Balandis

2005 m. balandžio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-104 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento dalinio pakeitimo ir papildymo".

2005 m. balandžio 28 d. tarybos sprendimas Nr.T2-105 "Dėl lėšų skyrimo".

2005 m. balandžio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-106 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005-01-25 sprendimo Nr.T2-2 dalinio pakeitimo".

2005 m. balandžio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-107 "Dėl UAB Kretingos autobusų parko 2004 m. veiklos ataskaitos, finansinės atskaitomybės, pelno (nuostolių) paskirstymo, savivaldybės Kontrolieriaus tarnybos patikrinimo rezultatų svarstymo bei įstatų naujos redakcijos tvirtinimo".

2005 m. balandžio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-108 "Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Kretingos vandenys" 2004 m. veiklos ataskaitos, finansinės atskaitomybės ir pelno paskirstymo tvirtinimo bei auditoriaus išvados svarstymo".

2005 m. balandžio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-109 "Dėl UAB "Kretingos komunalininkas" 2004 m. veiklos ataskaitos, finansinės atskaitomybės, pelno paskirstymo tvirtinimo ir auditoriaus išvados svarstymo".

2005 m. balandžio 28 d. tarybos sprendimas Nr.T2-110 "Dėl atstovavimo ir balsavimo UAB Kretingos šilumos tinklų eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime".

2005 m. balandžio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-111 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės įmonės "Knyga" veiklos".

2005 m. balandžio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-112 "Dėl atstovavimo ir balsavimo UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro visuotiniame akcininkų susirinkime".

2005 m. balandžio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-113 "Dėl nenaudojamų gręžinių vandeniui tiekti likvidavimo".

2005 m. balandžio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-114 "Dėl projekto "Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra Kretingos rajone" rengimo".

2005 m. balandžio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-115 "Dėl detaliojo plano tvirtinimo".

2005 m. balandžio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-116 "Dėl savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos sudarymo, jos nuostatų ir darbo reglamento patvirtinimo".

2005 m. balandžio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-117 "Dėl Kretingos rajono teritorijoje esančių statinių naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo".

2005 m. balandžio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-118 "Dėl 2005 metų II-ojo ketvirčio Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo lėšų sąmatos tvirtinimo".

2005 m. balandžio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-119 "Dėl negrąžintinos subsidijos skyrimo iš Kaimo plėtros fondo".

2005 m. balandžio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-120 "Dėl renginių organizavimo Kretingos rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos tvirtinimo".

2005 m. balandžio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-121 "Dėl Lietuvos tūkstantmečio ir Kretingos miesto savivaldos 400-ųjų metinių minėjimo Kretingos rajone programos tvirtinimo".

2005 m. balandžio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-122 "Dėl Vido Kelpšos skyrimo Kretingos rajono Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms".

2005 m. balandžio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-123 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo tvirtinimo".

2005 m. balandžio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-124 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-02-19 sprendimo Nr.T2-49 dalinio pakeitimo".

2005 m. balandžio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-125 "Dėl įpareigojimo Viešojo pirkimo komisijai".

2005 m. balandžio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-126 "Dėl atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio".

2005 m. balandžio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-127 "Dėl sutikimo perimti turtą".

2005 m. balandžio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-128 "Dėl nuomininko teisių ir pareigų perleidimo".

2005 m. balandžio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-129 "Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos".

2005 m. balandžio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-130 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-07-01 sprendimo Nr.T2-207 dalinio pakeitimo".

2005 m. balandžio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-131 "Dėl leidimo steigti UAB Kretingos šeimos kliniką".

2005 m. balandžio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-132 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro turto, esančio Žemaičių g.4, Kretingoje, inventorizacijos".