

24 0 0

2014 m. lapkričio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-370 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-04-19 sprendimo Nr. T2-162 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo komisijos sudarymo“ ir 2008-11-27 sprendimo Nr. T2-307 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo komisijos nuostatų ir Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pripažinimo netekusiais galios“

23 0 0

2014 m. lapkričio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-371 „Dėl gatvės pavadinimo Žalgirio seniūnijoje suteikimo“

Priedas

24 0 0

2014 m. lapkričio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-372 „Dėl gatvių pavadinimų Kretingos seniūnijoje suteikimo“

1 priedas

2 priedas

3 priedas

23 0 0

2014 m. lapkričio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-373 „Dėl gatvių pavadinimų Imbarės seniūnijoje suteikimo“

1 priedas

2 priedas

23 0 1

2014 m. lapkričio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-374 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-173 „Dėl gatvių pavadinimų Imbarės seniūnijoje suteikimo“ pakeitimo“

Priedas

24 0 0
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.