Birželis

2011 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-239 „Dėl 2011 m. savivaldybės biudžeto patikslinimo, pajamų plano padidinimo ir papildomų lėšų paskirstymo“

Priedai

21 0 3

2011 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-240 „Dėl lėšų skyrimo“

24 0 0

2011 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-241 „Dėl 2011 metų žemės nuomos mokesčio tarifų ir neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo“

21 1 2

2011 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-242 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006-05-25 sprendimo Nr. T2-148 „Dėl Kretingos muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ papildymo“

24 0 0

2011 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-243 „Dėl mokinio krepšelio lėšų perskirstymo“

24 0 0

2011 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-244 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų pedagoginių ir kitų darbuotojų tarifikacijos sąrašų rengimo, suderinimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo pakeitimo“

Priedai

24 0 0

2011 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-245 „Dėl Kretingos suaugusiųjų mokymo centro pavadinimo pakeitimo ir Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro nuostatų tvirtinimo“

Priedas

24 0 0

2011 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-246 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T2-130 „Dėl kompleksinės pagalbos Kretingos rajono šeimoms, auginančioms vaikus nuo gimimo iki privalomo mokymo pradžios, koordinavimo ir teikimo tvarkos aprašo, kompleksinės pagalbos Kretingos rajono šeimoms, auginančioms vaikus nuo gimimo iki privalomo mokymo pradžios, koordinavimo ir teikimo grupės veiklos reglamento patvirtinimo, kompleksinės pagalbos Kretingos rajono šeimoms, auginančioms vaikus nuo gimimo iki privalomo mokymo pradžios, koordinavimo ir teikimo grupės sudarymo“ pakeitimo“

24 0 0

2011 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-247 „Dėl SĮ „Kretingos komunalininkas“ skaičiuojamųjų mašinų ir mechanizmų kainų patvirtinimo“

Priedas

24 0 0

2011 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-248 „Dėl naujų abonentų, išskyrus vartotojus, prijungimo prie viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros įmokos nustatymo“

20 0 4

2011 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-249 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010-10-28 sprendimo Nr. T2-372 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-06-30 sprendimo Nr. T2-195 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą“ pakeitimo“

24 0 0

2011 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-250 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą netaikymo ir lengvatos suteikimo“

23 0 1

2011 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-251 „Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos“

24 0 0

2011 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-252 „Dėl projekto „Kretingos dvaro sodybos teritorijos II tvenkinio išvalymas“

23 0 0

2011 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-253 „Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto bei patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2010 metų ataskaitoms“

Valstybės turto 2010 m. statistinė ataskaita VT-01 (metinė)

Savivaldybės turto 2010 m. statistinė ataskaita VT-02 (metinė)

23 0 0

2011 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-254 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“

24 0 0

2011 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-255 „Dėl katilinių ir šilumos trasų perėmimo“

24 0 0

2011 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-256 „Dėl negyvenamųjų patalpų S. Nėries g. 13A, Salantuose, Kretingos r., panaudos ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-02-26 sprendimo Nr. T2-68 „Dėl negyvenamųjų patalpų S. Nėries g. 13A, Salantuose, Kretingos rajone, panaudos“ pakeitimo“

24 0 0

2011 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-257 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

24 0 0

2011 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-258 „Dėl buto Laisvės g. 5-3, Kretingos m., pardavimo“

24 0 0

2011 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-259 „Dėl nekilnojamojo turto nurašymo“

24 0 0

2011 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-260 „Dėl valstybinės kitos paskirties žemės sklypo perdavimo neatlygintinai Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn“

24 0 0

2011 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-261 „Dėl valstybinės kitos paskirties žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybei“

24 0 0

2011 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-262 „Dėl valstybinės kitos paskirties žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybei“

24 0 0

2011 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-263 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5604/0009:212) Lakštingalų g. 6A, Darbėnų mstl., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

