Spalis

2006 m. spalio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-268 "Dėl viršplaninių pajamų paskirstymo".

2006 m. spalio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-269 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006-02-23 sprendimo Nr.T2-32, 2006-05-25 sprendimo Nr.T2-135 ir 2006-09-28 sprendimo Nr.T2-249 patikslinimo".

2006 m. spalio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-270 "Dėl lėšų skyrimo iš paliekamos mokinio krepšelio lėšų sumos".

2006 m. spalio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-271 "Dėl nepanaudotų mokinio krepšelio lėšų sumažinimo, pakeitimo pagal ekonominę klasifikaciją ir aplinkos lėšų padidinimo".

2006 m. spalio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-272 "Dėl žemės mokesčio".

2006 m. spalio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-273 "Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Kretingos vandenys" šalto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų".

2006 m. spalio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-274 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2002 m. spalio 31 d. sprendimu Nr.168 patvirtintų Kretingos rajono savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo nuostatų papildymo".

2006 m. spalio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-275 "Dėl lėšų iš Kretingos rajono savivaldybės Smulkaus ir vidutiniio verslo plėtros fondo skyrimo".

2006 m. spalio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-276 "Dėl detaliojo plano Padvarių k., Kretingos r., tvirtinimo".

2006 m. spalio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-277 "Dėl detaliojo plano Akmenės g.16, Kretingos m., tvirtinimo".

2006 m. spalio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-278 "Dėl detaliojo plano Akmenės g.12, Kretingos m., tvirtinnimo".

2006 m. spalio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-279 "Dėl detaliojo plano Žemaitės al.29, Kretingos m, tvirtinimo".

2006 m. spalio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-280 "Dėl leidimo rengti specialiuosius planus".

2006 m. spalio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-281 "Dėl sanitarinės apsaugos zonos dokumento rengimo".

2006 m. spalio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-282 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. spalio 28 d. sprendimo Nr.T2-347 "Dėl piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) skyrimo ir mokėjimo tvarkos tvirtinimo" pakeitimo".

2006 m. spalio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-283 "Dėl socialinės pedagoginės pagalbos teikimo Kretingos rajono mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo".

2006 m. spalio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-284 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-12-02 sprendimo Nr.T2-358 "Dėl vaikų priėmimo į Kretingos rajono ikimokyklinio ugdymo programas vykdančias mokyklas tvarkos tvirtinimo" pakeitimo".

2006 m. spalio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-285 "Dėl sutikimo perimti valstybės turtą".

2006 m. spalio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-286 "Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise".

2006 m. spalio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-287 "Dėl negyvenamųjų patalpų Baublių kaime, Žalgirio seniūnijoje, Kretingos rajone, nuomos".

2006 m. spalio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-288 "Dėl negyvenamųjų patalpų M.Valančiaus g.5, Salantuose, nuomos".

2006 m. spalio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-289 "Dėl negyvenamųjų patalpų J.K.Chodkevičiaus g.10, Kretingoje, panaudos ir nuomos".

2006 m. spalio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-290 "Dėl Kretingos rajono garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų tvirtinimo".

2006 m. spalio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-291 "Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo".

2006 m. spalio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-292 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos programų ir jų sąmatų tvirtinimo".

2006 m. spalio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-293 "Dėl Kretingos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančios žemės perdavimo patikėjimo teise, perdavimo neatlygintinai ja naudotis (panauda), nuomos ir perleidimo tvarkos aprašo patvirtinimas".

2006 m. spalio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-294 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. spalio 27 d. sprendimu Nr.T2-278 patvirtintų konkurso "Geriausias Kretingos rajono smulkaus ir vidutinio verslo atstovas" nuostatų pakeitimo ir papildymo bei naujos vertinimo komisijos sudarymo".

2006 m. spalio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-295 "Dėl pritarimo ir bendradarbiavimo sutarties pasirašymo".

2006 m. spalio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-296 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero Valerijono Kubiliaus kasmetinių atostogų".

2006 m. spalio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-297 "Dėl Ilonos Volskienės skyrimo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės vyriausiąja gydytoja".