Nevyriausybinių organizacijų naujienos

Atviri registrų duomenys: daugėja NVO statusą turinčių nevyriausybinių organizacijų

 

Lietuvoje veikiančios nevyriausybinės organizacijos (NVO) jau kurį laiką gali Registrų centre nemokamai įregistruoti vadinamąjį NVO statusą, žymą, leidžiančią lengviau identifikuoti naudą visuomenei kuriančias asociacijas, labdaros ir paramos fondus ar viešąsias įstaigas.  Išsamiau »

Seminaras – „Nematerialaus kultūros paveldo vertybės – kaip jas atrasti, išsaugoti, parodyti“

Kviečiame kultūros, švietimo, saugomų teritorijų įstaigų ir institucijų susijusių su etnine kultūra, kaimų, seniūnijų, miestelių bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų atstovus registruotis dalyvauti nuotoliniame seminare „Nematerialus kultūros paveldo vertybės – kaip jas atrasti, išsaugoti, parodyti“.  Išsamiau »

Nevyriausybinės organizacijos kviečiamos įregistruoti NVO statusą

Lietuvoje veikiančios nevyriausybinės organizacijos (NVO) jau gali nesunkiai, greitai ir, svarbiausia, nemokamai įregistruoti NVO statusą Registrų centre. Šis statusas leis ne tik lengviau identifikuoti visuomenės labui veikiančias asociacijas, labdaros ir paramos fondus ar viešąsias įstaigas, bet ir turėti tikslesnius duomenis apie šalyje veikiančias nevyriausybines organizacijas ir taip užtikrinti efektyvesnį valstybės politikos formavimą, stiprinant nevyriausybines organizacijas.  Išsamiau »

Savanoriška veikla

Savanoriška veikla tai savanorio, ne jaunesnio nei 14 metų amžiaus, neatlyginamai atliekama visuomenei naudinga veikla, kuri vykdoma sudarius susitarimą žodžiu ar raštu. Savanoriškos veiklos sutartys privalo būti sudaromos tik tais atvejais, jei organizacija kompensuoja savanorio patirtas išlaidas ar to pageidauja bent viena iš sutartį sudarančių pusių.  Išsamiau »

Konkursas-akcija „Sveikatos fiesta 2020“

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras skelbia sveikatos ugdymo veiklų konkursą-akciją „Sveikatos fiesta 2020“.  Išsamiau »

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių dėmesiui

Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras, įgyvendindamas projektą „Kretingos rajono nevyriausybinių organizacijų veiklos plėtra“, organizuoja konkursą „Kretingos rajono NVO – 2020“.  Išsamiau »

Organizacijos kviečiamos spręsti socialiai pažeidžiamų, socialinę atskirtį patiriančių asmenų problemas

Jūsų idėjoms galime suteikti sparnus! Ieškome organizacijų, norinčių spręsti socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką ir atskirtį patiriančių asmenų problemas, kurios yra pasirengusios eksperimentuoti, ieškoti naujų sprendimų bei norinčios inicijuoti socialinį pokytį.   Išsamiau »

Socialines paslaugas teikiančios NVO gali teikti subsidijų paraiškas, skirtas finansuoti dėl COVID-19 atsiradusias išlaidas

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. A1-494 „Dėl pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, nukentėjusioms nuo COVID–19 sukeltų pasekmių, subsidijų teikimo priemonės aprašo patvirtinimo“ skelbia kvietimą teikti subsidijų paraiškas.  Išsamiau »

Karantinas – rekomendacijos nevyriausybinėms organizacijoms

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija parengė rekomendacijas, kuriomis siekiama padėti nevyriausybinėms organizacijoms (NVO) planuoti kasdienę veiklą karantino laikotarpiu.  Išsamiau »

Kvietimas siūlyti atstovus į nevyriausybinių organizacijų tarybą

Kretingos rajono savivaldybės administracija organizuoja nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO) atstovų atranką į nevyriausybinių organizacijų tarybą. Savo atstovus gali siūlyti visos juridinį statusą turinčios nevyriausybinės organizacijos (pateikdamos skenuotą pasiūlymą-paraišką), pasiūlydamos po vieną atstovą.  Išsamiau »

Surinktas turinys