Kūlupėnų seniūnija

Adresas: Mokyklos g. 5, Kūlupėnų k., LT-97331 Kretingos r.

Veiklos nuostatai

 

  Kab. Tel. nr. Mob. tel. nr. El. paštas
Seniūnė
Rita Lubienė

Viešų ir privačių interesų deklaracija
  +370 445 48610 +370 698 89126 rita [dot] lubiene [at] kretinga [dot] lt
Specialistė
Birutė Žvinklienė
  +370 445 48987   birute [dot] zvinkliene [at] kretinga [dot] lt
Specialistė 
Irina Zubienė
  +370 445 48901 +370 687 96350  irina [dot] zubiene [at] kretinga [dot] lt
Žemės ūkio specialistė
Danutė Daukantienė
  +370 445 43854   danute [dot] daukantiene [at] kretinga [dot] lt
Specialistas ūkio reikalams
Petras Kazlauskas
      petras [dot] kazlauskas [at] kretinga [dot] lt

 


Administracinių paslaugų teikimo aprašymai 

 

Bendras Kūlupėnų seniūnijos plotas - 83 km2. Seniūnijoje yra 14 kaimų: Asteikiai, Aukštkalviai, Didieji Žalimai, Grabšyčiai, Kūlupėnai, Kūlsodis, Nasrėnai, Prystovai, Pipirai, Sauseriai, Stropeliai, Šatilgalis, Šalynas, Tinteliai.

Dalis seniūnijos įeina į Salantų regioninio parko teritoriją. Per seniūnijos teritoriją teka upės Minija, Salantas, Blendžiava, upeliukai Kūlupis, Mišupė, Vargutis, Šukupis.

Stambiausia Kūlupėnų seniūnijos gyvenvietė - Kūlupėnai (1177 gyventojai), kurios didžioji dalis išsidėsčiusi tarp Minijos upės ir Kūlupėnų geležinkelio stoties. Kaimo sodybos plačiai išsisklaidžiusios vienkiemiais prie Kūlupėnų-Darbėnų kelio tarp Kūlupėnų miškų.

Kaimo šiauriniu pakraščiu link Salanto teka Kūlupis, kuris, be abejonės, davė vardą ir kaimui. Upelis taip buvo pavadintas todėl, kad jame seniau buvo daug akmenų (žemaitiškai: kūlių), kurių po melioracijos liko nedaug.

Rašytiniuose istorijos šaltiniuose Kūlupėnų vardas žinomas nuo 1566 metų. Tais metais buvo sudarytas pirmasis valakais išmatuoto kaimo inventorius, o tai pakartota 1585 ir 1593 metais. Pagal administracinį - teritorinį to meto suskirstymą Kūlupėnai priklausė Platelių seniūnijos Imbarės vaitystei. Kaimas turėjo 20 valakų (apie 440 hektarų) ariamos žemės, kurią žemdirbiai nuomavo iš Platelių dvaro. Be to, bendrai naudotis visam kaimui buvo skirta keletas valakų ganyklų, šienaujamų pievų ir miškų.

Kūlupėnų kaime yra: Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kūlupėnų seniūnija, Kretingos rajono kultūros centro Kūlupėnų skyrius, Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinė mokykla, Kartenos PSPC Kūlupėnų bendrosios praktikos gydytojo kabinetas, Kretingos M. Valančiaus viešosios bibliotekos Kūlupėnų filialas, paštas, 4 parduotuvės, ŽŪB „Statyba“, R. Pociaus autoservisas, nuotėkų valymo stotis, Kūlupėnų geležinkelio stotis, autobusų stotelė. Pastatyta Kūlupėnų parapijos bažnyčia. 2014 gegužės 14 d. Kūlupėnų parapija šventė pirmuosius savo parapijos globėjo šv. apaštalo Motiejaus atlaidus. Dabar tikintieji pamaldoms renkasi į naują bažnyčią.

2002 m. įkurtas moterų klubas „Emocijos“, 2003 m. - bendruomenės centras „Kūlupėnai“, veikia sporto klubas.

Kūlupėnuose 1969 metais gimė krepšininkas, Olimpinių žaidynių ir Europos čempionatų prizininkas Gintaras Einikis, šiuo metu čia gyvena tautodailininkai, medžio drožėjai Antanas Lubys ir Liudas Šopauskas. Prie Kretingos kelio stovi Aukštkalvių dvarelis. Tarpukariu (1904 m.) jame ūkininkavo poetas ir pedagogas Juozas Butkus (Butkų Juzė).

