Balandis

2012 m. balandžio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-135 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012-02-23 sprendimo Nr. T2-37 patikslinimo“

Priedas

23 0 0

 2012 m. balandžio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-136 „Dėl žemės ir žemės nuomos mokesčių“ (neskelbiamas)

18 4 1

2012 m. balandžio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-137 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės įmonės „Knyga“ vadovo 2011 metų ataskaitos“

Priedas

23 0 0

2012 m. balandžio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-138 „Dėl UAB „Kretingos turgus“ vadovo 2011 metų ataskaitos“

Priedas

Priedo priedas

19 0 4

2012 m. balandžio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-139 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Kretingos autobusų parko vadovo 2011 metų ataskaitos“

Priedas

17 1 5

2012 m. balandžio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-140 „Dėl SĮ „Kretingos komunalininkas“ vadovo 2011 metų ataskaitos“

Priedas

23 0 0

2012 m. balandžio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-141 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Kretingos šilumos tinklų vadovo 2011 metų ataskaitos“

Priedas

22 0 1

2012 m. balandžio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-142 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T2-298 „Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų 2010-2012 metų investicijų plano derinimo“ pakeitimo“

Priedas

23 0 0

2012 m. balandžio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-143 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ vadovo 2011 metų ataskaitos“

Priedas

16 0 5

2012 m. balandžio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-144 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų“

21 0 0

2012 m. balandžio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-145 „Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Kretingos socialinių paslaugų centro 2011 metų veiklos ataskaitai“

Priedas

22 0 1

2012 m. balandžio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-146 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo 2011 m. veiklos ataskaitos“

Priedas

23 0 0

2012 m. balandžio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-147 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės vyriausiojo gydytojo 2011 m. veiklos ataskaitos“

Priedas

23 0 0

2012 m. balandžio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-148 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo 2011 m. veiklos ataskaitos“

Priedas

23 0 0

2012 m. balandžio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-149 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro direktoriaus 2011 m. veiklos ataskaitos“

Priedas

23 0 0

2012 m. balandžio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-150 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo 2011 m. veiklos ataskaitos“

Priedas

23 0 0

2012 m. balandžio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-151 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2012 metų II-ojo ketvirčio sąmatos tvirtinimo“

19 0 2

2012 m. balandžio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-152 „Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų dydžių“

19 0 2

2012 m. balandžio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-153 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“

Priedas

21 0 0

2012 m. balandžio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-154 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012-02-23 sprendimo Nr. T2-36 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš 2012 m. Lietuvos Respublikos Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, eilės sudarymo ir Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros ir plėtros programos 2012 - 2015 m. tvirtinimo“ pakeitimo“

21 0 0

2012 m. balandžio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-155 „Dėl Kretingos rajono mokyklų nuostatų tvirtinimo“

Priedai

21 0 0

2012 m. balandžio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-156 „Dėl Kretingos rajono mokyklų nuostatų tvirtinimo“

1 priedas

2 priedas

21 0 0

2012 m. balandžio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-157 „Dėl tėvų (globėjų) pageidavimu teikiamos papildomos paslaugos mėnesio atlyginimo už vieno mokinio priežiūrą Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pailgintos dienos grupėse nustatymo“

21 0 0

2012 m. balandžio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-158 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pailgintos dienos grupės veiklos tvarkos aprašo patvirtinimo“

Priedas

21 0 0

 2012 m. balandžio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-159 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T2-4 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės ikimokyklinių įstaigų, mokyklų - darželių, bendrojo lavinimo pradinių, pagrindinių, vidurinių mokyklų ir gimnazijų, neformaliojo vaikų švietimo įstaigų pareigybių sąrašo ir etatų normatyvų pakeitimo“ pakeitimo“

21 0 0

2012 m. balandžio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-160 „Dėl kultūros centrų akreditavimo ir kategorijų suteikimo“

21 0 0

2012 m. balandžio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-161 „Dėl atstovų skyrimo į Kretingos rajono kultūros centro tarybą ir kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010-02-18 sprendimo Nr. T2-70 pripažinimo netekusiu galios“

21 0 0

2012 m. balandžio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-162 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0004:85) Vydmantų k., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

16 0 5

2012 m. balandžio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-163 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5640/0001:391) Kūlupėnų k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

21 0 0

 2012 m. balandžio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-164 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5660/0003:261) Kvecių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

19 0 2

2012 m. balandžio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-165 „Dėl žemės sklypų (kadastro nr. 5660/0003:50; 5660/0003:398) Kretingsodžio k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

17 1 3

2012 m. balandžio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-166 „Dėl žemės sklypų (kadastro nr. 5670/0002:77; 5670/0002:78) Vydmantų k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

21 0 0

2012 m. balandžio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-167 „Dėl įgaliojimo“

21 0 0

2012 m. balandžio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-168 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

21 0 0

2012 m. balandžio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-169 „Dėl trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo valstybės turto nurašymo“

21 0 0

2012 m. balandžio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-170 „Dėl 2010-10-28 sprendimo Nr. T2-395 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigoms“ ir 2010-12-21 sprendimo Nr. T2-472 „Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešajai bibliotekai“ pakeitimo“

21 0 0

2012 m. balandžio 26 d. tarybos sprendimas Nr. T2-171 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo“

23 0 0
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

Balsavimo rezultatai