Sausis

2013 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas T2-1 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo“

23 0 0

2013 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas T2-2 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2013 - 2015 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“

Priedas

20 0 2

2013 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas T2-3 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2014 - 2020 m. plėtros plano rengimo darbo grupių sudarymo“

22 0 0

2013 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas T2-4 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010-08-26 sprendimo Nr. T2-299 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

22 0 0

2013 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas T2-5 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Kretingos šilumos tinklų ūkinės veiklos nepriklausomo audito“

21 0 1

2013 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas T2-6 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo komisijos 2012 metų veiklos ataskaitos, savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2012 metų pajamų ir išlaidų apyskaitos bei savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2013 metų I-ojo ketvirčio sąmatos tvirtinimo“

Priedai

20 0 2

2013 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas T2-7 „Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos programos 2011 m. ataskaitai“

Priedas

Priedo priedas

22 0 0

2013 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas T2-8 „Dėl viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro atlygintinų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kainos už privalomąjį mokymą apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai patvirtinimo“

22 0 0

2013 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas T2-9 „Dėl Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro nuostatų pakeitimo“

22 0 0

2013 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas T2-10 „Dėl projekto „Kretingos dvaro paminklinio pastato – ūkvedžio namo – renovacija ir pritaikymas turizmui, II etapas“

23 0 0

2013 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas T2-11 „Dėl žemės sklypo pirkimo“

23 0 0

2013 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas T2-12 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5657/0004:485) Rubulių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

23 0 0

2013 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas T2-13 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5617/0005:12) Ėgliškių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo“

Koncepcijos aiškinamasis raštas

Koncepcijos brėžinys

22 0 0

2013 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas T2-14 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5620/0001:209) Mokyklos g. 11, Juodupėnų k., Imbarės sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo“

Koncepcijos aiškinamasis raštas

Koncepcijos brėžinys

19 4 0

2013 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas T2-15 „Dėl savivaldybės turto panaudos“

23 0 0

2013 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas T2-16 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

Priedai

23 0 0

2013 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas T2-17 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“

Priedas

23 0 0

2013 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas T2-18 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“

23 0 0

2013 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas T2-19 „Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį“

22 1 0

2013 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas T2-20 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2003-02-20 sprendimo Nr. T2-25 „Dėl paštui išnuomotų patalpų Vydmantų k. pakeitimo“ pakeitimo“

23 0 0

2013 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas T2-21 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006-08-31 sprendimo Nr. T2-226 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ pakeitimo“

23 0 0

2013 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas T2-22 „Dėl valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo“

23 0 0

2013 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas T2-23 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2003-10-30 sprendimo Nr. T2-293 „Dėl keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos patvirtinimo“ panaikinimo“

23 0 0

2013 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas T2-24 „Dėl naudojimosi taksi stotelėmis Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“

Priedas

23 0 0

2013 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas T2-25 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2002-09-26 sprendimo Nr. 150 ,,Dėl keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais - taksi Kretingos rajone taisyklių tvirtinimo“ panaikinimo“

23 0 0

2013 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas T2-26 „Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo Kretingos miesto seniūnijoje“

Priedai

21 0 0

2013 m. sausio 31 d. tarybos sprendimas T2-27 „Dėl gatvių pavadinimų Žalgirio seniūnijoje suteikimo“

Priedai

23 0 0
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

Balsavimo rezultatai