Kovas

2013 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas T2-63 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano padidinimo ir patikslinimo“

Priedas

23 0 0

2013 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas T2-64 „Dėl pritarimo 2012 metų finansų kontrolės būklės ataskaitai“

Priedas

23 0 0

2013 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas T2-65 „Dėl leidimo paimti ilgalaikę banko paskolą“

22 0 1

2013 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas T2-66 „Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio“ (neskelbiamas)

23 0 0

2013 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas T2-67 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės valstybės kapitalo investicijų panaudojimo 2014 - 2016 m. prioritetų sąrašo tvirtinimo“

Priedas

24 0 0

2013 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas T2-68 „Dėl projekto „Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas, II etapas“

24 0 0

2013 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas T2-69 „Dėl pritarimo vykdyti projektus „Vandens kokybės gerinimo ir nuotekų valymo įrenginių statyba bei vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Jokūvavo k., Žalgirio sen., Kretingos r.“ ir „Vandens kokybės gerinimo ir nuotekų valymo įrenginių statyba bei vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Grūšlaukės k., Darbėnų sen., Kretingos r.“

24 0 0

2013 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas T2-70 „Dėl šildymo ir karšto vandens sistemų eksploatavimo ir priežiūros minimalių apimčių nustatymo“

Priedai

24 0 0

2013 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas T2-71 „Dėl pritarimo SĮ „Kretingos komunalininkas“ vadovo atšaukimui iš užimamų pareigų“

24 0 0

2013 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas T2-72 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą netaikymo ir lengvatos suteikimo“

Priedas (neskelbiamas)

22 0 2

2013 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas T2-73 „Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2012 metų veiklos ataskaitai“

Priedas

24 0 0

2013 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas T2-74 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės komisijos korupcijos prevencijai 2012 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo“

Priedas

16 0 7

2013 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas T2-75 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero 2012 m. veiklos ataskaitos“

Priedas

24 0 0

2013 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas T2-76 „Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2012 metų veiklos ataskaitai“

Priedas

24 0 0

2013 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas T2-77 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo“

Priedas

24 0 0

2013 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas T2-78 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo“

Priedas

24 0 0

2013 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas T2-79 „Dėl Kretingos rajono nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo su savivaldybe tarybos 2012 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo“

Priedas

24 0 0

2013 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas T2-80 „Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Dienos veiklos centro 2012 metų veiklos ataskaitai“

Priedas

24 0 0

2013 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas T2-81 „Dėl Kretingos muziejaus 2012 metų veiklos ataskaitų tvirtinimo“

1 priedas

2 priedas

24 0 0

2013 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas T2-82 „Dėl Kretingos muziejaus 2013 metų veiklos plano tvirtinimo“

Priedas

24 0 0

2013 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas T2-83 „Dėl Kretingos rajono kultūros centro 2013 metų veiklos programos tvirtinimo“

Priedas

24 0 0

2013 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas T2-84 „Dėl Kretingos rajono biudžetinių švietimo įstaigų vadovų 2012 metų veiklos ataskaitų tvirtinimo“

Priedai

23 0 0

2013 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas T2-85 „Dėl savivaldybės mokyklų klasių skaičiaus, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, vaikų ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse ir grupėse 2013/2014 mokslo metams nustatymo“

Priedas

23 1 0

2013 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas T2-86 „Dėl Kretingos Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos Klibių pradinio ugdymo skyriaus likvidavimo“

23 0 1

2013 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas T2-87 „Dėl Kretingos rajono neformaliojo švietimo mokyklų išorinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Priedai

23 0 1

2013 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas T2-88 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-246 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T2-130 „Dėl kompleksinės pagalbos Kretingos rajono šeimoms, auginančioms vaikus nuo gimimo iki privalomo mokymo pradžios, koordinavimo ir teikimo tvarkos aprašo, kompleksinės pagalbos Kretingos rajono šeimoms, auginančioms vaikus nuo gimimo iki privalomo mokymo pradžios, koordinavimo ir teikimo grupės veiklos reglamento patvirtinimo, kompleksinės pagalbos Kretingos rajono šeimoms, auginančioms vaikus nuo gimimo iki privalomo mokymo pradžios, koordinavimo ir teikimo grupės sudarymo“ pakeitimo“ pakeitimo“

24 0 0

2013 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas T2-89 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės 2012 m. ataskaitų“

Priedai

23 0 0

2013 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas T2-90 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės 2013 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo“

Priedas

22 0 0

2013 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas T2-91 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės vyriausiosios gydytojos Ilonos Volskienės mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo“

19 0 4

2013 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas T2-92 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro 2012 m. ataskaitų“

Priedai

23 0 0

2013 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas T2-93 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro 2013 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo“

Priedas

23 0 0

2013 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas T2-94 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiosios gydytojos Irenos Narmontaitės mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo“

20 0 3

2013 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas T2-95 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro 2012 m. ataskaitų“

Priedai

23 0 0

2013 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas T2-96 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro 2013 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo“

Priedas

23 0 0

2013 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas T2-97 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro direktorės Innos Viršilienės mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo“

23 0 0

2013 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas T2-98 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro 2012 m. ataskaitų“

Priedai

23 0 0

2013 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas T2-99 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro 2013 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo“

Priedas

22 0 0

2013 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas T2-100 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiosios gydytojos Antaninos Staškevičienės mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo“

23 0 0

2013 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas T2-101 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro 2012 m. ataskaitų“

Priedai

22 1 0

2013 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas T2-102 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro 2013 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo“

Priedas

23 0 0

2013 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas T2-103 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo Tomo Skliuderio mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo“

22 1 0

2013 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas T2-104 „Dėl atvirų vandens telkinių, skirtų rekreacijai, vandens kokybės 2013 - 2015 m. stebėsenos programos tvirtinimo“

Priedas

18 0 0

2013 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas T2-105 „Dėl žemės sklypo Topolių aklg., Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

18 0 1

2013 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas T2-106 „Dėl Kretingos miesto centrinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

18 0 1

2013 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas T2-107 „Dėl gatvės pavadinimo Kretingos seniūnijoje suteikimo“

Priedas

19 0 0

2013 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas T2-108 „Dėl gatvių pavadinimų Žalgirio seniūnijoje suteikimo“

Priedai

19 0 0

2013 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas T2-109 „Dėl savivaldybei priklausančių gyvenamųjų patalpų pardavimo“

18 0 0

2013 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas T2-110 „Dėl sandėlio Turgaus a. 3, Salantų m., Kretingos r., pardavimo“

18 0 0

2013 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas T2-111 „Dėl negyvenamųjų patalpų J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje, nuomos“

19 0 0

2013 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas T2-112 „Dėl trumpalaikio materialiojo, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo valstybės turto nurašymo“

19 0 0

2013 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas T2-113 „Dėl sandėlio Audėjų g. 9, Kretingos m., nurašymo“

19 0 0

2013 m. kovo 28 d. tarybos sprendimas T2-114 „Dėl trumpalaikio materialiojo, ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo valstybės turto nurašymo“

19 0 0
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

Balsavimo rezultatai