Gruodis

2006 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-348 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006-02-23 sprendimo Nr.T2-32 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2006 metų biudžeto" patikslinimo".

2006 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-349 "Dėl lėšų iš viršplaninių pajamų paskirstymo, 2006 metų savivaldybės biudžeto pajamų plano padidinimo viršplaninėmis pajamomis ir tarpusavio atsiskaitymo lėšomis".

2006 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-350 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006-11-30 sprendimo Nr.T2-298 priedo patikslinimo ir papildymo".

2006 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-351 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006-11-30 sprendimo Nr.T2-300 patikslinimo ir papildymo".

2006 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-352 "Dėl nepanaudotų mokinio krepšelio lėšų sumažinimo, pakeitimo pagal ekonominę klasifikaciją ir aplinkos lėšų padidinimo".

2006 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-353 "Dėl atstovavimo ir balsavimo UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime".

2006 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-354 "Dėl Klaipėdos, Šventosios ir J.Jablonskio gatvių, Kretingos m., rekonstrukcijos projektų rengimo".

2006 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-355 "Dėl Kretingos rajono mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos ir kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos patvirtinimo".

2006 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-356 "Dėl vežėjų parinkimo visuomenės aptarnavimo įsipareigojimams vykdyti konkurso organizavimo".

2006 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-357 "Dėl negrąžintinos subsidijos skyrimo iš Kaimo plėtros fondo".

2006 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-358 "Dėl atleidimo nuo žemės ir žemės nuomos mokesčių".

2006 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-359 "Dėl vietinės rinkliavos mokesčio lengvatos".

2006 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-360 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006-07-27 sprendimu Nr.T2-191 patvirtintos nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų teikimo tvarkos 6.3 punkto naujos redakcijos".

2006 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-361 "Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos".

2006 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-362 "Dėl gyvenamųjų patalpų pirkimo bei jų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise".

2006 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-363 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės M.Valančiaus viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kainų nustatymo".

2006 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-364 "Dėl vienkartinių pašalpų skyrimo tvarkos tvirtinimo ir Paramos teikimo komisijos sudarymo".

2006 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-365 "Dėl Kretingos rajono bendrojo lavinimo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo".

2006 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-366 "Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo mokinių atostogų metu tvarkos aprašo tvirtinimo".

2006 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-367 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento dalinio pakeitimo ir papildymo".

2006 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-368 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-04-19 sprendimo Nr.T2-105 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2003-04-17 sprendimo Nr.T2-92 dalinio pakeitimo" pakeitimo ir papildymo".

2006 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-369 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos veiklos nuostatų tvirtinimo".

2006 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-370 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2002-10-31 sprendimo Nr.173 dalinio pakeitimo ir tarnybinio atlyginimo koeficiento Kretingos rajono kultūros centro direktoriui nustatymo".

2006 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-371 "Dėl tarnybinio atlyginimo koeficientų nustatymo".

2006 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-372 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr.T2-116 pakeitimo".

2006 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-373 "Dėl priemokos Audrai Podienei skyrimo".

2006 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-374 "Dėl Jūratės Miliūtės ir Dainiaus Miliaus atleidimo nuo žemės mokesčio už 2006 metus".

2006 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-375 "Dėl leidimo rengti detalųjį planą".

2006 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-376 "Dėl leidimo rengti specialiuosius planus".

2006 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-377 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006-03-30 sprendimo Nr.T2-72 dalinio pakeitimo".

2006 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-378 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo lėšų skyrimo".

2006 m. gruodžio 20 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-379 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2002-04-25 sprendimo Nr.71, 2002-05-30 sprendimo Nr.106, 2002-12-12 sprendimo Nr.226, 2003-03-20 sprendimo Nr.T2-52, 2004-05-27 sprendimo Nr.T2-158 pakeitimo".

2006 m. gruodžio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-380 "Dėl leidimo rengti detalųjį planą ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr.T2-322 dalinio pakeitimo".

2006 m. gruodžio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-381 "Dėl vienkartinių piniginių išmokų".