Rugsėjis

2007 m. rugsėjo 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-282 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-02-15 sprendimo Nr.T2-37 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2007 metų biudžeto“ dalinio pakeitimo ir patikslinimo“

1 priedas

2, 3 priedai

2007 m. rugsėjo 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-283 „Dėl rajono privatizavimo objektų sąrašo papildymo“

2007 m. rugsėjo 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-284 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. kovo 30 d. sprendimo Nr.T2-73 „Dėl keleivių vežimo reguliaraus vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo maršrutais tarifų dydžių nustatymo“ dalinio pakeitimo“

2007 m. rugsėjo 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-285 „Dėl mokinių skaičiaus Kretingos suaugusiųjų mokymo centre neakivaizdinio ir modulinio mokymo klasėse“

2007 m. rugsėjo 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-286 „Dėl Kretingos rajono jaunimo politikos koncepcijos patvirtinimo“

2007 m. rugsėjo 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-287 „Dėl Kretingos rajono kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų atestacijos komisijos sudarymo“

2007 m. rugsėjo 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-288 „Dėl įgaliojimo tvirtinti rajono kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų kvalifikacinius testus“

2007 m. rugsėjo 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-289 „Dėl komisijos sudarymo rajono savivaldybės Tarybos veiklos reglamento projektui parengti“

2007 m. rugsėjo 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-290 „Dėl dalyvavimo ir balsavimo dalininkų susirinkime“

2007 m. rugsėjo 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-291 „Dėl leidimų įrengti išorinę reklamą Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje taisyklių pakeitimo“

2007 m. rugsėjo 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-292 „Dėl sporto salės Vilniaus g.16, Kretingoje, panaudos“

2007 m. rugsėjo 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-293 „Dėl detaliojo plano tvirtinimo“

Priedas

Aiškinamasis raštas

2007 m. rugsėjo 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-294 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-08-30 sprendimo Nr.T2-267 „Dėl lėšų, skirtų mokinių aprūpinimui mokinio reikmenimis, Kretingos rajono mokykloms paskirstymo“ 1 punkto pakeitimo“

2007 m. rugsėjo 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-295 „Dėl turgavietės rinkliavos nustatymo“

2007 m. rugsėjo 27 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-296 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos opozicinės frakcijos pareiškimo“