Kovas

2005 m. kovo 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-62 "Dėl lėšų skyrimo".

2005 m. kovo 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-63 "Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės Kontrolieriaus tarnybos 2004 metų veiklos ataskaitai".

2005 m. kovo 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-64 "Dėl UAB "Kretingos komunalininkas" tolesnės veiklos".

2005 m. kovo 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-65 "Dėl sutarties pasirašymo".

2005 m. kovo 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-66 "Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų skyrimo rajono seniūnijoms".

2005 m. kovo 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-67 "Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio".

2005 m. kovo 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-68 "Dėl privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų paskirstymo rajono mokykloms mokinių sveikatos priežiūrai finansuoti".

2005 m. kovo 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-69 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos programų rėmimo specialiosios programos 2004 m. sąmatos įvykdymo apyskaitos".

2005 m. kovo 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-70 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų rajono gyventojų dantų protezavimui 2005 metais, panaudojimo tvarkos".

2005 m. kovo 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-71 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės įstatų papildymo".

2005 m. kovo 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-72 "Dėl Kretingos rajono bendrojo lavinimo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo".

2005 m. kovo 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-73 "Dėl Kretingos sporto mokyklos nuostatų tvirtinimo".

2005 m. kovo 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-74 "Dėl įgaliojimų suteikimo Savivaldybės administracijos direktoriui ir savivaldybės Tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios".

2005 m. kovo 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-75 "Dėl nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimo iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto tvarkos".

2005 m. kovo 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-76 "Dėl tarptautinės bendradarbiavimo sutarties pasirašymo".

2005 m. kovo 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-77 "Dėl 2005 metų savivaldybės smulkių investicijų projektų patvirtinimo ir lėšų paskirstymo".

2005 m. kovo 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-78 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės plėtros fondo 2005 metų išlaidų sąmatos tvirtinimo".

2005 m. kovo 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-79 "Dėl viešojo interneto prieigos centrų tinklo plėtros Kretingos rajone programos tvirtinimo".

2005 m. kovo 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-80 "Dėl negrąžintinos subsidijos skyrimo iš Kaimo plėtros fondo".

2005 m. kovo 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-81 "Dėl rajono privatizavimo objektų sąrašo papildymo".

2005 m. kovo 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-82 "Dėl leidimo parduoti gyvenamąsias patalpas".

2005 m. kovo 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-83 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005-01-25 sprendimo Nr.T2-17 dalinio pakeitimo".

2005 m. kovo 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-84 "Dėl nuosavybės teisės atkūrimo".

2005 m. kovo 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-85 "Dėl bendrabučio patalpų, esančių Vilniaus g.16, Kretingos m., nuomos".

2005 m. kovo 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-86 "Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos".

2005 m. kovo 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-87 "Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos".

2005 m. kovo 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-88 "Dėl negyvenamųjų patalpų Vytauto g.161, Kretingoje, nuomos".

2005 m. kovo 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-89 "Dėl nuomininkų teisių ir pareigų perleidimo".

2005 m. kovo 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-90 "Dėl sutikimo perimti turtą".

2005 m. kovo 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-91 "Dėl turto perėmimo".

2005 m. kovo 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-92 "Dėl Kretingos rajono tarybos 1998-10-29 sprendimo Nr.82 5 priedo dalinio pakeitimo".

2005 m. kovo 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-93 "Dėl detaliojo plano Pasieniečių g.3A, Kretingos m., tvirtinimo".

2005 m. kovo 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-94 "Dėl detaliojo plano tvirtinimo".

2005 m. kovo 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-95 "Dėl detaliojo plano tvirtinimo".

2005 m. kovo 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-96 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės M.Valančiaus viešosios bibliotekos nuostatų tvirtinimo".

2005 m. kovo 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-97 "Dėl Kretingos rajono kultūros centro nuostatų tvirtinimo".

2005 m. kovo 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-98 "Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės M.Valančiaus viešosios bibliotekos 2004 metų veiklos ataskaitai ir 2005 metų veiklos programos tvirtinimo".

2005 m. kovo 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-99 "Dėl pritarimo Kretingos muziejaus 2004 m. veiklos ataskaitai ir 2005 m. veiklos programos tvirtinimo".

2005 m. kovo 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-100 "Dėl Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus 2005 metų veiklos programos tvirtinimo".

2005 m. kovo 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-101 "Dėl Kretingos rajono Salantų kultūros centro 2005 metų veiklos programos tvirtinimo".

2005 m. kovo 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-102 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos direktorės Aldonos Kerpytės tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo".

2005 m. kovo 31 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-103 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės restruktūrizavimo programos tvirtinimo".