Informacija žemės savininkams ir nuomininkams (naudotojams) dėl apleistų, nenaudojamų žemės sklypų

Savivaldybė informuoja žemės savininkus ir nuomininkus (naudotojus), jog Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30d. sprendimu Nr. T2-153 „Dėl 2020 metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo“ nenaudojamiems ir apleistiems žemės sklypams nustatytas 3 proc. žemės mokesčio tarifas. Nenaudojami ir apleisti žemės sklypai nustatomi vadovaujantis Nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų Kretingos rajone nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimu Nr. T2-88 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27d. sprendimo Nr. T2-198 „Dėl nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų Kretingos rajone nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“.

Seniūnai savo seniūnijos teritorijose sudaro nenaudojamų, apleistų žemės sklypų sąrašus žemės mokesčiui 3 proc. tarifu apmokestinti ir Savivaldybės administracijai pateikia iki liepos 15 d. Informuojame, kad gavus pranešimą, jog žemės sklypas numatomas įtraukti į Nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų sąrašą, per 15 darbo dienų nuo šio pranešimo išsiuntimo dienos bus galima pateikti Kretingos rajono seniūnijų seniūnams motyvuotą prašymą ir dokumentus, įrodančius, kad žemės sklypas neatitinka Apraše nurodytų kriterijų: žemės sklype nėra laikomos statybinės ir (ar) teršiančios aplinką medžiagos ar daiktai (akivaizdžiai netvarkingos, techninių reikalavimų neatitinkančios transporto priemonės, jų dalys, nenaudojami statybiniai vagonėliai ir pan.), nėra kaupiamos šiukšlės, sklypas nėra apleistas, t.y. žemės sklypas yra prižiūrimas (nėra apaugęs žole, krūmais ir pan.). Todėl prašome žemės savininkų ir nuomininkų (naudotojų) prižiūrėti sklypus ir juos tinkamai tvarkyti.

 

Preliminarus 2020 m. nenaudojamų ir apleistų sklypų sąrašas