Lapkritis

2013 m. lapkričio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-280 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2012 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“

Priedas

24 0 0

2013 m. lapkričio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-281 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano patikslinimo“

Priedai

25 0 0

2013 m. lapkričio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-282 „Dėl atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio“ (neskelbiamas)

23 1 0

2013 m. lapkričio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-283 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio“ (neskelbiamas)

23 0 2

2013 m. lapkričio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-284 „Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2014 metais vykdomai veiklai, nustatymo“

Priedai

24 0 1

2013 m. lapkričio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-285 „Dėl 2014 metų Kretingos rajono savivaldybės viešųjų darbų programos tvirtinimo“

Priedai

25 0 0

2013 m. lapkričio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-286 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2006-09-28 sprendimo Nr. T2-252 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo“

25 0 0

2013 m. lapkričio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-287 „Dėl gyvenamojo namo ir butų, skirtų savivaldybės socialinio būsto fondui, pirkimo“

25 0 0

2013 m. lapkričio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-288 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013-10-31 sprendimo T2-254 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-08-25 sprendimo Nr. T2-301 „Dėl SĮ „Kretingos komunalininkas“ darbų ir paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“

23 1 0

2013 m. lapkričio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-289 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą netaikymo ir lengvatos suteikimo“

Priedas (neskelbiamas)

25 0 0

2013 m. lapkričio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-290 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010-10-28 sprendimo Nr. T2-373 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-08-27 sprendimo Nr. T2-233 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“

23 1 0

2013 m. lapkričio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-291 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2010-10-28 sprendimu Nr. T2-372 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-06-30 sprendimo Nr. T2-195 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą“ pakeitimo“ patvirtintų nuostatų pakeitimo“

24 0 0

2013 m. lapkričio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-292 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-02-28 sprendimu Nr. T2-46 „Dėl vietinių rinkliavų nuostatų tvirtinimo, Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2000-12-21 sprendimo Nr. 227 dalinio pakeitimo ir kai kurių rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“ patvirtintų vietinių rinkliavų nuostatų pakeitimo ir dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-04-30 sprendimo Nr. T2-132 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-02-28 sprendimu Nr. T2-46 „Dėl vietinių rinkliavų nuostatų tvirtinimo, Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2000-12-21 sprendimo Nr. 227 dalinio pakeitimo ir kai kurių rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“ patvirtintų vietinių rinkliavų nuostatų pakeitimo ir papildymo“ pakeitimo“

24 0 0

2013 m. lapkričio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-293 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-12-18 sprendimo Nr. T2-339 „Dėl leidimų įrengti išorinę reklamą Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje išdavimo taisyklių tvirtinimo“ 2 ir 3 punktų panaikinimo“

23 0 0

2013 m. lapkričio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-294 „Dėl projekto „Kartenos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios rekonstrukcija“ vykdymo bendradarbiavimo sutarties pasirašymo“

23 0 0

2013 m. lapkričio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-295 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5604/0003:211) Želvių k., Darbėnų sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

25 0 0

2013 m. lapkričio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-296 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5654/0002:412) Padvarių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

25 0 0

2013 m. lapkričio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-297 „Dėl žemės sklypų Tiekėjų g., Kretingos m., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

25 0 0

2013 m. lapkričio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-298 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012-10-26 sprendimo Nr. T2-367 „Dėl Kretingos muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ papildymo“

25 0 0

2013 m. lapkričio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-299 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T2-223 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T2-18 „Dėl pavedimo atlikti dalį steigėjo funkcijų“ papildymo“ pripažinimo netekusiu galios“

25 0 0

2013 m. lapkričio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-300 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“

24 0 0

2013 m. lapkričio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-301 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-01-27 sprendimo Nr. T2-34 „Dėl sporto salių panaudos“ pakeitimo“

24 0 0

2013 m. lapkričio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-302 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

25 0 0

2013 m. lapkričio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-303 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise SĮ „Kretingos komunalininkas“

23 0 0

2013 m. lapkričio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-304 „Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos“

24 0 0

2013 m. lapkričio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-305 „Dėl projekto „Šv. Apaštalo Andriejaus bažnyčios restauravimas“

25 0 0
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė