Gruodis

2010 m. gruodžio 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-447 „Dėl 2010 m. savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų plano padidinimo ir papildomų lėšų paskirstymo“

Priedas

24 0 0

2010 m. gruodžio 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-448 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2010 metų biudžeto asignavimų perskirstymo ir patikslinimo“

Priedai

24 0 0

 2010 m. gruodžio 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-449 „Dėl žemės ir žemės nuomos mokesčių“ (neskelbiama)

Priedas (neskelbiama)

23 0 1

 2010 m. gruodžio 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-450 „Dėl mokinio krepšelio lėšų perskirstymo“

24 0 0

 2010 m. gruodžio 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-451 „Dėl atsiskaitymo už Kretingos rajono mokinius, besigydančius Klaipėdos tuberkuliozės ligoninėje“

24 0 0

 2010 m. gruodžio 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-452 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2010 metų IV-ojo ketvirčio sąmatos pakeitimo“

24 0 0

 2010 m. gruodžio 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-453 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą netaikymo ir lengvatos suteikimo“ (neskelbiama)

Priedas (neskelbiama)

24 0 0

 2010 m. gruodžio 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-454 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-06-30 sprendimo Nr. T2-195 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą“ pakeitimo“

24 0 0

 2010 m. gruodžio 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-455 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-23 „Dėl Kretingos rajono pedagogų švietimo centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš savivaldybės biudžeto, etatų skaičiaus nustatymo“ pakeitimo“

24 0 0

 2010 m. gruodžio 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-456 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T2-242 „Dėl Kretingos rajono pedagoginės psichologinės tarnybos etatų ir pareigybių skaičiaus tvirtinimo“ pakeitimo“

24 0 0

 2010 m. gruodžio 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-457 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T2-100 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-12-20 sprendimo Nr. T2-374 papildymo ir pakeitimo“ papildymo“

Priedas

24 0 0

 2010 m. gruodžio 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-458 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0005:198) Mokyklos g. 25, Vydmantų k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

24 0 0

 2010 m. gruodžio 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-459 „Dėl žemės sklypo Padvarių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

24 0 0

 2010 m. gruodžio 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-460 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr.5657/0003:390) Dupulčių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano koncepcijos tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

24 0 0

 2010 m. gruodžio 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-461 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5657/0002:514) Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

24 0 0

 2010 m. gruodžio 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-462 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5660/0006:144) Pilalės g. 7, Rūdaičių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

24 0 0

 2010 m. gruodžio 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-463 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5657/0003:315) Kluonalių k., (kadastro nr. 5657/0003:22) Dupulčių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

24 0 0

 2010 m. gruodžio 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-464 „Dėl žemės sklypų (kadastro nr. 5654/0002:242; 5654/0002:243) Padvarių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

24 0 0

 2010 m. gruodžio 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-465 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5604/0004:214) Mažučių k., Darbėnų sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

24 0 0

2010 m. gruodžio 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-466 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5604/0004:275) Mažučių k., Darbėnų sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

24 0 0

2010 m. gruodžio 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-467 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5604/0004:234) Mažučių k., Darbėnų sen., Kretingos r. sav., detaliojo plano tvirtinimo ir pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

24 0 0

 2010 m. gruodžio 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-468 „Dėl AB „Geonafta“ planuojamos ūkinės veiklos (naftos gavybos aikštelės (verslovės) ir trijų - keturių naujų gręžinių), Kluonalių k., Kretingos r., sanitarinių apsaugos zonų ribų specialiojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

16 2 6

 2010 m. gruodžio 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-469 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010-05-27 sprendimo Nr. T2-228 pakeitimo“

24 0 0

 2010 m. gruodžio 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-470 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010-07-01 sprendimo Nr. T2-271 pakeitimo“

24 0 0

 2010 m. gruodžio 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-471 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono kultūros centrui“

Priedas

16 5 3

 2010 m. gruodžio 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-472 „Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešajai bibliotekai“

Priedas

18 5 1

 2010 m. gruodžio 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-473 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigoms“

Priedas

18 5 1

 2010 m. gruodžio 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-474 „Dėl negyvenamųjų patalpų S. Dariaus ir S. Girėno g. 20, Salantuose, nuomos“

23 0 1

 2010 m. gruodžio 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-475 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“

24 0 0

 2010 m. gruodžio 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-476 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“

24 0 0

 2010 m. gruodžio 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-477 „Dėl atleidimo nuo nuomos mokesčio“

24 0 0

 2010 m. gruodžio 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-478 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-04-30 sprendimo Nr. T2-127 pakeitimo“

24 0 0

 2010 m. gruodžio 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-479 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010-09-30 sprendimo Nr. T2-359 „Dėl gatvės pavadinimo panaikinimo, pavadinimų gatvėms suteikimo ir gatvių pratęsimo“ 1 punkto patikslinimo ir pavadinimo gatvei suteikimo“

1 priedas

2 priedas

24 0 0

 2010 m. gruodžio 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-480 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-10-29 sprendimo Nr. T2-292 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo“

Priedas

24 0 0

 2010 m. gruodžio 21 d. tarybos sprendimas Nr. T2-481 „Dėl AB „Lietuvos dujos“ Palangos dujų skirstymo stoties (žemės sklypo kad. nr. 5670/0004:210) Vydmantų k., Kretingos sen., Kretingos r. sav., sanitarinės apsaugos zonos ribų specialiojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

24 0 0
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

Balsavimo rezultatai