Spalis

2014 m. spalio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-279 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2013 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“

Priedas

24 0 0

2014 m. spalio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-280 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano padidinimo ir patikslinimo“

Priedai

19 1 4

2014 m. spalio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-281 „Dėl savivaldybės socialinio būsto fondui skirtų butų pirkimo“

24 0 0

2014 m. spalio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-282 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2014 metų IV-ojo ketvirčio sąmatos tvirtinimo“

24 0 0

2014 m. spalio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-283 „Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2015 metais vykdomai veiklai, nustatymo“

Priedai

23 0 1

2014 m. spalio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-284 „Dėl SĮ „Kretingos komunalininkas“ atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo“

24 0 0

2014 m. spalio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-285 „Dėl UAB Kretingos autobusų parko teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“

Priedas

24 0 0

2014 m. spalio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-286 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-02-28 sprendimo Nr. T2-46 „Dėl vietinių rinkliavų nuostatų tvirtinimo, Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2000-12-21 sprendimo Nr. 227 dalinio pakeitimo ir kai kurių rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo“

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

24 0 0

2014 m. spalio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-287 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą netaikymo“

Priedas

23 0 0

2014 m. spalio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-288 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T2-205 „Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų 2013 – 2016 metų investicijų plano derinimo“ pakeitimo“

1 priedas

2 priedas

23 0 0

2014 m. spalio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-289 „Dėl keleivių vežimo reguliariais vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo maršrutais tarifų dydžių nustatymo“

23 0 0

2014 m. spalio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-290 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-05-29 sprendimo Nr. T2-139 „Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“

23 0 0

2014 m. spalio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-291 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006-04-27 sprendimo Nr. T2-112 „Dėl leidimų važiuoti Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo tvarkos tvirtinimo“ pakeitimo“

23 0 0

2014 m. spalio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-292 „Dėl pritarimo programai/projektui „Klaipėdos regiono pasiekiamumo didinimas 2015 - 2017 metais“

23 1 0

2014 m. spalio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-293 „Dėl pritarimo vykdyti tikslinių teritorijų projektus, apimančius mažuosius miestus ir kaimo vietoves, turinčius nuo 1 iki 6 tūkst. gyventojų“

24 0 0

2014 m. spalio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-294 „Dėl pritarimo projekto „Patraukli Baublių kaimo gyvenamoji aplinka – aktyvus, vieningas, pozityvus jaunimas“ bendradarbiavimo sutarties projektui“

Priedas

23 0 0

2014 m. spalio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-295 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014-09-25 sprendimo Nr. T2-259 „Dėl paramos verslui skyrimo programos ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

23 0 0

2014 m. spalio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-296 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013-05-30 sprendimo Nr. T2-158 „Dėl atstovų delegavimo“ pakeitimo“

24 0 0

2014 m. spalio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-297 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-01-27 sprendimo Nr. T2-22 „Dėl priėmimo į Kretingos sporto mokyklą tvarkos tvirtinimo“ pakeitimo“

24 0 0

2014 m. spalio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-298 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013-03-28 sprendimo Nr. T2-87 „Dėl Kretingos rajono neformaliojo švietimo mokyklų veiklos išorinio vertinimo tvarkos aprašo“ pakeitimo“

1 priedas

2 priedas

24 0 0

2014 m. spalio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-299 „Dėl Kretingos muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo“

23 0 0

2014 m. spalio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-300 „Dėl Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo“

24 0 0

2014 m. spalio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-301 „Dėl Kretingos rajono ir Salantų kultūros centrų teikiamų paslaugų kainų nustatymo“

24 0 0

2014 m. spalio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-302 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainų nustatymo“

24 0 0

2014 m. spalio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-303 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo“

24 0 0

2014 m. spalio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-304 „Dėl trumpalaikės socialinės globos paslaugos, teikiamos Kretingos rajono savivaldybės viešosiose įstaigose Kartenos ir Salantų pirminės sveikatos priežiūros centrų palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėse, vieno lovadienio kainos nustatymo“

23 0 0

2014 m. spalio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-305 „Dėl atlygintinų slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų vieno lovadienio kainos viešojoje įstaigoje Kretingos ligoninėje tvirtinimo“

24 0 0

2014 m. spalio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-306 „Dėl dienos veiklos centro meno dirbinių kainų nustatymo“

24 0 0

2014 m. spalio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-307 „Dėl paslaugų kainų už teikiamas socialines paslaugas dienos veiklos centre suaugusiam asmeniui su negalia per mėnesį nustatymo“

23 0 0

2014 m. spalio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-308 „Dėl dienos veiklos centro neįgaliųjų maitinimo kainos nustatymo“

23 0 1

2014 m. spalio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-309 „Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro globojamų (rūpinamų) vaikų minimalių aprūpinimo apranga, minkštu inventoriumi ir asmens higienos priemonėmis normų tvirtinimo“

24 0 0

2014 m. spalio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-310 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimo T2-356 „Dėl mokėjimo už Kretingos socialinių paslaugų centre teikiamas socialines paslaugas tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“

23 0 0

2014 m. spalio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-311 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T2-330 „Dėl transporto organizavimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

24 0 0

2014 m. spalio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-312 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo T2-103 „Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašo ir socialinių paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo“

24 0 0

2014 m. spalio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-313 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-64 „Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro vaikų globos (rūpybos) tarnyboje globojamų (rūpinamų) vaikų maitinimo piniginių normų ir maistpinigių išmokėjimo tvarkos bei dienos veiklos tarnybą lankančių vaikų maitinimo piniginės normos patvirtinimo pakeitimo“ pakeitimo“

24 0 0

2014 m. spalio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-314 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros paveldo statinių nuomos konkurso organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

24 0 0

2014 m. spalio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-315 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014-02-27 sprendimo Nr. T2-51 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

23 0 0

2014 m. spalio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-316 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-11-26 sprendimo Nr. T2-318 „Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo“ pakeitimo“

Priedas

23 0 0

2014 m. spalio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-317 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014-05-29 sprendimo Nr. T2-171 „Dėl dokumentų kopijų parengimo ir išlaidų atlyginimo Kretingos rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

23 0 0

2014 m. spalio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-318 „Dėl negyvenamųjų patalpų J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje, nuomos“

23 0 0

2014 m. spalio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-319 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

1 priedas

2 priedas

23 0 0

2014 m. spalio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-320 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“

23 0 0

2014 m. spalio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-321 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014-08-28 sprendimo Nr. T2-244 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ dalinio pakeitimo“

22 0 0

2014 m. spalio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-322 „Dėl leidimo subnuomoti negyvenamąsias patalpas Savanorių g. 23A, Kretingoje“

22 0 0

2014 m. spalio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-323 „Dėl sutikimo nurašyti materialųjį turtą“

22 1 0

2014 m. spalio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-324 „Dėl trumpalaikio materialiojo, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo valstybės turto nurašymo“

22 0 0

2014 m. spalio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-325 „Dėl ilgalaikio materialiojo valstybės turto nurašymo“

23 0 0

2014 m. spalio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-326 „Dėl ūkinio pastato Lendimų k. 6, Darbėnų sen., Kretingos r. sav., nurašymo“

23 0 0
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.