Spalis

2007 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-297 „Dėl viešosios įstaigos „Brolių namai“ (BN) steigimo“

2007 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-298 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2007 metų IV-ojo ketvirčio sąmatos tvirtinimo“

2007 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-299 „Dėl rajono privatizavimo objektų sąrašo papildymo“

2007 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-300 „Dėl SĮ „Kretingos komunalininkas“ pertvarkymo sustabdymo ir įpareigojimo viešojo pirkimo komisijai“

2007 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-301 „Dėl gyvenamųjų patalpų pirkimo bei jų perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir jomis disponuoti“

2007 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-302 „Dėl gyvenamųjų patalpų pirkimo bei jų perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir jomis disponuoti“

2007 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-303 „Dėl informacinių stendų perėmimo“

2007 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-304 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“

2007 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-305 „Dėl žemės mokesčio“

2007 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-306 „Dėl Kretingos rajono miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo taisyklių tvirtinimo“

Priedas

2007 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-307 „Dėl specialiojo plano Padvarių k., Kretingos r., tvirtinimo“

Priedas

2007 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-308 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006-09-28 sprendimo Nr. T2-253 pakeitimo“

2007 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-309 „Dėl veiklos sričių nustatymo savivaldybės mero pavaduotojui“

2007 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-310 „Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo“

2007 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-311 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-08-30 sprendimo Nr. T2-274 dalinio pakeitimo“

2007 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-312 „Dėl mokesčio už mokslą Kretingos ir Kretingos rajono Salantų meno mokyklose nustatymo bei kai kurių Kretingos rajono tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“

2007 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-313 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T2-18 „Dėl pavedimo atlikti dalį steigėjo funkcijų“ papildymo“

2007 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-314 „Dėl Kretingos rajono Darbėnų vidurinės mokyklos nuostatų pakeitimo“

2007 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-315 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Kretingos rajono savivaldybės institucijose ir biudžetinėse įstaigose“

2007 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-316 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T2-31 dalinio pakeitimo“

2007 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-317 „Dėl komisijos sudarymo“

2007 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-318 „Dėl mokymo įstaigų baldų komplektų perėmimo“

2007 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-319 „Dėl detaliojo plano Tiekėjų g., Kretingos m., tvirtinimo“

1 priedas

2 priedas

2007 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-320 „Dėl specialiojo plano Užpelkių k., Kretingos r., tvirtinimo“

Priedas

2007 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-321 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-02-15 sprendimo Nr. T2-37 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2007 metų biudžeto“ dalinio pakeitimo, patikslinimo ir papildymo“

Priedai