Vasaris

2010 m. vasario 18 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-46 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2010 metų biudžeto tvirtinimo“

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

23 1 1

 2010 m. vasario 18 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-47 „Dėl seniūnijų 2010 metų veiklos programų tvirtinimo“

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

6 priedas

7 priedas

8 priedas

22 0 1

 2010 m. vasario 18 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-48 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 5 procentų atitinkamiems metams skirtų mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

24 0 0

2010 m. vasario 18 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-49 „Dėl 2010 metų Kretingos rajono savivaldybės viešųjų darbų programos tvirtinimo“

24 0 0

 2010 m. vasario 18 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-50 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymo 2009 m. ataskaitos patvirtinimo“

Priedas

24 0 0

 2010 m. vasario 18 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-51 „Dėl žemės nuomos mokesčio lengvatų“

22 0 2

 2010 m. vasario 18 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-52 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, eilės sudarymo“

24 0 0

 2010 m. vasario 18 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-53 „Dėl mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistų etatų kretingos rajono savivaldybės mokyklose ir privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų paskirstymo rajono mokykloms mokinių sveikatos priežiūrai finansuoti“

24 0 0

 2010 m. vasario 18 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-54 „Dėl Kretingos Simono Daukanto vidurinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkymo“

24 0 0

2010 m. vasario 18 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-55 „Dėl Kretingos rajono kultūros centro 2009 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo“

Priedas

25 0 0

 2010 m. vasario 18 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-56 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos 2009 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo“

Priedas

25 0 0

 2010 m. vasario 18 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-57 „Dėl Kretingos muziejaus 2009 metų veiklos ataskaitų tvirtinimo“

1 priedas

2 priedas

25 0 0

 2010 m. vasario 18 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-58 „Dėl Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus 2009 metų veiklos ataskaitų tvirtinimo“

1 priedas

2 priedas

25 0 0

 2010 m. vasario 18 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-59 „Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2009 m. veiklos ataskaitai“

25 0 0

2010 m. vasario 18 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-60 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės slaugos ir socialinių paslaugų bendro teikimo ir bendradarbiavimo tarp sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų įstaigų sutarčių sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Priedas

24 0 1

 2010 m. vasario 18 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-61 „Dėl žemės sklypų (kadastro nr. 5634/0003:64, 5634/0003:54) Žemaitės al./Šventosios g., Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

24 1 0

 2010 m. vasario 18 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-62 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-08-30 sprendimo Nr. T2-274 pakeitimo ir pripažinimo netekusiais galios Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-09-25 sprendimą Nr. T2-247, 2009-01-29 sprendimą Nr. T2-34“

25 0 0

2010 m. vasario 18 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-63 „Dėl projekto „Kretingos dvaro sodybos teritorijos I ir III tvenkinių išvalymas“

23 0 1

 2010 m. vasario 18 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-64 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“

25 0 0

2010 m. vasario 18 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-65 „Dėl negyvenamųjų patalpų Klaipėdos g. 135C, Kretingoje, panaudos“

25 0 0

 2010 m. vasario 18 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-66 „Dėl savivaldybės turto panaudos“

25 0 0

 2010 m. vasario 18 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-67 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise“

25 0 0

 2010 m. vasario 18 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-68 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo“

25 0 0

 2010 m. vasario 18 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-69 „Dėl kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-11-29 sprendimo Nr. T2-338 „Dėl komisijos korupcijos prevencijai sudarymo ir komisijos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“

25 0 0

 2010 m. vasario 18 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-70 „Dėl atstovų skyrimo į Kretingos rajono kultūros centro tarybą ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005-10-27 sprendimo Nr. T2-289 pripažinimo netekusiu galios“

25 0 0

 2010 m. vasario 18 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-71 Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos narių ir valstybės tarnautojų 2010 metų mokymo prioritetų nustatymo“

25 0 0

 2010 m. vasario 18 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-72 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0008:258) Taikos g.31, Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

25 0 0
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė