Spalis

2004 m. spalio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-343 "Dėl lėšų skyrimo".

2004 m. spalio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-344 "Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo".

2004 m. spalio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-345 "Dėl atstovavimo ir balsavimo UAB Kretingos šilumos tinklų neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime".

2004 m. spalio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-346 "Dėl leidimo Kretingos miesto seniūnijai vykdyti komunalinius darbus".

2004 m. spalio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-347 "Dėl piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) skyrimo ir mokėjimo tvarkos tvirtinimo".

2004 m. spalio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-348 "Dėl priedo darbuotojams už tiesioginį darbą su invalidais".

2004 m. spalio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-349 "Dėl lėšų skyrimo".

2004 m. spalio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-350 "Dėl įgaliojimo kontroliuoti keleivinį kelių transportą".

2004 m. spalio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-351 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-08-26 sprendimo Nr.T2-273 dalinio pakeitimo".

2004 m. spalio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-352 "Dėl 2004 metų IV-ojo ketvirčio Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo lėšų sąmatos tvirtinimo".

2004 m. spalio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-353 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2003-04-17 sprendimo Nr.T2-94 ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-04-19 sprendimo Nr.T2-106 dalinio pakeitimo".

2004 m. spalio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-354 "Dėl sutikimo perimti turtą".

2004 m. spalio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-355 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2002-12-12 sprendimo Nr.215 dalinio pakeitimo".

2004 m. spalio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-356 "Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos".

2004 m. spalio 28 d Tarybos sprendimas Nr.T2-357 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo paskirstymo".

2004 m. spalio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-358 "Dėl negrąžintinos subsidijos skyrimo iš Kaimo plėtros fondo".

2004 m. spalio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-359 "Dėl detaliojo plano Vytauto g.112, Kretingos m., tvirtinimo".

2004 m. spalio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-360 "Dėl detaliojo plano tvirtinimo".

2004 m. spalio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-361 "Dėl detaliojo plano tvirtinimo".

2004 m. spalio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-362 "Dėl detaliojo plano tvirtinimo".

2004 m. spalio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-363 "Dėl detaliojo plano Teresiečių g., Kretingos m., rengimo".

2004 m. spalio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-364 "Dėl detaliojo plano Žiogelių k., Kretingos r. sav., rengimo".

2004 m. spalio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-365 "Dėl detaliojo plano Šašaičių k., Kretingos r. sav., rengimo".

2004 m. spalio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-366 "Dėl pritarimo pasirašyti bendradarbiavimo susitarimą su Klaipėdos apskrities valstybine mokesčių inspekcija".

2004 m. spalio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-367 "Dėl valstybės tarnautojų vertinimo komisijos sudarymo".

2004 m. spalio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-368 "Dėl pritarimo projektui "Dienos veiklos centro Salantų padalinio įkūrimas".

2004 m. spalio 28 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-369 "Dėl sutikimo perimti turtą".