Palei kelią Kretinga-Salantai yra nedidelė, bet garsi Kūlupėnų seniūnijos gyvenvietė - Nasrėnai (120 gyventojų). Šio kaimo rytiniu pakraščiu teka Salantas (Minijos intakas), vakariniu - Kūlupis (Salanto intakas). Gyvenvietė priklauso Salantų regioniniam parkui. Vaikai grįžti į tėvų namus neskuba, tad kaime dauguma - pensininkai. Gyvenvietėje yra paminklas žemaičių vysk. M. Valančiui (skulptorius Kęstutis Balčiūnas, architektas Edmundas Giedrimas), vysk. Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejus, 2001 m. vyskupo garbei pasodintas ąžuolynas, 2003 atidarytas Rietavo parapijos senelių globos namų Nasrėnų padalinys. 2015 m. sausio 1 d. šiuose namuose gyveno 16 globotinių.

Atokiai nuo pagrindinių kelių, mūsų rajono rytiniame pakraštyje, plyti Prystovų kaimo žemės. Tai senas, XVI mažiuje valakų reformos metu susiformavęs kaimas. Manoma, kad jo vardas kilo iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pareigūno - pristovo pavadinimo. Tiesa, išvertus iš lenkų kalbos, kaimo vardas reiškia sustojimų vietą. Apie netolimą Prystovų praeitį byloja kaimo žemėse išsibarstę mitologiniai akmenys, mažosios architektūros paminklai, kapinaitės. Sauserių kaime yra Sauserių piliakalnis, geležinkelio tiltas, pastatytas 1932 m.

Prie Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinės mokyklos 2010 m. įkurta ikimokyklinio ugdymo grupė „Boružėlės“, 2013 m. įkurta antra grupė „Bitutės“. Šios grupės yra mišrios, jas lanko 3-5 m. amžiaus vaikučiai. Dviejose ikimokyklinio ugdymo grupėse yra 40 mažųjų seniūnijos gyventojų.

Įgyvendintas seniūnijos centrinės gyvenvietės aikštės ir šaligatvių renovacijos darbų pirmasis etapas.

 

Informacija

Darbo laikas:

I-IV 8:00 – 17:00

V 8:00 – 15:45

Pietų pertrauka 12:00– 12:45

 

Kūlupėnų seniūnijos 2015 m. vietos bendruomenės taryba

Vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T2-129 „Vietos bendruomenių savivaldos 2013-2015 metų programos lėšų sprendimams įgyvendinti Kretingos savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašas“, 2015 m. vasario 13 d. išrinkta nauja Vietos bendruomenės taryba iš 9 asmenų. VBT veiklos tikslas – bendradarbiaujant su vietos bendruomene, priimti sprendimus dėl programai įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimo, tenkinant viešuosius vietos bendruomenės poreikius.  Išsamiau »

Informacija apie Kūlupėnų seniūnijos išplėstinėje seniūnaičių sueigoje priimtus sprendimus

2021 m. kovo 10 d. įvyko išplėstinė seniūnaičių sueiga, kurioje balsavimo teisę turėjo I-osios Kūlupėnų, II-osios Kūlupėnų, III-ios Kūlupėnų ir Nasrėnų seniūnaitijų seniūnaičiai ir Kūlupėnų bendruomenės centro „Kūlupėnai“ pirmininkė.

DARBOTVARKĖ:  Išsamiau »

Vyks Kūlupėnų seniūnijos seniūnaičių sueiga

Vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018-03-29 sprendimu Nr. T2-79 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės seniūnijų seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų tvirtinimo“ , 2021 m. kovo 8 d. 9.00 val. nuotoliniu būdu organizuojama Kūlupėnų seniūnijos seniūnaičių sueiga.

Sueigos darbotvarkė:  Išsamiau »

Nuo šiandien kelyje būsime saugesni!!!

Dėkojame Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos už „Saugaus eismo stotelę“ Kūlupėnuose bei direkcijos Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus komunikacijos vadybininkui Linartui Kiškiui už akcijos metu gautas dovanas ir patarimus, kaip saugiai elgtis gatvėje ir kelyje.

   Išsamiau »

Vyks išplėstinė Kūlupėnų seniūnijos seniūnaičių sueiga

Vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018-03-29 sprendimu Nr. T2-79 patvirtintais „Kretingos rajono savivaldybės seniūnijų seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatais“ 2020 m. gegužės 18 d. 16.00 val. vyks Kūlupėnų seniūnijos seniūnaičių išplėstinė sueiga. Sueiga vyks nuotoliniu būdu.  Išsamiau »

Kūlupėnų seniūnija kviečia teikti paraiškas

Skelbiamas konkursas priemonei „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinti. Paraiškos pateikimo terminas – nuo balandžio 20 d. iki gegužės 4 d.

