Rugsėjis

2012 m. rugsėjo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-318 „Dėl Innos Viršilienės skyrimo Kretingos rajono viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro direktorės pareigoms“

24 0 0

 2012 m. rugsėjo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-319 „Dėl Povilo Černeckio atleidimo iš Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigų“

23 0 1

2012 m. rugsėjo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-320 „Dėl Povilo Černeckio priėmimo Kretingos rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigoms“

24 0 0

2012 m. rugsėjo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-321 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano padidinimo ir patikslinimo“

Priedas

24 0 0

2012 m. rugsėjo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-322 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų kapitalo investicijoms į vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimą ir rekonstrukciją, panaudojimo 2013 - 2015 m. prioritetų sąrašo tvirtinimo“

24 0 0

2012 m. rugsėjo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-323 „Dėl valstybės finansinės paramos suteikimo užsienyje mirusio Llietuvos Respublikos piliečio palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką“

24 0 0

2012 m. rugsėjo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-324 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T2-63 ,,Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Kretingos rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

24 0 0

2012 m. rugsėjo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-325 „Dėl dalyvavimo įgyvendinant piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo devintame skirsnyje ,,Piniginės socialinės paramos teikimas vykdant savarankiškąją savivaldybių funkciją“ numatytas funkcijas“

24 0 0

2012 m. rugsėjo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-326 „Dėl pritarimo vykdyti projektą ,,Asbesto gaminių atliekų šalinimas“

24 0 0

2012 m. rugsėjo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-327 „Dėl pritarimo vykdyti vietos projektus“

24 0 0

2012 m. rugsėjo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-328 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012-08-30 sprendimo nr. T2-276 pakeitimo“

24 0 0

2012 m. rugsėjo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-329 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esančių patalpų ir statinių, kurie yra apleisti ir neprižiūrimi, naudojami ne pagal paskirtį ir kuriems taikomas maksimalus nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

24 0 0

2012 m. rugsėjo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-330 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5660/0007:53) Žibininkų k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

23 0 1

2012 m. rugsėjo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-331 „Dėl žemės sklypų (kadastro nr. 5660/0006:184 ir nr. 5660/0006:185) Rūdaičių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

17 3 4

2012 m. rugsėjo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-332 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr.5627/0002: 140) Alanto g. 43A, Kartenos mstl., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo bei naudojimo būdo ir pobūdžio pakeitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

24 0 0

2012 m. rugsėjo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-333 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5654/0002:468) Padvarių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

24 0 0

2012 m. rugsėjo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-334 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0005:299) Vydmantų k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

24 0 0

2012 m. rugsėjo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-335 „Dėl žemės sklypo Topolių aklg., Kretingos m., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo“

Koncepcijos aiškinamasis raštas

Koncepcijos brėžinys

21 0 3

 2012 m. rugsėjo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-336 „Dėl Kretingos miesto centrinės dalies detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo“

Koncepcijos aiškinamasis raštas

Koncepcijos brėžinys

24 0 0

2012 m. rugsėjo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-337 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0004: 26) Vydmantų k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo“

Koncepcijos aiškinamasis raštas

Koncepcijos brėžinys

18 4 2

2012 m. rugsėjo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-338 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5657/0003: 718) Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo“

Koncepcijos aiškinamasis raštas

Koncepcijos brėžinys

24 0 0

2012 m. rugsėjo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-339 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5657/0002: 502) Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo“

Koncepcijos aiškinamasis raštas

Koncepcijos brėžinys

24 0 0

2012 m. rugsėjo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-340 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5654/0003:167) Vilties g. 12, Padvarių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo“

Koncepcijos aiškinamasis raštas

Koncepcijos brėžinys

23 1 0

2012 m. rugsėjo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-341 „Dėl gatvių pavadinimų Kretingos seniūnijoje suteikimo“

Priedai

24 0 0

2012 m. rugsėjo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-342 „Dėl gatvių pavadinimų Darbėnų seniūnijoje suteikimo“

Priedai

24 0 0

2012 m. rugsėjo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-343 „Dėl gatvių pavadinimų Salantų miesto seniūnijoje suteikimo“

Priedai

23 0 0

2012 m. rugsėjo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-344 „Dėl Kretingos rajono Piliakalnio pagrindinės mokyklos reorganizavimo“

Priedas

23 0 0

2012 m. rugsėjo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-345 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-246 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T2-130 „Dėl kompleksinės pagalbos Kretingos rajono šeimoms, auginančioms vaikus nuo gimimo iki privalomo mokymo pradžios, koordinavimo ir teikimo tvarkos aprašo, kompleksinės pagalbos Kretingos rajono šeimoms, auginančioms vaikus nuo gimimo iki privalomo mokymo pradžios, koordinavimo ir teikimo grupės veiklos reglamento patvirtinimo, kompleksinės pagalbos Kretingos rajono šeimoms, auginančioms vaikus nuo gimimo iki privalomo mokymo pradžios, koordinavimo ir teikimo grupės sudarymo“ pakeitimo“ pakeitimo“

21 1 2

2012 m. rugsėjo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-346 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

Priedas

23 0 0

2012 m. rugsėjo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-347 „Dėl negyvenamųjų patalpų J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje, nuomos“

23 0 0

2012 m. rugsėjo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-348 „Dėl negyvenamųjų patalpų Vilniaus g. 18, Kretingos m., nuomos“

19 2 3

2012 m. rugsėjo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-349 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“

24 0 0

2012 m. rugsėjo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-350 „Dėl savivaldybės turto panaudos“

Priedai

24 0 0

2012 m. rugsėjo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-351 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“

24 0 0

2012 m. rugsėjo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-352 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-07-26 sprendimo Nr. T2-249 ,,Dėl Kretingos rajono kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarymo ir tarybos nuostatų tvirtinimo” pakeitimo ir papildymo“

24 0 0

2012 m. rugsėjo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-353 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-04-19 sprendimo Nr. T2-159 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto pirmininko ir pirmininko pavaduotojo skyrimo“ pakeitimo“

22 1 1

2012 m. rugsėjo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-354 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-06-30 sprendimo Nr. T2-293 ,,Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010-11-25 sprendimo Nr. T2-436 „Dėl komisijos sudarymo“ 1 punkto pakeitimo“ dalinio pakeitimo“

24 0 0

2012 m. rugsėjo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-355 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-04-28 sprendimo Nr. T2-196 ,,Dėl komisijos sudarymo fiksuotam pajamų mokesčio dydžiui, turint verslo liudijimą, ir nekilnojamojo turto mokesčio tarifams nustatyti“ dalinio pakeitimo“

24 0 0

2012 m. rugsėjo 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-356 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-05-26 sprendimo Nr. T2-232 ,,Dėl darbo grupės sudarymo“ dalinio pakeitimo ir papildymo“

24 0 0
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

Balsavimo rezultatai