Gruodis

2012 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas T2-426 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano patikslinimo“

Priedai

22 1 0

 2012 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas T2-427 „Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo“

23 0 0

2012 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas T2-428 „Dėl žemės ir žemės nuomos mokesčių“

1 priedas (neskelbiamas)

2 priedas (neskelbiamas)

20 1 2

2012 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas T2-429 „Dėl 2013 metų Kretingos rajono savivaldybės viešųjų darbų programos tvirtinimo“

Priedas

22 0 0

2012 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas T2-430 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-01-31 sprendimo Nr. T2-7 ,,Dėl keleivių vežimo reguliariais vietinio (priemiesčio) susisiekimo maršrutais tarifų dydžių nustatymo“ pakeitimo“

Priedas

19 0 3

2012 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas T2-431 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą netaikymo“

Priedas (neskelbiamas)

23 0 0

2012 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas T2-432 „Dėl Kretingos rajono kultūros paveldo apsaugos 2013 – 2015 m. programos tvirtinimo“

Priedas

Priedo priedas

22 0 1

 2012 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas T2-433 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006-09-28 sprendimo Nr. T2-252 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo taisyklių tvirtinimo“ dalinio pakeitimo“

23 0 0

 2012 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas T2-434 „Dėl atvirų jaunimo erdvių veiklos programų finansavimo nuostatų patvirtinimo“

Priedas

22 0 1

2012 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas T2-435 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2012 - 2015 metų korupcijos prevencijos programos patvirtinimo“

Priedas

Priedo priedas

22 0 1

 2012 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas T2-436 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo“

22 0 1

2012 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas T2-437 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2012 metų veiklos“

Priedas

22 1 0

2012 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas T2-438 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2013 metų veiklos programos tvirtinimo“

Priedas

23 0 0

2012 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas T2-439 „Dėl gyvenamų namų, skirtų socialinio būsto fondui, pirkimo“

22 0 1

2012 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas T2-440 „Dėl nekilnojamojo turto nurašymo“

23 0 0

2012 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas T2-441 „Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos“

23 0 0

2012 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas T2-442 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

23 0 0

2012 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas T2-443 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“

23 0 0

2012 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas T2-444 „Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį“

22 0 0

2012 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas T2-445 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-03-26 sprendimo Nr. T2-109 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ pakeitimo“

21 0 2

2012 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas T2-446 „Dėl žemės sklypo Kartenos mstl., Kartenos sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

22 0 1

2012 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas T2-447 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0008:853) Vytauto g. 51, Kretingos m., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

23 0 0

2012 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas T2-448 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0003:404) Šventosios g. 52B, Kretingos m., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

23 0 0

 2012 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas T2-449 „Dėl gatvių pavadinimų Žalgirio seniūnijoje suteikimo“

Priedai 

23 0 0

2012 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas T2-450 „Dėl gatvių pavadinimų Darbėnų seniūnijoje suteikimo“

Priedas

23 0 0

2012 m. gruodžio 20 d. tarybos sprendimas T2-451 „Dėl gatvių pavadinimų Kretingos seniūnijoje suteikimo“

Priedai

22 0 0
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

Balsavimo rezultatai