Galimi pareiškėjai:

1. bendruomeninės organizacijos;

2. kitos nevyriausybinės organizacijos;

3. religinės bendruomenės ir bendrijos.

Kūlupėnų seniūnijos išplėstinė seniūnaičių sueiga 2020 m. balandžio 15 d. protokolu Nr. V23-2 priemonei įgyvendinti prioritetines vykdytinas ir finansuotinas patvirtino šias veiklas nurodytas aprašo 11.5 punkte.

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką, užpildytą paraiškos formą pristato Savivaldybės administracijai: registruotu laišku, per pašto kurjerį adresu: Savanorių g. 29A, LT-97111, Kretinga, arba skenuotą atsiunčia el. paštu: savivaldybe [at] kretinga [dot] lt.  Išsamiau »

Vyks išplėstinė Kūlupėnų seniūnijos seniūnaičių sueiga

Vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018-03-29 sprendimu Nr. T2-79 patvirtintais „Kretingos rajono savivaldybės seniūnijų seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatais“ 2020 m. balandžio 15 d. 13 val. vyks Kūlupėnų seniūnijos seniūnaičių išplėstinė sueiga. Sueiga vyks nuotoliniu būdu.

Darbotvarkė:  Išsamiau »

Vyks išplėstinė Kūlupėnų seniūnijos seniūnaičių sueiga

Vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018-03-29 sprendimu Nr. T2-79 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės seniūnijų seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų tvirtinimo“ , 2020 m. vasario 24 d. 16.00 val. Kūlupėnų seniūnijos patalpose (Mokyklos g. 5) organizuojama išplėstinė seniūnaičių sueiga.
 Išsamiau »

Kūlupėnų seniūnijos seniūnaitijų seniūnaičių, išrinktų 2019 metais, sąrašas

Eil. Nr.
Seniūnaitija
Seniūnaitijos teritorija
Seniūnaičio vardas  ir pavardė
 

Tel. nr., el. paštas

1.
I-oji Kūlupėnų
Kūlupėnų gyvenvietės Ateities, Beržyno, Klevų, Laukų, Minijos, Saulėtekio gatvės,  Asteikių, Aukštkalvių, Pipirų, Šatilgalio kaimai Jūratė Stalmokienė 8 699 40 399, juratestalmokiene [at] gmail [dot] com
2.
II-oji Kūlupėnų
Kūlupėnų gyvenvietės Mokyklos, Stoties, Priestočio, Giraitės, Pušyno gatvės Kūlupėnų gyvenvietės Draugystės, Liepų, Lino, Slėnio, Pievų, Salanto, Taikos, Vyšnių gatvės ir Sauserių, Prystovų kaimai Irma Benetienė 8 615 30 758, irmabenetiene [at] gmail [dot] com
3.
III-oji Kūlupėnų
Kūlupėnų gyvenvietės Draugystės, Liepų, Lino, Slėnio, Pievų, Salanto, Taikos, Vyšnių gatvės ir Sauserių, Prystovų kaimai Andrius Kazlauskas 8 602 31 014, kazlauskasandrius [at] gmail [dot] com
4.
Nasrėnų
Didžiųjų Žalimų, Grabšyčių, Kūlsodžio, Nasrėnų, Stropelių, Šalyno, Tintelių kaimai Rolandas Žiobakas 8 686 01 543, ziobakas [dot] r [at] gmail [dot] com

Skelbiami Kūlupėnų seniūnijos seniūnaitijų seniūnaičių, išrinktų 2019 metais, balsavimo rezultatai

Eil. Nr.
Seniūnaitijos pavadinimas
Kandidato į seniūnaičius vardas ir pavardė
Kandidatą į seniūnaičius pasiūlė
Rinkimuose dalyvavusių gyventojų skaičius
Balsų skaičius
Išrinkto seniūnaičio vardas ir pavardė
1.
I-oji Kūlupėnų
Jūratė Stalmokienė
I-osios Kūlupėnų seniūnaitijos gyventojai
18
17
Jūratė Stalmokienė
2.
II-oji Kūlupėnų
Irma Benetienė
II-osios Kūlupėnų seniūnaitijos gyventojai
23
22
Irma Benetienė
3.
III-oji Kūlupėnų
Andrius Kazlauskas
III-osios Kūlupėnų seniūnaitijos gyventojai
17
17
Andrius Kazlauskas
4.
Nasrėnų
Arvydas Zaleckis
Rolandas Žiobakas
Nasrėnų seniūnaitijos gyventojai
62
30
32
Rolandas Žiobakas
Surinktas turinys