Spalis

2011 m. spalio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-384 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto pajamų padidinimo ir išlaidų patikslinimo“

Priedas

21 0 0

2011 m. spalio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-385 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-03-29 sprendimo Nr. T2-74 „Dėl Kretingos rajono 2007 - 2013 m. plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo“

Priedai

22 0 0

 2011 m. spalio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-386 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Kretingos šilumos tinklų centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo“

15 3 4

2011 m. spalio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-387 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ 2011 - 2015 m. veiklos ir plėtros plano suderinimo“

Priedas

21 0 1

2011 m. spalio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-388 „Dėl leidimo suteikti įgaliojimą balsuoti viešosios įstaigos „Brolių namai“ dalininkų susirinkime“

22 0 0

2011 m. spalio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-389 „Dėl žemės mokesčio“ (neskelbiama)

11 10 1

2011 m. spalio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-390 „Dėl butų, skirtų socialinio būsto fondui, pirkimo“

16 2 4

2011 m. spalio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-391 „Dėl kietojo kuro (malkų) vidutinės kainos, taikomos kompensacijoms skaičiuoti, patvirtinimo“

22 0 0

2011 m. spalio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-392 „Dėl valstybės finansinės paramos suteikimo užsienyje mirusio Lietuvos Respublikos piliečio palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką“

22 0 0

2011 m. spalio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-393 „Dėl mokinio krepšelio lėšų perskirstymo tarp VŠĮ Pranciškonų gimnazijos ir rajono bendrojo lavinimo mokyklų“

22 0 0

2011 m. spalio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-394 „Dėl mokinio krepšelio lėšų perskirstymo tarp savivaldybių“

22 0 0

2011 m. spalio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-395 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T2-256 „Dėl mokinių, gyvenančių Kretingos vaikų ugdymo centro bendrabutyje, maitinimo dienos normos vienam mokiniui nustatymo“ pakeitimo“

22 0 0

2011 m. spalio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-396 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-21 „Dėl vaikų centralizuoto priėmimo į Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Priedas

Priedo priedas

22 0 0

2011 m. spalio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-397 „Dėl pritarimo vykdyti vietos projektus“

22 0 0

2011 m. spalio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-398 „Dėl projekto „Darbėnų miestelio viešosios infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymas“

22 0 0

2011 m. spalio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-399 „Dėl laikinų Kretingos muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo“

22 0 0

2011 m. spalio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-400 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005-03-31 sprendimo Nr. T2-97 „Dėl Kretingos rajono kultūros centro nuostatų tvirtinimo“ bei 2009-11-26 sprendimo „Dėl Kretingos rajono kultūros centro Juodupėnų ir Laivių filialų prijungimo prie Kretingos rajono Salantų kultūros centro ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005-03-31 sprendimo Nr. T2-97 bei 2004-05-27 sprendimo Nr. T2-149 pakeitimo“ pakeitimo“

22 0 0

2011 m. spalio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-401 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2011 metų IV-ojo ketvirčio sąmatos tvirtinimo“

22 0 0

2011 m. spalio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-402 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo“

Priedas

22 0 0

2011 m. spalio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-403 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“

21 0 1

2011 m. spalio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-404 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono Salantų kultūros centrui ir negyvenamųjų patalpų panaudos“

22 0 0

2011 m. spalio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-405 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

22 0 0

2011 m. spalio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-406 „Dėl Juliaus Gindulio skyrimo Kretingos Marijono Daujoto vidurinės mokyklos direktoriaus pareigoms“

21 0 0

2011 m. spalio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-407 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010-11-25 sprendimo Nr. T2-409 „Dėl pavedimo rengti detalųjį planą Žemaičių gatvėje, Kretingos mieste“ pakeitimo“

12    

2011 m. spalio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-408 „Dėl Kurmaičių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., specialiojo plano tvirtinimo“

Sprendiniai

21 0 0

2011 m. spalio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-409 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5660/0003:261) Kvecių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

21 0 0

2011 m. spalio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-410 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0003:37) Šventosios g. 4A, Kretingos m., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

21 0 0

2011 m. spalio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-411 „Dėl žemės sklypo Laukžemės k., Darbėnų sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

21 0 0

2011 m. spalio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-412 „Dėl žemės sklypo Budrių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

21 0 0

2011 m. spalio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-413 „Dėl žemės sklypo Grūšlaukės k., Darbėnų sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

21 0 0

2011 m. spalio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-414 „Dėl žemės sklypo Jokūbavo k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

21 0 0

2011 m. spalio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-415 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5604/0004:287) Lazdininkų k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

20 0 1

2011 m. spalio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-416 „Dėl atstovo į žuvininkystės regiono vietos veiklos grupę skyrimo“

21 0 0

2011 m. spalio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-417 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-12-02 sprendimo Nr. T2-388 „Dėl kaimo turizmo, nakvynės ir pusryčių bei turistinės stovyklos paslaugų teikimo pažymėjimo išdavimo tvarkos tvirtinimo“ panaikinimo“

21 0 0

2011 m. spalio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-418 „Dėl gatvės pavadinimo Kretingos seniūnijoje suteikimo“

Priedas

21 0 0

2011 m. spalio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-419 „Dėl gatvių pavadinimų Žalgirio seniūnijoje suteikimo“

Priedai

21 0 0

2011 m. spalio 27 d. tarybos sprendimas Nr. T2-420 „Dėl gatvių pavadinimų Darbėnų seniūnijoje suteikimo, keitimo“

Priedai

22 0 0
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

Balsavimo rezultatai