Sausis

2010 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-1 „Dėl Sonatos Litvinienės skyrimo Kretingos rajono Darbėnų vidurinės mokyklos direktorės pareigoms“

25 0 0

 2010 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-2 „Dėl Tomo Ambrozaičio skyrimo Kretingos rajono kultūros centro direktoriaus pareigoms“

24 0 1

2010 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-3 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2010 – 2012 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo, Kretingos rajono savivaldybės trejų metų strateginio veiklos plano rengimo, įgyvendinimo ir stebėsenos metodikos pakeitimo ir pripažinimo netekusiais galios 2008 m. rugsėjo 25 d. Tarybos sprendimo Nr. T2-236 2 punktą, 2009 m. kovo 26 d. Tarybos sprendimą Nr. T2-82, 2009 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimą Nr. T2-168“

Priedai

23 0 2

2010 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-4 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės ikimokyklinių įstaigų, mokyklų - darželių, bendrojo lavinimo pradinių, pagrindinių, vidurinių mokyklų ir gimnazijų, neformaliojo vaikų švietimo įstaigų pareigybių sąrašo ir etatų normatyvų pakeitimo“

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

5 priedas

19 3 2

2010 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-5 „Dėl rajono švietimo įstaigų darbuotojų tarifinių atlygių ir tarnybinių atlyginimų priedų“

24 0 0

2010 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-6 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo komisijos 2009 metų veiklos ataskaitos, savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2009 metų pajamų ir išlaidų apyskaitos bei savivaldybės turto privatizavimo lėšų 2010 metų I-ojo ketvirčio sąmatos tvirtinimo“

24 0 0

2010 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-7 „Dėl įtraukimo į rajono privatizavimo objektų sąrašą“

24 0 0

2010 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-8 „Dėl žemės ir žemės nuomos mokesčių“

22 0 2

2010 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-9 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio“

21 0 3

2010 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-10 „Dėl projekto „Latvijos ir Lietuvos pasienio regiono moterų verslininkių verslumo gebėjimų ugdymas“

23 0 1

2010 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-11 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-08-27 sprendimo Nr. T2-222 pakeitimo“

24 0 0

2010 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-12 „Dėl pritarimo detaliojo plano sprendinių, patvirtintų Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2000-03-16 sprendimu Nr. 29 „Dėl detaliojo plano tvirtinimo“, keitimui ir pripažinimo netekusiu galios Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-09-24 sprendimą Nr. T2-273“

23 0 1

2010 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-13 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5604/0002:167) Lazdininkų k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

23 0 1

2010 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-14 „Dėl žemės sklypo Vydmantų k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

24 0 0

2010 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-15 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0007:290) Laisvės g. 48 / Vienuolyno g. 2, Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

24 0 0

2010 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-16 „Dėl žemės sklypų (kadastro nr. 5670/0002:175; 5670/0002:142) Vydmantų k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

14 4 6

2010 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-17 „Dėl detaliojo plano Kluonalių g. 19A, Kretingos m., tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

24 0 0

2010 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-18 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0006:188) Savanorių g. 44 / Topolių aklg. 2, Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

23 0 2

2010 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-19 „Dėl detaliojo plano Savanorių g. 14 / Gėlių g. 8, Kretingos m., tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

25 0 0

2010 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-20 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5634/0008:609) Teresiečių g. 10, Kretingos m., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

23 1 0

2010 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-21 „Dėl žemės sklypo (kadastro nr. 5660/0003:445) Kretingsodžio k., Kretingos r., detaliojo plano tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

25 0 0

2010 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-22 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 31 d. sprendimo Nr. T2-201 pakeitimo“

23 0 0

2010 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-23 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. liepos 26 d. sprendimo Nr. T2-247 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“, 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-345 „Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo“, 2008 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-70 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“, 2008 m. liepos 31 d. sprendimo Nr. T2-205 „Dėl mokyklinio autobuso perėmimo“ dalinio pakeitimo ir papildymo“

23 0 0

2010 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-24 „Dėl negyvenamųjų patalpų J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretingoje, panaudos“

23 0 0

2010 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-25 „Dėl negyvenamųjų patalpų Raguviškių kaime, Žalgirio seniūnijoje, panaudos“

23 0 0

2010 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-26 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise mokykloms“

23 0 0

2010 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-27 „Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise ir pagal panaudos sutartį Kretingos rajono Salantų kultūros centrui“

21 0 2

2010 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-28 „Dėl nekilnojamojo turto nurašymo“

23 0 0

2010 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-29 „Dėl nekilnojamojo turto nurašymo“

23 0 0

2010 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-30 „Dėl Kretingos rajono Salantų kultūros centro 2009 metų veiklos ataskaitos tvirtinimo“

Priedas

22 0 1

2010 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-31 „Dėl prekybos Kretingos rajono savivaldybės kontroliuojamos įmonės administruojamoje turgavietėje (prekyvietėje) taisyklių tvirtinimo“

Priedas

23 0 0

2010 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-32 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T2-16 patvirtinto licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo, papildymo, patikslinimo, įspėjimų apie galimą licencijų galiojimo sustabdymą ar licencijų galiojimo panaikinimą, licencijų galiojimo sustabdymo ar licencijų galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo pakeitimo“

22 0 0

2010 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-33 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“

Priedas

22 0 0

2010 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-34 „Dėl gatvės pratęsimo“

Priedas

22 0 0

2010 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-35 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-09-27 sprendimo Nr. T2-295 „Dėl turgavietės rinkliavos nustatymo“ pakeitimo“

22 0 0

2010 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-36 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-04-12 sprendimo Nr. T2-126 „Dėl etikos komisijos sudarymo, pirmininko bei pirmininko pavaduotojo tvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo“

18 1 1

2010 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-37 „Dėl darbo grupės savivaldybės tarybos 2009 metų veiklos ataskaitai parengti sudarymo“

21 0 0

2010 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-38 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-01-29 sprendimo Nr. T2-38 ir 2009-06-30 sprendimo Nr. T2-200 pripažinimo netekusiais galios“

21 0 0

2010 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-39 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-12-20 sprendimo Nr. T2-372 ir 2009-05-28 sprendimo Nr. T2-183 pripažinimo netekusiais galios“

20 0 1

2010 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-40 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-12-20 sprendimo Nr. T2-372 ir 2009-05-28 sprendimo Nr. T2-183 pripažinimo netekusiais galios“

20 0 0

2010 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-41 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-03-26 sprendimo Nr. T2-115 ir 2005-01-25 sprendimo Nr. T2-27 pakeitimo bei 2007-07-26 sprendimo Nr. T2-251 pripažinimo netekusiu galios“

19 0 2

2010 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-42 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-07-26 sprendimo Nr. T2-252 „Dėl Kretingos rajono kultūrinės veiklos projektų vertinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo“

21 0 0

2010 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-43 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-07-31 sprendimo Nr. T2-199 „Dėl tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo programos projektų dalinio finansavimo nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“

20 1 0

2010 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-44 „Dėl Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2002-04-25 sprendimo Nr. 65 pripažinimo netekusiu galios“

17 0 2

2010 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas Nr. T2-45 „Dėl atstovų į Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos valdybą delegavimo“

16 0 3
Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė