Gegužė

2013 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas T2-141 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio tvirtinimo“

Priedai

24 0 0

2013 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas T2-142 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“

Priedas

25 0 0

2013 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas T2-143 „Dėl 2014 metų žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo“

24 1 0

2013 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas T2-144 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo 2014 metų mokestiniam laikotarpiui nustatymo“

25 0 0

2013 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas T2-145 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio“ (neskelbiamas)

23 0 2

2013 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas T2-146 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013-04-25 sprendimo Nr. T2-125 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2013 metų II-ojo ketvirčio sąmatos tvirtinimo“ pakeitimo“

25 0 0

2013 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas T2-147 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premijų skyrimo“

25 0 0

2013 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas T2-148 „Dėl Kretingos Jurgio Pabrėžos gimnazijos pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“

Priedas

25 0 0

2013 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas T2-149 „Dėl darbuotojo etato Kretingos rajono pedagogų švietimo centre patvirtinimo“

24 1 0

2013 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas T2-150 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2013 metų socialinių paslaugų plano tvirtinimo“

Priedas

25 0 0

2013 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas T2-151 „Dėl projekto „Integrali pagalba senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims Kretingos rajone“ (Nr.VP1-1.1-SADM-14-V-01-008) vadovo paskyrimo“

25 0 0

2013 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas T2-152 „Dėl priedo prie tarnybinio atlyginimo nustatymo“

25 0 0

2013 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas T2-153 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010-09-30 sprendimo Nr. T2-339 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-11-29 sprendimo Nr. T2-340 „Dėl dienos veiklos centro etatų“ pakeitimo“ pakeitimo“

24 0 0

2013 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas T2-154 „Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešosioms įstaigoms nustatymo“

23 0 1

2013 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas T2-155 „Dėl 2013 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos tvirtinimo“

Priedas

24 0 0

2013 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas T2-156 „Dėl visuomenės sveikatos programų tvirtinimo“

Priedai

24 0 0

2013 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas T2-157 „Dėl pritarimo vykdyti vietos projektą“

24 0 0

2013 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas T2-158 „Dėl atstovų delegavimo“

24 0 0

2013 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas T2-159 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5654/0003: 167) Vilties g. 12, Padvarių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir naudojimo būdo bei pobūdžio nustatymo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

24 0 0

2013 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas T2-160 „Dėl žemės sklypų, esančių Žemaitės al., Kretingos m., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

24 0 0

2013 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas T2-161 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5604/0004:463) Sausdravų k., Darbėnų sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

24 0 0

2013 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas T2-162 „Dėl savivaldybei priklausančių gyvenamųjų patalpų pardavimo“

24 0 0

2013 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas T2-163 „Dėl turto perėmimo“

24 0 0

2013 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas T2-164 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“

23 0 0

2013 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas T2-165 „Dėl patalpų Vilniaus g. 18, Kretingoje, nuomos ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-09-24 sprendimo Nr. T2-283 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ pakeitimo“

22 1 1

2013 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas T2-166 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012-01-26 sprendimo Nr. T2-30 „Dėl negyvenamųjų patalpų ir garažo panaudos“ pakeitimo“

24 0 0

2013 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas T2-167 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

Priedas

23 0 0

2013 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas T2-168 „Dėl nekilnojamojo turto nurašymo“

24 0 0

2013 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas T2-169 „Dėl trumpalaikio materialiojo, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo valstybės turto nurašymo“

24 0 0

2013 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas T2-170 „Dėl trumpalaikio materialiojo, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo valstybės turto nurašymo“

23 0 0

2013 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas T2-171 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės gyventojų apklausos organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“

Priedas

24 0 0

2013 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas T2-172 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T2-195 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotojo veiklos sričių nustatymo“ pakeitimo“

19 1 4

2013 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas T2-173 „Dėl gatvių pavadinimų Imbarės seniūnijoje suteikimo“

Priedai

24 0 0

2013 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas T2-174 „Dėl gatvių pavadinimų Žalgirio seniūnijoje suteikimo“

Priedai

24 0 0

2013 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas T2-175 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2012 m. ataskaitos tvirtinimo“

Priedai

24 0 0

2013 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimas T2-176 „Dėl tarnybinio nusižengimo“

24 0 0
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

Balsavimo rezultatai