Birželis

2013 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-177 „Dėl pritarimo Renatos Surblytės skyrimui SĮ „Kretingos komunalininkas“ vadovo pareigoms“

19 2 3

2013 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-178 „Dėl Irenos Narmontaitės atleidimo iš Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiosios gydytojos pareigų“

24 1 0

2013 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-179 „Dėl Zigmanto Paulausko skyrimo Kretingos rajono viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo pareigoms“

25 0 0

2013 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-180 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano padidinimo ir patikslinimo“

Priedas

25 0 0

2013 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-181 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio 2013 metais“

20 2 3

2013 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-182 „Dėl mokinio krepšelio lėšų perskirstymo“

25 0 0

2013 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-183 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013-02-28 sprendimo Nr. T2-30 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus administracijoje nustatymo“ pakeitimo“

23 1 1

2013 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-184 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-5 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Kretingos rajono savivaldybės mokyklose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Priedas

24 0 0

  2013 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-185 „Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Kretingos rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Priedas

25 0 0

2013 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-186 „Dėl projekto „Pėsčiųjų perėjos per geležinkelio bėgius Palangos g., Kretingos m. įrengimo galimybių studijos parengimas“

25 0 0

  2013 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-187 „Dėl pritarimo vykdyti projektą „Jokūbavo mokyklos pastato rekonstrukcija II etapas“

24 1 0

2013 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-188 „Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitai pagal 2012 m. gruodžio 31 d. duomenis“

Priedas

24 0 1

2013 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-189 „Dėl savivaldybės turto investavimo ir UAB Kretingos šilumos tinklų įstatinio kapitalo didinimo“

1, 2 priedai

3 priedas

25 0 0

2013 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-190 „Dėl savivaldybės turto panaudos“

25 0 0

2013 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-191 „Dėl sutikimo perimti turtą“

25 0 0

2013 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-192 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

25 0 0

2013 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-193 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono kultūros centrui“

25 0 0

2013 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-194 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T2-31 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildymo“

24 0 0

2013 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-195 „Dėl trumpalaikio materialiojo, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo valstybės turto nurašymo“

25 0 0

2013 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-196 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0008: 853) Vytauto g. 51, Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo ir naudojimo būdo bei pobūdžio pakeitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

25 0 0

2013 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-197 „Dėl žemės sklypo Mokyklos g. 11, Juodupėnų k., Imbarės sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir naudojimo būdo bei pobūdžio nustatymo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

24 0 1

2013 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-198 „Dėl nenaudojamų kitos paskirties žemės sklypų Kretingos rajone nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo“

21 1 3

2013 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-199 „Dėl Kretingos rajono vaikų fizinio aktyvumo skatinimo ir žalingų įpročių prevencijos programos tvirtinimo“

Priedas

24 0 1

2013 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-200 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-06-30 sprendimo Nr. T2-285 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo” pakeitimo“

25 0 0

2013 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-201 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005-04-28 sprendimo Nr. T2-120 „Dėl renginių organizavimo Kretingos rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos tvirtinimo“ pakeitimo“

24 0 1

2013 m. birželio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-202 „Dėl Medelyno gatvės Dupulčių kaime, Žalgirio seniūnijoje, geografinių charakteristikų pakeitimo“

Priedas

25 0 0
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

Balsavimo rezultatai