Dokumentai

2019 m. spalio 31 d. tarybos sprendimas Nr. T2-301 „Dėl kultūrinės veiklos, etninės kultūros plėtros Kretingos rajone, valstybinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimo, reikšmingų kultūrinių-istorinių įvykių įprasminimo programų projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2019 m. spalio 9 d. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-853 „Dėl Kretingos rajoną reprezentuojančio suvenyro  konkurso organizavimo“

Kretingos rajono savivaldybės apdovanojimo vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimo medaliu nuostatai

Renginių organizavimo Kretingos rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarka (pakeitimas)

2019 m. rugpjūčio 29 d. tarybos sprendimas Nr. T2-232 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T2-27 „Dėl Etninės kultūros plėtros kretingos rajone tarybos ir nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“

Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone tarybos nuostatai

 Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo programos projektų, iš dalies finansuojamų iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto, vertinimo komisija (Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo programos projektų dalinio finansavimo nuostatai (pakeitimas))

 Kretingos rajono Garbės piliečio vardo suteikimo nuostatai (komisijos sudėtis)

 Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premijų skyrimo nuostatai ir kandidato paraiškos forma (nuostatų pakeitimas, nuostatų pakeitimas, nuostatų papildymas)

 Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone 2016 - 2018 metų programa

 Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone 2016 - 2018 metų programos priemonių planas

Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone 2020 metų priemonių planas