Gegužė

2012 m. gegužės 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-172 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio tvirtinimo“

Priedai

22 0 2

2012 m. gegužės 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-173 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano padidinimo ir patikslinimo“

Priedas

24 0 0

2012 m. gegužės 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-174 „Dėl 2012 metų žemės nuomos mokesčio tarifų ir neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo“

19 1 4

2012 m. gegužės 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-175 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo 2013 metų mokestiniam laikotarpiui nustatymo“

23 0 1

2012 m. gegužės 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-176 „Dėl atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio“

20 2 2

2012 m. gegužės 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-177 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą netaikymo ir lengvatos suteikimo“

Priedas

21 1 2

2012 m. gegužės 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-178 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą mokėtojų nepriemokų pripažinimo beviltiškomis“

Priedas

22 0 2

2012 m. gegužės 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-179 „Dėl valstybės finansinės paramos suteikimo užsienyje mirusio Lietuvos Respublikos piliečio palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką“

24 0 0

2012 m. gegužės 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-180 „Dėl Kretingos rajono garbės piliečio vardo suteikimo“

24 0 0

2012 m. gegužės 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-181 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premijos skyrimo“

24 0 0

2012 m. gegužės 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-182 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-04-26 sprendimo Nr. T2-152 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“

24 0 0

2012 m. gegužės 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-183 „Dėl Kretingos rajono Piliakalnio pagrindinės mokyklos reorganizavimo prijungimo būdu į Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos Piliakalnio pagrindinio ugdymo skyrių sąlygų aprašo pakeitimo“

24 0 0

2012 m. gegužės 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-184 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-5 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Kretingos rajono savivaldybės mokyklose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

23 0 0

2012 m. gegužės 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-185 „Dėl Kretingos rajono pedagogų švietimo centro nuostatų papildymo“

23 0 0

2012 m. gegužės 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-186 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-124 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-28 „Dėl Kretingos rajono pedagogų švietimo centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo“ pakeitimo“

23 0 0

2012 m. gegužės 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-187 „Dėl Kretingos rajono sveikatos priežiūros specialistų studijų rėmimo programos lėšų skyrimo tvarkos ir studijų rėmimo programos komisijos darbo reglamento tvirtinimo“

Priedai

13 1 9

2012 m. gegužės 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-188 „Dėl 2012 - 2014 m. akustiniam aplinkos triukšmui jautrių vietų stebėsenos programos tvirtinimo“

Priedas

20 0 3

2012 m. gegužės 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-189 „Dėl 2012 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos tvirtinimo“

Priedas

20 0 3

2012 m. gegužės 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-190 „Dėl Kretingos rajono bendruomenės fizinio aktyvumo ir lėtinių neinfekcinių ligų prevencijos programos tvirtinimo“

Priedas

20 0 3

2012 m. gegužės 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-191 „Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešajai įstaigai Kretingos ligoninei nustatymo“

21 0 1

2012 m. gegužės 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-192 „Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešajai įstaigai Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centrui nustatymo“

22 0 1

2012 m. gegužės 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-193 „Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešajai įstaigai Salantų pirminės sveikatos priežiūros centrui nustatymo“

22 0 1

2012 m. gegužės 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-194 „Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešajai įstaigai Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centrui nustatymo“

22 0 1

2012 m. gegužės 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-195 „Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešajai įstaigai Kretingos psichikos sveikatos centrui nustatymo“

22 0 1

2012 m. gegužės 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-196 „Dėl socialinės paramos mokiniams kreipimosi tvarkos, mokinių nemokamo maitinimo tvarkos ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų patvirtinimo“

Priedai

23 0 0

2012 m. gegužės 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-197 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-04-30 sprendimo Nr. T2-140 „Dėl paramos teikimo komisijos sudarymo ir veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

23 0 0

2012 m. gegužės 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-198 „Dėl vienkartinių pašalpų nepasiturintiems gyventojams skyrimo Kretingos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“

Priedas

23 0 0

2012 m. gegužės 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-199 „Dėl bendrabučio pastato Mokyklos g. 16, Kartenos mstl., Kretingos r., įtraukimo į rajono privatizavimo objektų sąrašą“

22 0 1

2012 m. gegužės 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-200 „Dėl sutikimo nurašyti materialųjį turtą“

23 0 0

2012 m. gegužės 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-201 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“

23 0 0

2012 m. gegužės 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-202 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

23 0 0

2012 m. gegužės 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-203 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise SĮ „Kretingos komunalininkas“

23 0 0

2012 m. gegužės 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-204 „Dėl pastato Savanorių g. 23A, Kretingos m., nuomos“

23 0 0

2012 m. gegužės 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-205 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5617/0002:521) Jokūbavo k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

23 0 0

2012 m. gegužės 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-206 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5660/0003:119) Kretingsodžio k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

23 0 0

2012 m. gegužės 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-207 „Dėl žemės sklypų (kadastro nr. 5670/0004:604, 5670/0004:605, 5670/0004:606, 5670/0004:607) Vydmantų k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

21 0 2

2012 m. gegužės 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-208 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5660/0007:195) Žibininkų k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

21 0 2

2012 m. gegužės 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-209 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5627/0007:117) Kartenos mstl., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

22 0 1

2012 m. gegužės 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-210 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0006:154) Kiauleikių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

22 0 1

2012 m. gegužės 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-211 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0003:282) Kretingos m., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir naudojimo būdo bei pobūdžio pakeitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

21 0 2

2012 m. gegužės 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-212 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5654/0002:161) Naujoji g. 1, Padvarių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo“

Sprendiniai

22 0 1

2012 m. gegužės 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-213 „Dėl Kretingos 110/35/10 kv tp teritorijos Kluonalių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

22 1 0

2012 m. gegužės 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-214 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5657/0002:501) Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

23 0 0

2012 m. gegužės 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-215 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0004: 393) Pasieniečių g. 23A, Kretingos m., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

23 0 0

2012 m. gegužės 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-216 „Dėl žemės sklypų (kadastro nr. 5637/0001: 27, 5637/0001: 208, 5637/0001: 206) Padvarių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

22 0 0

2012 m. gegužės 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-217 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011-04-19 sprendimo Nr. T2-161 „Dėl administracinės komisijos sudarymo“ pakeitimo“

23 0 0

2012 m. gegužės 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-218 „Dėl pavedimo savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai“

19 2 2

2012 m. gegužės 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-219 „Dėl Augenijos Viluckienės atleidimo iš savivaldybės kontrolieriaus pareigų“

22 1 0

2012 m. gegužės 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-220 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012-03-29 sprendimo Nr. T2-133 ,,Dėl gatvių pavadinimų Žalgirio seniūnijoje suteikimo” pakeitimo“

Priedas

23 0 0
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

Balsavimo rezultatai