Spalis

2010 m. spalio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-367 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo ir papildymo“

24 0 0

 2010 m. spalio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-368 „Dėl 2010 m. savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų plano padidinimo ir papildomų lėšų paskirstymo“

24 0 0

2010 m. spalio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-369 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2010 metų biudžeto asignavimų patikslinimo“

Priedai

24 0 0

 2010 m. spalio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-370 „Dėl mokinio krepšelio lėšų perskirstymo“

24 0 0

2010 m. spalio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-371 „Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio“

22 0 1

2010 m. spalio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-372 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-06-30 sprendimo Nr. T2-195 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą“ pakeitimo“

Priedas

Priedo priedas

23 1 0

 2010 m. spalio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-373 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-08-27 sprendimo Nr. T2-233 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“

Priedas

24 0 0

2010 m. spalio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-374 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2010-02-18 sprendimo Nr. T2-52 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, eilės sudarymo“ papildymo“

17 3 4

 2010 m. spalio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-375 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos priskyrimo bibliotekų grupei“

21 1 0

 2010 m. spalio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-376 „Dėl kultūrinės veiklos programos projektų finansavimo iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto nuostatų, kultūrinės veiklos programos projektų vertinimo komisijos darbo reglamento tvirtinimo“

24 0 0

 2010 m. spalio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-377 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-05-27 sprendimo Nr. T2-152 ,,Dėl Kretingos muziejaus nuostatų, Kretingos muziejaus tarybos ir jos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“

18 2 4

2010 m. spalio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-378 „Dėl projekto „Šiuolaikinis vandens valdymas“

21 0 0

2010 m. spalio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-379 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotėkų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano tvirtinimo“

Priedas

21 0 0

 2010 m. spalio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-380 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0003:75) J. Basanavičiaus g. 70, Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

21 0 0

2010 m. spalio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-381 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0008:405) Darbininkų g. 15, Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

21 0 0

2010 m. spalio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-382 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5617/0002:457) Jokūbavo k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo“

Brėžinys

21 0 0

2010 m. spalio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-383 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5657/0003:721) Kluonalių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

21 0 0

2010 m. spalio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-384 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5637/0001:295) Padvarių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

21 0 0

 2010 m. spalio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-385 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0001:25) Pryšmančių k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

14 2 6

 2010 m. spalio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-386 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0005:333) Vydmantų k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

22 0 0

 2010 m. spalio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-387 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5670/0005:336) Vydmantų k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

21 0 1

2010 m. spalio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-388 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0006:50) Žemaitės al. 3, Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

22 0 0

2010 m. spalio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-389 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-10-29 sprendimo Nr. T2-292 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos struktūros tvirtinimo, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo“ pakeitimo“

Priedas

17 1 4

 2010 m. spalio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-390 „Dėl kietojo kuro (malkų) vidutinės kainos, taikomos kompensacijoms skaičiuoti, patvirtinimo“

21 0 1

2010 m. spalio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-391 „Dėl Kretingos suaugusiųjų mokymo centro vidurinio ugdymo programos akreditacijos ir gimnazijos klasių steigimo“

22 0 0

2010 m. spalio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-392 „Dėl įgaliojimo suteikimo savivaldybės administracijos direktoriui pasirašyti sutartį su viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazija steigėju dėl specialiosios pedagoginės psichologinės pagalbos teikimo“

22 0 0

2010 m. spalio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-393 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise mokykloms“

22 0 0

 2010 m. spalio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-394 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono pedagogų švietimo centrui“

22 0 0

 2010 m. spalio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-395 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigoms“

Priedas

22 0 0

 2010 m. spalio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-396 „Dėl nekilnojamojo turto nurašymo“

22 0 0

 2010 m. spalio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-397 „Dėl negyvenamųjų patalpų S. Dariaus ir S. Girėno g. 20, Salantuose, nuomos“

22 0 0

 2010 m. spalio 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-398 „Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo“

Priedai

22 0 0
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė

Balsavimo rezultatai