Vasaris

2005 m. vasario 24 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-36 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. veiklos ataskaitos".

2005 m. vasario 24 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-37 "Dėl rajono švietimo įstaigų nuostatų tvirtinimo".

2005 m. vasario 24 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-38 "Dėl Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus, muziejaus tarybos nuostatų, muziejaus tarybos sudėties tvirtinimo".

2005 m. vasario 24 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-39 "Dėl specialiojo plano tvirtinimo".

2005 m. vasario 24 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-40 "Dėl melioracijos darbų programos patvirtinimo".

2005 m. vasario 24 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-41 "Dėl subsidijos skyrimo iš Kretingos rajono savivaldybės Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo".

2005 m. vasario 24 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-42 "Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro projekto "Vaikams pritaikyta aplinka - natūralus pagalbininkas".

2005 m. vasario 24 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-43 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005-01-25 sprendimo Nr.T2-34 dalinio pakeitimo".

2005 m. vasario 24 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-44 "Dėl negrąžintinos subsidijos skyrimo iš Kaimo plėtros fondo".

2005 m. vasario 24 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-45 "Dėl išlaidų darbo užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešajai įstaigai Kretingos psichikos sveikatos centrui nustatymo".

2005 m. vasario 24 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-46 "Dėl išlaidų darbo užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešajai įstaigai Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centrui nustatymo".

2005 m. vasario 24 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-47 "Dėl išlaidų darbo užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešajai įstaigai Salantų pirminės sveikatos priežiūros centrui nustatymo".

2005 m. vasario 24 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-48 "Dėl išlaidų darbo užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešajai įstaigai Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centrui nustatymo".

2005 m. vasario 24 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-49 "Dėl pareigybių aprašymų tvirtinimo".

2005 m. vasario 24 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-50 "Dėl specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo 2005 metų sąmatos tvirtinimo".

2005 m. vasario 24 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-51 "Dėl rajono privatizavimo objektų sąrašo papildymo".

2005 m. vasario 24 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-52 "Dėl nekilnojamojo turto nurašymo".

2005 m. vasario 24 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-53 "Dėl bendradarbiavimo su Polesko rajono savivaldybe (Rusijos Federacija, Kaliningrado sr.)".

2005 m. vasario 24 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-54 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 2 d. sprendimo Nr.T2-388 "Dėl kaimo turizmo, nakvynės ir pusryčių bei turistinės stovyklos paslaugų teikimo pažymėjimo išdavimo tvarkos tvirtinimo" dalinio pakeitimo".

2005 m. vasario 24 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-55 "Dėl Kretingos rajono kultūros rūmų akreditavimo komisijos tvirtinimo".

2005 m. vasario 24 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-56 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Valstybės kapitalo investicijų panaudojimo 2006 - 2008 m. prioritetų sąrašo tvirtinimo".

2005 m. vasario 24 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-57 "Dėl Kretingos rajono tarybos 1998-10-29 sprendimo Nr.82 4 priedo dalinio pakeitimo".

2005 m. vasario 24 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-58 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005-01-25 sprendimo Nr.T2-7 dalinio pakeitimo".

2005 m. vasario 24 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-59 "Dėl projekto "Socialinių paslaugų plėtros programa".

2005 m. vasario 24 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-60 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės atstovų komandiruotės į Jeseniką (Čekijos Respublika)".

2005 m. vasario 24 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-61 "Dėl pritarimo sutarties pasirašymui".