Rugpjūtis

2012 m. rugpjūčio 2 d. tarybos sprendimas Nr. T2-270 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo“

24 0 0

 2012 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-271 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano padidinimo ir patikslinimo“

Priedas

25 0 0

 2012 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-272 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto išlaidų perskirstymo“

25 0 0

 2012 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-273 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T2-222 ,,Dėl leidimo paimti ilgalaikę banko paskolą“ pakeitimo“

25 0 0

 2012 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-274 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų“

22 1 2

 2012 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-275 „Dėl mokinio krepšelio lėšų“

25 0 0

 2012 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-276 „Dėl pritarimo vykdyti vietos projektus“

25 0 0

 2012 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-277 „Dėl projekto „Kretingos miesto Trumposios ir V. Nagevičiaus gatvių rekonstrukcija“

22 0 3

 2012 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-278 „Dėl projekto „Pietų Baltijos visuotinis pasiekiamumas“

25 0 0

 2012 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-279 „Dėl žemės sklypų (kad. nr. 5657/0002:413; 5657/0002:414; 5657/0002:415; 5657/0002:416; 5657/0002:417) Kluonalių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

24 0 1

 2012 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-280 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5657/0002:252) Kluonalių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

25 0 0

 2012 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-281 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0005:550) Saulės tako g. 13, Vydmantų k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

25 0 0

 2012 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-282 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0005:380) Vydmantų k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

25 0 0

 2012 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-283 „Dėl žemės sklypų (kad. nr. 5654/0002:236; 5654/0002:235; 5654/0002:234) Padvarių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

25 0 0

 2012 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-284 „Dėl žemės sklypo (kad. nr. 5670/0004:187) Kiauleikių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

24 0 1

 2012 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-285 „Dėl žemės sklypo (kad. nr. 5657/0004:123) Rubulių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

24 0 1

 2012 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-286 „Dėl žemės sklypo (kad. nr. 5637/0003:95) Tūbausių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

25 0 0

 2012 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-287 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5654/0002:184) Padvarių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

25 0 0

 2012 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-288 „Dėl žemės sklypo Imbarės k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

14 1 10

 2012 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-289 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5657/0004:453) Rubulių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir dalies pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

25 0 0

 2012 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-290 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5657/0002:22) Kluonalių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

24 0 1

 2012 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-291 „Dėl žemės sklypų prie daugiabučių gyvenamųjų namų Žemaičių g. 6, 8 ir laikinais statiniais – kioskais – užimtos teritorijos Žemaičių g., Kretingos m., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Koncepcija

15 4 6

 2012 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-292 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5604/0009:64) Juzumų k. 11, Darbėnų sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Koncepcijos brėžinys

25 0 0

 2012 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-293 „Dėl gatvės pavadinimo keitimo Kretingos miesto seniūnijoje“

Priedas

25 0 0

 2012 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-294 „Dėl gatvių pavadinimų Kretingos seniūnijoje suteikimo“

Priedai

25 0 0

 2012 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-295 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 metų kovo 29 d. sprendimo Nr. T2-98 „Dėl savivaldybės mokyklų klasių komplektų, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, vaikų ir mokinių skaičiaus vidurkio klasėse ir grupėse 2012/2013 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo“

Priedas

21 0 1

 2012 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-296 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-5 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Kretingos rajono savivaldybės mokyklose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildymo“

19 0 0

 2012 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-297 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-12-02 sprendimo Nr. T2-386 „Dėl priėmimo į Kretingos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programas vykdančias mokyklas tvarkos tvirtinimo“ pakeitimo“ 

21 0 0

 2012 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-298 „Dėl Sonatos Petravičienės atleidimo iš Piliakalnio pagrindinės mokyklos direktorės pareigų“ 

21 0 0

 2012 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-299 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2012 metų III-ojo ketvirčio sąmatos tvirtinimo“

21 0 0

 2012 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-300 „Dėl ilgalaikio materialiojo valstybės turto nurašymo“ 

20 0 1

 2012 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-301 „Dėl sutikimo įkeisti valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos teisę“

21 0 0

 2012 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-302 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“

21 0 0

 2012 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-303 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“

21 0 0

 2012 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-304 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“

21 0 0

 2012 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-305 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

Priedas

21 0 0

 2012 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-306 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise SĮ „Kretingos komunalininkas“

21 0 0

 2012 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-307 „Dėl turto perdavimo pagal panaudos sutartį VšĮ Pranciškonų gimnazijai“

21 0 0

 2012 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-308 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“

21 0 0

 2012 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-309 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“

21 0 0

 2012 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-310 „Dėl garažo Vilniaus g. 6, Kretingos m., panaudos“

20 0 1

 2012 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-311 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“

21 0 0

 2012 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-312 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-04-19 sprendimo Nr. T2-157 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo“

21 0 0

 2012 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-313 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-05-27 sprendimo Nr. T2-152 „Dėl Kretingos muziejaus nuostatų, Kretingos muziejaus tarybos ir jos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“

21 0 0

 2012 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-314 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos atstovo delegavimo į Klaipėdos teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą“

21 0 0

 2012 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-315 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-06-30 sprendimo Nr. T2-288 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo“

19 0 2

 2012 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-316 „Dėl komisijos sudarymo“

21 0 0

 2012 m. rugpjūčio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-317 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-04-19 sprendimo Nr. T2-158 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo“

21 0 0
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

Balsavimo rezultatai