Spalis

2005 m. spalio 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-268 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 25 d. sprendimo Nr.T2-1 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2005 m. biudžeto" 10 priedo 8.2. punkto pakeitimo".

2005 m. spalio 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-269 "Dėl paliktos mokinio krepšelio sumos paskirstymo".

2005 m. spalio 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-270 "Dėl privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų paskirstymo mokinių sveikatos priežiūrai finansuoti".

2005 m. spalio 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-271 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005-06-30 sprendimo Nr.T2-171 "Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio" 3 punkto ir sprendimo Nr.T2-170 "Dėl žemės mokesčio mokėjimo 2005 metais" 2 punkto pakeitimo".

2005 m. spalio 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-272 "Dėl žemės mokesčio sumažinimo stichinės nelaimės atveju".

2005 m. spalio 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-273 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2003-09-25 sprendimu Nr.T2-254 patvirtintos valstybinės žemės nuomos mokesčio surinkimo ir administravimo tvarkos dalinio pakeitimo ir papildymo".

2005 m. spalio 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-274 "Dėl negrąžintinos subsidijos skyrimo iš Kaimo plėtros fondo".

2005 m. spalio 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-275 "Dėl negrąžintinos subsidijos skyrimo iš Kaimo plėtros fondo".

2005 m. spalio 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-276 "Dėl darbuotojų maitinimosi Kretingos rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigose, mokyklose - darželiuose tvarkos patvirtinimo".

2005 m. spalio 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-277 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės plėtros fondo 2005 metų išlaidų sąmatos patikslinimo".

2005 m. spalio 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-278 "Dėl konkurso "Geriausias Kretingos rajono smulkaus ir vidutinio verslo atstovas" nuostatų, reglamento tvirtinimo bei komisijos sudarymo".

2005 m. spalio 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-279 "Dėl kultūrinės veiklos projektų rėmimo iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto nuostatų, kultūrinės veiklos projektų vertinimo komisijos darbo reglamento tvirtinimo bei komisijos sudarymo".

2005 m. spalio 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-280 "Dėl atstovavimo ir balsavimo UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime".

2005 m. spalio 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-281 "Dėl 2005 metų IV-ojo ketvirčio Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo lėšų sąmatos tvirtinimo".

2005 m. spalio 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-282 "Dėl turto perėmimo".

2005 m. spalio 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-283 "Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos".

2005 m. spalio 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-284 "Dėl Kretingos rajono bendrojo plano rengimo".

2005 m. spalio 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-285 "Dėl J.Basanavičiaus ir J.Šimkaus gatvių, Kretingos m., rekonstrukcijos projekto rengimo".

2005 m. spalio 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-286 "Dėl specialiojo plano tvirtinimo".

2005 m. spalio 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-287 "Dėl prašymo perduoti žemės sklypą valdyti patikėjimo teise".

2005 m. spalio 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-288 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2002-12-12 sprendimu Nr.221 patvirtintos šunų ir kačių registracijos, mokesčio rinkimo ir lėšų naudojimo tvarkos pakeitimo".

2005 m. spalio 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-289 "Dėl atstovų paskyrimo į rajono kultūros centro tarybą".

2005 m. spalio 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-290 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės kontrolierės Augenijos Viluckienės valstybės tarnybos santykių tęsimo".

2005 m. spalio 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-291 "Dėl Andriaus Mizgirio skyrimo Kretingos pranciškonų gimnazijos direktoriaus pareigoms".

2005 m. spalio 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-292 "Dėl Teresės Ramanauskienės skyrimo Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro direktoriaus pareigoms".

2005 m. spalio 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-293 "Dėl tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo".

2005 m. spalio 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-294 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero Valerijono Kubiliaus kasmetinių atostogų".

2005 m. spalio 27 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-295 "Dėl lėšų iš Kretingos rajono savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo skyrimo".