Sausis

2005 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-1 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2005 metų biudžeto".

2005 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-2 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-05-27 sprendimo Nr.T2-146 ir 2004-08-26 sprendimo Nr.T2-274 dalinio pakeitimo".

2005 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-3 "Dėl išlaidų darbo užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešajai įstaigai Kretingos ligoninei nustatymo".

2005 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-4 "Dėl Kretingos darželio-pradinės mokyklos "Žibutė" direktorės Mildos Žilienės tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo".

2005 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-5 "Dėl priedų prie tarnybinio atlyginimo nustatymo".

2005 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-6 "Dėl uždarosios akcinės bendrovės Kretingos šilumos tinklų centralizuotai teikiamos šilumos kainų nustatymo".

2005 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-7 "Dėl pritarimo projektui "Kretingos rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas".

2005 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-8 "Dėl detaliojo plano Šašaičių k., Kretingos r. sav., tvirtinimo".

2005 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-9 "Dėl detaliojo plano Vydmantų k., Kretingos r. sav., tvirtinimo".

2005 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-10 "Dėl vykdytojo parinkimo".

2005 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-11 "Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, eilės sudarymo".

2005 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-12 "Dėl Kretingos miesto S.Daukanto ir P.Vileišio gatvių rekonstrukcijos".

2005 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-13 "Dėl atleidimo nuo žemės ir žemės nuomos mokesčių".

2005 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-14 "Dėl negrąžintinos subsidijos skyrimo iš Kaimo plėtros fondo".

2005 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-15 "Dėl rajono savivaldybės Turto privatizavimo komisijos 2004 metų veiklos ataskaitos, pajamų ir išlaidų apyskaitos bei 2005 metų I-ojo ketvirčio sąmatos tvirtinimo".

2005 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-16 "Dėl rajono privatizavimo objektų sąrašo papildymo".

2005 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-17 "Dėl leidimo parduoti pagalbinio ūkio pastatą (tvartą)".

2005 m. sausio 25 d. tarybos sprendimas Nr.T2-18 "Dėl nekilnojamojo turto perdavimo".

2005 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-19 "Dėl turto priėmimo".

2005 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-20 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-07-01 sprendimo Nr.T2-222 dalinio pakeitimo".

2005 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-21 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2005 metų pirmojo pusmečio darbo plano tvirtinimo".

2005 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-22 "Dėl darbo grupės savivaldybės Tarybos 2004 metų veiklos ataskaitai parengti sudarymo".

2005 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-23 "Dėl darbo grupės Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentui iš dalies pakeisti sudarymo".

2005 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-24 "Dėl vienkartinės piniginės pašalpos skyrimo tvarkos tvirtinimo".

2005 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-25 "Dėl piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) skyrimo ir mokėjimo tvarkos 64 punkto 3 papunkčiu papildymo".

2005 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-26 "Dėl komisijos sudarymo klausimui dėl UAB "Kretingos komunalininkas" tolesnės veiklos parengti".

2005 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-27 "Dėl etninės kultūros plėtros Kretingos rajone tarybos ir nuostatų tvirtinimo".

2005 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-28 "Dėl komisijos sudarymo prevencinei programai "Stabdyk nusikalstamumą" parengti ir įgyvendinti".

2005 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-29 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2003-04-29 sprendimo Nr.T2-116 dalinio pakeitimo".

2005 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-30 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2003-04-29 sprendimo Nr.T2-124 dalinio pakeitimo".

2005 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-31 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2003-05-29 sprendimo Nr.T2-147 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės Peticijų komisijos sudarymo" dalinio pakeitimo".

2005 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-32 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-07-01 sprendimo Nr.T2-200 dalinio pakeitimo".

2005 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-33 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero Valerijono Kubiliaus kasmetinių atostogų".

2005 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-34 "Dėl pritarimo projektui "Aktyvaus turizmo infrastruktūros plėtra Salantų regioniniame parke. Projektavimo dokumentų rengimas".

2005 m. sausio 25 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-35 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės medicinos įrangos ir technologijų atnaujinimo 2005-2009 m. programos finansavimo šaltinių".