Birželis

2014 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas T2-192 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio tvirtinimo“

1,2,3 priedai

4 priedas

5 priedas

23 0 0

2014 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas T2-193 „Dėl leidimo paimti ilgalaikę paskolą iš valstybės vardu paimtos Europos investicijų banko paskolos lėšų“

23 0 0

2014 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas T2-194 „Dėl valstybės biudžeto asignavimų kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti paskirstymo“

22 0 0

2014 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas T2-195 „Dėl 2014 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų panaudojimo savivaldybės socialinio būsto fondui plėtoti“

22 1 0

2014 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas T2-196 „Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitai pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis“

Priedas

23 0 0

2014 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas T2-197 „Dėl UAB „Kretingos vandenys“ teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“

Priedas

19 0 4

2014 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas T2-198 „Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“

Priedas

22 0 1

2014 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas T2-199 „Dėl UAB Kretingos autobusų parko teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“

Priedas

21 0 2

2014 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas T2-200 „Dėl Kretingos muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo“

21 0 2

2014 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas T2-201 „Dėl pritarimo vykdyti projektą „Tradicinių amatų centro plėtra. Antras etapas“

Sutartis

23 0 0

2014 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas T2-202 „Dėl Stasės Grigaitienės atleidimo iš Kretingos rajono Kurmaičių pradinės mokyklos direktorės pareigų“

23 0 0

2014 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas T2-203 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-04-19 sprendimo Nr. T2-158 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo“

21 0 1

2014 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas T2-204 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-02-28 sprendimo Nr. T2-46 „Dėl vietinių rinkliavų nuostatų tvirtinimo, Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2000-12-21 sprendimo Nr. 227 dalinio pakeitimo ir kai kurių rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“ papildymo“

23 0 0

2014 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas T2-205 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013-04-25 sprendimo Nr. T2-133 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo“

18 4 1

2014 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas T2-206 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr.5670/0003:64) Vydmantų k., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

22 0 0

2014 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas T2-207 „Dėl gatvių koordinačių pakeitimo Kretingos rajono savivaldybės administracijos Imbarės seniūnijoje“

1, 2 priedai

21 0 0

2014 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas T2-208 „Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“

22 0 0

2014 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas T2-209 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“

22 0 0

2014 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas T2-210 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

1 priedas

2 priedas

22 0 0

2014 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas T2-211 „Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos“

21 0 0

2014 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas T2-212 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T2-31 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildymo“

22 0 0

2014 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas T2-213 „Dėl klubo „Kretingos krašto ainiai“ ir Laukžemės kaimo bendruomenės buveinių adresų registracijos“

23 0 0

2014 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas T2-214 „Dėl ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo valstybės turto nurašymo“

23 0 0

2014 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas T2-215 „Dėl lauko tualeto Mokyklos g. 4, Budrių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., nurašymo“

22 0 0

2014 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas T2-216 „Dėl draudimo rūkyti Kretingos rajono savivaldybės viešose vietose“

Priedai

21 1 1

2014 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas T2-217 „Dėl Kretingos rajono Vydmantų vidurinės mokyklos tipo pakeitimo ir Kretingos r. Vydmantų gimnazijos nuostatų tvirtinimo“

Priedas

23 0 0

2014 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas T2-218 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014-02-27 sprendimo Nr. T2-68 „Dėl tarnybinių atlyginimų koeficiento nustatymo“ pakeitimo“

23 0 0

2014 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas T2-219 „Dėl Kretingos rajono bendrojo ugdymo mokyklų valgyklų patalpų, ilgalaikio materialiojo turto ir ūkinio inventoriaus nuomos“

20 0 20
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

 

DOCX, XLSX rinkmenų peržiūrai galite naudoti nemokamą programų paketą OpenOffice.