24 0 0

2011 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-264 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5637/0001:29) Kretingsodžio k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

24 0 0

2011 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-265 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5604/0010:188) Darbėnų mstl., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

24 0 0

2011 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-266 „Dėl žemės sklypo Jokūbavo k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

24 0 0

2011 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-267 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0004:174) Vydmantų k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

20 0 4

2011 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-268 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5654/0002:384) Padvarių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

24 0 0

2011 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-269 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0005:379) Vydmantų k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

24 0 0

2011 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-270 „Dėl teritorijos prie pastatų Klaipėdos g. 39C, Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

24 0 0

2011 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-271 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5657/0003:443) Dupulčių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

23 0 1

2011 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-272 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0001:357) Pryšmančių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

23 0 1

2011 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-273 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0002:160) Vydmantų k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

23 0 1

2011 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-274 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5657/0005:390) Raguviškių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

23 0 1

2011 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-275 „Dėl žemės paėmimo J. Basanavičiaus gatvės, Kretingos mieste, antžeminės dalies rekonstrukcijai, detaliojo plano tvirtinimo ir žemės sklypų naudojimo būdo bei pobūdžio pakeitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

24 0 0

2011 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-276 „Dėl gatvių pavadinimų Kretingos seniūnijoje suteikimo“

1 priedas

2 priedas

24 0 0

2011 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-277 „Dėl gatvių pavadinimų Imbarės seniūnijoje suteikimo“

Priedas

24 0 0

2011 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-278 „Dėl gatvių pavadinimų Darbėnų seniūnijoje suteikimo, keitimo“

24 0 0

2011 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-279 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo ir papildymo“

24 0 0

2011 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-280 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo“

24 0 0

2011 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-281 „Dėl komisijos korupcijos prevencijai sudarymo“

15 0 9

2011 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-282 „Dėl įgaliojimų suteikimo“

24 0 0

2011 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-283 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero fondo sudarymo, naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

24 0 0

2011 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-284 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo“

24 0 0

2011 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-285 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo“

24 0 0

2011 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-286 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“

24 0 0

2011 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-287 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“

24 0 0

2011 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-288 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“

24 0 0

2011 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-289 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro stebėtojų tarybos sudarymo“

23 0 1

2011 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-290 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-11-27 sprendimo Nr. T2-311 pakeitimo“

24 0 0

2011 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-291 „Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo“

22 0 2

2011 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-292 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-06-28 sprendimu Nr. T2-224 „Dėl Kretingos rajono studijų rėmimo programos lėšų skyrimo tvarkos, studijų rėmimo programos lėšų skyrimo komisijos darbo reglamento ir studijų rėmimo programos lėšų skyrimo komisijos sudėties patvirtinimo“ patvirtinto Kretingos rajono studijų rėmimo programos lėšų skyrimo komisijos darbo reglamento priedo pakeitimo“

24 0 0

2011 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-293 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010-11-25 sprendimo Nr. T2-436 „Dėl komisijos sudarymo“ 1 punkto pakeitimo“

23 0 1

2011 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-294 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2003-09-25 sprendimo Nr. T2-252 „Dėl specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo“ ir 2007-07-26 sprendimo Nr. T2-242 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2003-09-25 sprendimo Nr. T2-252 ir specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo nuostatų dalinio pakeitimo ir papildymo“ pakeitimo“

24 0 0

2011 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-295 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-07-26 sprendimo Nr. T2-249 „Dėl Kretingos rajono kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarymo ir tarybos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“

24 0 0

2011 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-296 „Dėl Gerardo Alekso Trumpio atleidimo iš Kretingos Marijono Daujoto vidurinės mokyklos direktoriaus pareigų“

23 0 1

2011 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-297 „Dėl pavedimo savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai“

24 0 0

2011 m. birželio 30 d. tarybos sprendimas Nr. T2-298 „Dėl valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo socialinio būsto fondui plėtoti“

24 0 0
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

Balsavimo rezultatai