Balandis

2006 m. balandžio 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-105 "Dėl UAB "Kretingos komunalininkas" 2005 m. veiklos ataskaitos, finansinės atskaitomybės tvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo".

2006 m. balandžio 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-106 "Dėl UAB Kretingos autobusų parko 2005 m. veiklos ataskaitos, finansinės atskaitomybės tvirtinimo, pelno (nuostolių) paskirstymo ir Savivaldybės Kontrolieriaus tarnybos patikrinimo rezultatų svarstymo".

2006 m. balandžio 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-107 "Dėl atstovavimo ir balsavimo UAB Kretingos šilumos tinklų eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime".

2006 m. balandžio 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-108 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės įmonės "Knyga" 2005 m. veiklos".

2006 m. balandžio 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-109 "Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Kretingos vandenys" 2005 m. veiklos ataskaitos, finansinės atskaitomybės ir nuostolių paskirstymo tvirtinimo bei auditoriaus išvados svarstymo".

2006 m. balandžio 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-110 "Dėl atstovavimo ir balsavimo UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro visuotiniame akcininkų susirinkime".

2006 m. balandžio 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-111 "Dėl UAB "Kretingos komunalininkas" pertvarkymo į savivaldybės įmonę".

2006 m. balandžio 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-112 "Dėl leidimų važiuoti Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo tvarkos tvirtinimo".

2006 m. balandžio 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-113 "Dėl 2006 metų II-ojo ketvirčio Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo lėšų sąmatos tvirtinimo".

2006 m. balandžio 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-114 "Dėl mokyklinio autobuso perėmimo".

2006 m. balandžio 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-115 "Dėl turto perėmimo".

2006 m. balandžio 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-116 "Dėl turto perėmimo".

2006 m. balandžio 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-117 "Dėl negyvenamųjų patalpų Juodupėnų kaime, Imbarės seniūnijoje, Kretingos rajone, panaudos".

2006 m. balandžio 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-118 "Dėl Kretingos rajono mokyklų nuostatų papildymo".

2006 m. balandžio 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-119 "Dėl Kretingos rajono tarybos 1998-10-29 sprendimo Nr.82 1 priedo 33 punkto pripažinimo netekusiu galios".

2006 m. balandžio 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-120 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006-01-26 sprendimo Nr.T2-6 "Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, eilės sudarymo" papildymo".

2006 m. balandžio 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-121 "Dėl pritarimo bendrojo plano rengimo darbų programai".

2006 m. balandžio 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-122 "Dėl leidimo rengti specialiuosius planus".

2006 m. balandžio 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-123 "Dėl detaliojo plano Rubulių k., Kretingos r., tvirtinimo".

2006 m. balandžio 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-124 "Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio už 2005 metus".

2006 m. balandžio 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-125 "Dėl negrąžintinos subsidijos skyrimo iš Kaimo plėtros fondo".

2006 m. balandžio 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-126 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo dalinio pakeitimo".

2006 m. balandžio 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-127 "Dėl projekto "Pastauninko upelio tvenkinių Kretingos mieste išvalymas".

2006 m. balandžio 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-128 "Dėl pavadinimo gatvei suteikimo".

2006 m. balandžio 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-129 "Dėl lėšų iš Kretingos rajono savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo".

2006 m. balandžio 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-130 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2006 metų biudžeto 2 priedo dalinio pakeitimo".

2006 m. balandžio 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-131 "Dėl 2005 m. birželio 30 d. sprendimu Nr.T2-156 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos iki 2012 metų bendrojo plano patvirtinimo" patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų tinklo pertvarkos iki 2012 metų bendrojo plano pakeitimo".

2006 m. balandžio 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-132 "Dėl Dalios Martišauskienės atleidimo iš Kretingos darželio - mokyklos "Pasaka" Vaikystės pedagogikos centro direktorės pareigų".

2006 m. balandžio 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-133 "Dėl žemės sklypų perdavimo".