Balandis

2013 m. balandžio 25 d. tarybos sprendimas T2-115 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“

Priedas

24 0 0

2013 m. balandžio 25 d. tarybos sprendimas T2-116 „Dėl SĮ „Knyga“ vadovo 2012 metų ataskaitos“

Priedas

23 0 0

2013 m. balandžio 25 d. tarybos sprendimas T2-117 „Dėl SĮ „Kretingos komunalininkas“ vadovo 2012 metų ataskaitos“

Priedas

24 0 0

2013 m. balandžio 25 d. tarybos sprendimas T2-118 „Dėl UAB „Kretingos turgus“ vadovo 2012 metų ataskaitos“

Priedas

24 0 0

2013 m. balandžio 25 d. tarybos sprendimas T2-119 „Dėl UAB „Kretingos vandenys“ vadovo 2012 metų ataskaitos“

Priedas

21 0 1

2013 m. balandžio 25 d. tarybos sprendimas T2-120 „Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų vadovo 2012 metų ataskaitos“

Priedas

22 0 2

2013 m. balandžio 25 d. tarybos sprendimas T2-121 „Dėl UAB Kretingos autobusų parko vadovo 2012 metų ataskaitos“

Priedas

23 0 1

2013 m. balandžio 25 d. tarybos sprendimas T2-122 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010-10-28 sprendimo Nr. T2-372 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-06-30 sprendimo Nr. T2-195 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą“ pakeitimo“ pakeitimo ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-458 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010-10-28 sprendimo Nr. T2-372 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-06-30 sprendimo Nr. T2-195 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą“ pakeitimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios“

Priedas

19 1 3

2013 m. balandžio 25 d. tarybos sprendimas T2-123 „Dėl pritarimo Kretingos socialinių paslaugų centro 2012 metų veiklos ataskaitai“

Priedas

23 0 0

2013 m. balandžio 25 d. tarybos sprendimas T2-124 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės socialinių paslaugų įstaigų vadovų priedų prie tarnybinių atlyginimų ir vienkartinių išmokų nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Priedas

23 0 0

 2013 m. balandžio 25 d. tarybos sprendimas T2-125 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2013 metų II-ojo ketvirčio sąmatos tvirtinimo“

22 0 0

2013 m. balandžio 25 d. tarybos sprendimas T2-126 „Dėl savivaldybei priklausančių gyvenamųjų patalpų pardavimo“

23 0 0

2013 m. balandžio 25 d. tarybos sprendimas T2-127 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo 2012 metų ataskaitos ir 2013 metų sąmatos tvirtinimo“

23 0 0

2013 m. balandžio 25 d. tarybos sprendimas T2-128 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012-10-26 sprendimo Nr. T2-387 „Dėl specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo tarybos sudarymo“ pakeitimo“

23 0 0

2013 m. balandžio 25 d. tarybos sprendimas T2-129 „Dėl vietos bendruomenių savivaldos 2013 - 2015 metų programos lėšų sprendimams įgyvendinti Kretingos savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“

Priedas

23 0 0

2013 m. balandžio 25 d. tarybos sprendimas T2-130 „Dėl pritarimo papildomam susitarimui prie 2010 m. birželio 17 d. jungtinės veiklos sutarties Nr. S1-386“

23 0 0

2013 m. balandžio 25 d. tarybos sprendimas T2-131 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2-396 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr.T2-21 „Dėl vaikų centralizuoto priėmimo į Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“

Priedas

23 0 0

2013 m. balandžio 25 d. tarybos sprendimas T2-132 „Dėl Kretingos Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos nuostatų pakeitimo“

Priedas

23 0 0

2013 m. balandžio 25 d. tarybos sprendimas T2-133 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo taisyklių tvirtinimo“

Priedas

23 0 0

2013 m. balandžio 25 d. tarybos sprendimas T2-134 „Dėl žemės sklypo savanorių g. 29A, Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

23 0 0

2013 m. balandžio 25 d. tarybos sprendimas T2-135 „Dėl gatvių pavadinimų pakeitimo Kretingos miesto seniūnijoje“

Priedai

23 0 0

2013 m. balandžio 25 d. tarybos sprendimas T2-136 „Dėl pavedimo Kretingos muziejaus direktorei“

17 2 3

2013 m. balandžio 25 d. tarybos sprendimas T2-137 „Dėl sutikimo nurašyti materialųjį turtą“

21 0 0

2013 m. balandžio 25 d. tarybos sprendimas T2-138 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-05-27 sprendimo Nr. T2-152 „Dėl Kretingos muziejaus nuostatų, Kretingos muziejaus tarybos ir jos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“

21 0 1

2013 m. balandžio 25 d. tarybos sprendimas T2-139 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-04-30 sprendimo Nr.T2-127 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“

22 0 0

2013 m. balandžio 25 d. tarybos sprendimas T2-140 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos ekonomikos ir biudžeto, socialinės paramos, kūno kultūros ir sporto, žemės ūkio skyrių, įregistruotų savivaldybės biudžetinės įstaigos filialais, išregistravimo“

22 0 0
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

Balsavimo rezultatai