Gruodis

2013 m. gruodžio 19 d. tarybos sprendimas Nr. T2-306 „Dėl Vidmanto Jurgaičio skyrimo Kretingos rajono viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo pareigoms“

22 1 0

2013 m. gruodžio 19 d. tarybos sprendimas Nr. T2-307 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano patikslinimo“

Priedai

22 0 1

2013 m. gruodžio 19 d. tarybos sprendimas Nr. T2-308 „Dėl žemės ir žemės nuomos mokesčių“ (neskelbiamas)

21 1 1

2013 m. gruodžio 19 d. tarybos sprendimas Nr. T2-309 „Dėl mokinio krepšelio lėšų perskirstymo už išvykusius mokinius“

22 0 0

2013 m. gruodžio 19 d. tarybos sprendimas Nr. T2-310 „Dėl mokinio krepšelio lėšų perskirstymo už atvykusius mokinius“

22 0 0

2013 m. gruodžio 19 d. tarybos sprendimas Nr. T2-311 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės lėšų, grąžintų už Europos Sąjungos fondų ir kitų fondų lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimą, apskaitos ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“

19 1 2

2013 m. gruodžio 19 d. tarybos sprendimas Nr. T2-312 „Dėl pritarimo Vydmantų, Kiauleikių, Liepynės, Parąžės ir Pryšmančių kaimų gyventojų apklausos rezultatams“

22 0 0

2013 m. gruodžio 19 d. tarybos sprendimas Nr. T2-313 „Dėl pritarimo SĮ „Knyga“ direktorės atšaukimui iš užimamų pareigų“

21 0 0

2013 m. gruodžio 19 d. tarybos sprendimas Nr. T2-314 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą netaikymo“

Priedas

21 0 0

2013 m. gruodžio 19 d. tarybos sprendimas Nr. T2-315 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės mokyklinių autobusų naudojimo (-si) tvarkos aprašo patvirtinimo“

Priedas

21 0 0

2013 m. gruodžio 19 d. tarybos sprendimas Nr. T2-316 „Dėl socialinės globos vietų skaičiaus Dienos veiklos centre nustatymo“

21 0 0

2013 m. gruodžio 19 d. tarybos sprendimas Nr. T2-317 „Dėl Dienos veiklos centro darbuotojų etatų sąrašo patvirtinimo“

21 0 0

2013 m. gruodžio 19 d. tarybos sprendimas Nr. T2-318 „Dėl pritarimo 2012-2014 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos programos 2012 m. ataskaitai“

Priedas

Priedo priedas

21 0 0

2013 m. gruodžio 19 d. tarybos sprendimas Nr. T2-319 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0004:646) Kretingos m., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

21 0 0

2013 m. gruodžio 19 d. tarybos sprendimas Nr. T2-320 „Dėl žemės sklypų (laisva valstybinė žemė), esančių Žemaitės al., Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

21 0 0

2013 m. gruodžio 19 d. tarybos sprendimas Nr. T2-321 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5657/0003:176) Kretingos g.18, Dupulčių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo bei naudojimo būdo ir pobūdžio keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

21 0 0

2013 m. gruodžio 19 d. tarybos sprendimas Nr. T2-322 „Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties atnaujinimo“

21 0 0

2013 m. gruodžio 19 d. tarybos sprendimas Nr. T2-323 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

20 0 0

2013 m. gruodžio 19 d. tarybos sprendimas Nr. T2-324 „Dėl savivaldybės turto panaudos“

21 0 0

2013 m. gruodžio 19 d. tarybos sprendimas Nr. T2-325 „Dėl kiemo statinių (pavėsinių, 2 vnt.) Mokyklos g. 21, Baublių k., Žalgirio sen., Kretingos r., nurašymo“

21 0 0

2013 m. gruodžio 19 d. tarybos sprendimas Nr. T2-326 „Dėl trumpalaikio materialiojo ir ilgalaikio materialiojo valstybės turto nurašymo“

21 0 0

2013 m. gruodžio 19 d. tarybos sprendimas Nr. T2-327 „Dėl pritarimo vykdyti vietos projektą“

Priedas

20 0 0

2013 m. gruodžio 19 d. tarybos sprendimas Nr. T2-328 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0004:532) Pasieniečių g. 31, Kretingos m., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

20 0 1

 2013 m. gruodžio 19 d. tarybos sprendimas Nr. T2-329 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimo Nr. T2-30 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus savivaldybės administracijoje nustatymo“ 2 punktu patvirtintos struktūros dalių sustabdymo“

21 0 0
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė