Kovas

2006 m. kovo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-62 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Valstybės kapitalo investicijų panaudojimo 2007 - 2009 m. prioritetų sąrašo tvirtinimo ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005-02-24 sprendimo Nr.T2-56 pripažinimo netekusiu galios".

2006 m. kovo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-63 "Dėl leidimo paimti 1350,0 tūkst.Lt ilgalaikę banko paskolą".

2006 m. kovo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-64 "Dėl pritarimo UAB "Kretingos turgus" paimti paskolą ir leidimo bendrovės valdybai priimti sprendimus".

2006 m. kovo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-65 "Dėl turgavietės rinkliavos nustatymo".

2006 m. kovo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-66 "Dėl UAB "Kretingos būstas" įstatinio kapitalo didinimo ir įstatų pakeitimo".

2006 m. kovo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-67 "Dėl Kretingos rajono Salantų vidurinės mokyklos rėmimo programos 2006 - 2008 m. patvirtinimo".

2006 m. kovo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-68 "Dėl mokinio krepšelio lėšų padidinimo Salantų vidurinei mokyklai".

2006 m. kovo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-69 "Dėl privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų paskirstymo rajono mokykloms mokinių sveikatos priežiūrai finansuoti".

2006 m. kovo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-70 "Dėl Sveikatos priežiūros Kretingos rajono savivaldybės mokyklose tvarkos tvirtinimo".

2006 m. kovo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-71 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 2006 metų programos tvirtinimo".

2006 m. kovo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-72 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo".

2006 m. kovo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-73 "Dėl keleivių vežimo reguliaraus vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo maršrutais tarifų dydžių nustatymo".

2006 m. kovo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-74 "Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų skyrimo rajono seniūnijoms".

2006 m. kovo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-75 "Dėl specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo tarybos 2005 metų ataskaitos ir 2006 metų sąmatos tvirtinimo".

2006 m. kovo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-76 "Dėl Savivaldybės socialinio būsto ir laikinam apgyvendinimui skirtų gyvenamųjų patalpų suteikimo tvarkos".

2006 m. kovo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-77 "Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio arba jo sumažinimo".

2006 m. kovo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-78 "Dėl lėšų iš Kretingos rajono savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo".

2006 m. kovo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-79 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Kaimo plėtros fondo nuostatų 14 punkto papildymo".

2006 m. kovo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-80 "Dėl Kaimo plėtros fondo lėšų naudojimo patikrinimo".

2006 m. kovo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-81 "Dėl negrąžintinos subsidijos skyrimo iš Kaimo plėtros fondo".

2006 m. kovo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-82 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Plėtros fondo 2006 metų išlaidų sąmatos tvirtinimo".

2006 m. kovo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-83 "Dėl projekto "Kretingos dvaro sodybos paminklinių pastatų renovacija ir pritaikymas turizmui" ir kai kurių Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios".

2006 m. kovo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-84 "Dėl projekto "Turizmo infrastruktūros plėtra Kretingos rajone".

2006 m. kovo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-85 "Dėl projekto "Liaudies tradicijų puoselėjimas bei kultūrinių mainų abipus sienos plėtra, atgaivinant folkloro judėjimą".

2006 m. kovo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-86 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr.T2-249 dalinio pakeitimo".

2006 m. kovo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-87 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. spalio 27 d. sprendimo Nr.T2-279 dalinio pakeitimo".

2006 m. kovo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-88 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2003 m. spalio 30 d. sprendimo Nr.T2-285 "Dėl leidimo nuomoti ilgalaikį materialųjį turtą ir nuompinigių dydžio nustatymo bei leidimo teikti paslaugas ir paslaugų kainų tvirtinimo" dalinio pakeitimo".

2006 m. kovo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-89 "Dėl leidimo parduoti gyvenamąsias patalpas".

2006 m. kovo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-90 "Dėl turto perėmimo".

2006 m. kovo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-91 "Dėl negyvenamųjų patalpų Vilniaus g.20, Kretingoje, nuomos".

2006 m. kovo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-92 "Dėl VšĮ Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro inventoriaus nuomos".

2006 m. kovo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-93 "Dėl detaliojo plano Ankštakių k., Kretingos r., tvirtinimo".

2006 m. kovo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-94 "Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės Kontrolieriaus tarnybos 2005 metų veiklos ataskaitai".

2006 m. kovo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-95 "Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės M.Valančiaus viešosios bibliotekos 2005 m. veiklos ataskaitai".

2006 m. kovo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-96 "Dėl pritarimo Kretingos rajono kultūros centro 2005 metų veiklos ataskaitai".

2006 m. kovo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-97 "Dėl pritarimo Kretingos rajono Salantų kultūros centro 2005 metų veiklos ataskaitai ir 2006 metų veiklos programos tvirtinimo".

2006 m. kovo 30 d. Tarybos sprendimas NR.T2-98 "Dėl pritarimo Kretingos muziejaus 2005 metų veiklos ataskaitai ir 2006 metų veiklos programos tvirtinimo".

2006 m. kovo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-99 "Dėl pritarimo Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus 2005 metų veiklos ataskaitai ir 2006 metų veiklos programos tvirtinimo".

2006 m. kovo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-100 "Dėl Kretingos rajono kultūros centro direktorės Konstancijos Macienės tarnybinio atlyginiomo koeficiento nustatymo".

2006 m. kovo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-101 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos narių ir valstybės tarnautojų 2006 metų mokymo prioritetų nustatymo".

2006 m. kovo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-102 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės karo prievolininkų atrankos komisijos tvirtinimo".

2006 m. kovo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-103 "Dėl priemokos Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriui nustatymo".

2006 m. kovo 30 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-104 "Dėl geriamojo vandens gręžinio likvidavimo".