Spalis

2013 m. spalio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-251 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano padidinimo ir patikslinimo“

Priedas

24 0 0

2013 m. spalio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-252 „Dėl įgaliojimų suteikimo administracijos direktoriui“

24 0 0

2013 m. spalio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-253 „Dėl mokinio krepšelio lėšų perskirstymo“

24 0 0

2013 m. spalio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-254 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-08-25 sprendimo Nr. T2-301 „Dėl SĮ „Kretingos komunalininkas“ darbų ir paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo“

24 0 0

2013 m. spalio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-255 „Dėl UAB „Kretingos vandenys“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo“

24 1 0

2013 m. spalio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-256 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012-09-27 sprendimo Nr. T2-322 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų kapitalo investicijoms į vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimą ir rekonstrukciją, panaudojimo 2013 - 2015 m. prioritetų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo“

22 2 1

2013 m. spalio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-257 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013-09-26 sprendimo Nr. T2-233 ,,Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimo Nr. T2-34 ,,Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2013 m. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, eilės sudarymo“ patikslinimo“ patikslinimo“

25 0 0

2013 m. spalio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-258 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T2-232 „Dėl antrinių žaliavų konteinerių išdėstymo schemų tvirtinimo“ pakeitimo“

Priedas

Schema

25 0 0

2013 m. spalio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-259 „Dėl SĮ „Knyga“ veiklos nutraukimo“

17 5 3

2013 m. spalio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-260 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2013 metų IV-ojo ketvirčio sąmatos tvirtinimo“

25 0 0

2013 m. spalio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-261 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T2-208 „Dėl investicijų pritraukimo ir verslo skatinimo Kretingos rajone tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildymo“

19 1 5

2013 m. spalio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-262 „Dėl projekto „Užtvankos ant Akmenos upės, Kretingos rajono savivaldybėje, Padvarių kaime, rekonstravimas“

25 0 0

2013 m. spalio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-263 „Dėl pritarimo projekto „Kartenos švč. M. Marijos ėmimo į dangų bažnyčios rekonstrukcija“ vykdymui“

25 0 0

2013 m. spalio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-264 „Dėl žemės sklypo Tiekėjų g., Kretingos m., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

24 0 0

2013 m. spalio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-265 „Dėl žemės sklypų Briedžio g., Kretingos m., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

24 0 0

2013 m. spalio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-266 „Dėl žemės sklypo Tiekėjų g., Kretingos m., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

24 0 0

2013 m. spalio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-267 „Dėl žemės sklypų ties Jauryklos upeliu, Kretingos m., detaliųjų planų koncepcijų tvirtinimo“

Aiškinamieji raštai

Brėžiniai

24 0 0

2013 m. spalio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-268 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012-10-26 sprendimo Nr. T2-367 „Dėl Kretingos muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ papildymo“

24 0 0

2013 m. spalio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-269 „Dėl apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo“

Priedas

24 0 0

2013 m. spalio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-270 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T2-88 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-246 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T2-130 „Dėl kompleksinės pagalbos Kretingos rajono šeimoms, auginančioms vaikus nuo gimimo iki privalomo mokymo pradžios, koordinavimo ir teikimo tvarkos aprašo, kompleksinės pagalbos Kretingos rajono šeimoms, auginančioms vaikus nuo gimimo iki privalomo mokymo pradžios, koordinavimo ir teikimo grupės veiklos reglamento patvirtinimo, kompleksinės pagalbos Kretingos rajono šeimoms, auginančioms vaikus nuo gimimo iki privalomo mokymo pradžios, koordinavimo ir teikimo grupės sudarymo“ pakeitimo“ pakeitimo“ pakeitimo“

24 0 0

2013 m. spalio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-271 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T2-234 ,,Dėl Kretingos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“

25 0 0

2013 m. spalio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-272 „Dėl integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) paslaugų asmens namuose organizavimo, skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Priedas

Priedo priedas

24 0 0

2013 m. spalio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-273 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-09-29 sprendimo Nr. T2-382 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimo“

24 0 0

2013 m. spalio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-274 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“

25 0 0

2013 m. spalio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-275 „Dėl savivaldybės turto panaudos“

25 0 0

2013 m. spalio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-276 „Dėl savivaldybės turto panaudos ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012-06-28 sprendimo Nr. T2-245 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ pakeitimo“

25 0 0

2013 m. spalio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-277 „Dėl gyvenamojo namo, rūsio ir tvarto Dvaro g. 3, Nausodžio k., Žalgirio sen., Kretingos r., pardavimo“

25 0 0

2013 m. spalio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-278 „Dėl inžinerinio statinio (tvoros su vartais) Atžalyno g. 2, Vydmantų k., Kretingos r., nurašymo“

24 0 0

2013 m. spalio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-279 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos kai kurių sprendimų pripažinimo netekusiais galios“

25 0 0
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė