Rugpjūtis

2004 m. rugpjūčio 9 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-264 "Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos".

2004 m. rugpjūčio 9 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-265 "Dėl turto perėmimo".

2004 m. rugpjūčio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-266 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2004 metų biudžeto dalinio pakeitimo ir patikslinimo".

2004 m. rugpjūčio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-267 "Dėl lėšų skyrimo".

2004 m. rugpjūčio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-268 "Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos mokesčio".

2004 m. rugpjūčio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-269 "Dėl Kretingos rajono Salantų vidurinės mokyklos Laivių pradinio ugdymo skyriaus likvidavimo".

2004 m. rugpjūčio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-270 "Dėl Kretingos rajono tarybos 2000 02 11 sprendimo Nr.13 "Dėl mokesčio už mokslą Kretingos ir Salantų vaikų meno mokyklose nustatymo" dalinio pakeitimo".

2004 m. rugpjūčio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-271 "Dėl Kretingos rajono Baublių pagrindinės mokyklos direktorės V.Keblienės ir Rūdaičių pagrindinės mokyklos direktorės R.Narkienės tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo".

2004 m. rugpjūčio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-272 "Dėl Kretingos rajono gimnazijų, vidurinių mokyklų, darželių-mokyklų ir lopšelių-darželių pastatų ir turto apsaugos darbo organizavimo pertvarkymo".

2004 m. rugpjūčio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-273 "Dėl Kretingos rajono švietimo įstaigų mokinių vežiojimo į bendrojo lavinimo mokyklas bei neformaliojo švietimo mokyklas ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos patvirtinimo".

2004 m. rugpjūčio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-274 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-05-27 sprendimo Nr.T2-146 dalinio pakeitimo".

2004 m. rugpjūčio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-275 "Dėl išmokų teikimo socialinės rizikos šeimoms tvarkos patvirtinimo".

2004 m.rugpjūčio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-276 "Dėl negrąžintinos subsidijos skyrimo iš Kaimo plėtros fondo".

2004 m.rugpjūčio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-277 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2002 m. spalio 31 d. sprendimo Nr.168 dalinio pakeitimo ir papildymo".

2004 m. rugpjūčio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-278 "Dėl Valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo Socialinio būsto fondui plėtoti".

2004 m. rugpjūčio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-279 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-07-01 sprendimo Nr.T2-207 "Dėl Rūdaičių vaikų darželio pastato perdavimo " papildymo".

2004 m. rugpjūčio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-280 "Dėl negyvenamųjų patalpų J.K.Chodkevičiaus g.10,Kretingoje,nuomos".

2004 m. rugpjūčio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-281 "Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos".

2004 m. rugpjūčio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-282 "Dėl leidimo UAB "Northway medicinos centrai" steigti medicinos centrą".

2004 m. rugpjūčio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-283 "Dėl visuomenės sveikatos programų ir jų sąmatų tvirtinimo".

2004 m. rugpjūčio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-284 "Dėl VŠĮ Kretingos PSPC dalinio patikrinimo".

2004 m. rugpjūčio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-285 "Dėl Kretingos miesto vasaros estrados renovacijos".

2004 m. rugpjūčio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-286 "Dėl leidimo keisti Kretingos miesto generalinio plano dalį".

2004 m.rugpjūčio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-287 "Dėl detaliojo plano teritorijos raidos programos tvirtinimo".

2004 m. rugpjūčio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-288 "Dėl specialiojo plano Vilimiškės k.,Kretingos r. sav., rengimo".

2004 m. rugpjūčio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-289 "Dėl specialiojo plano Vilimiškės k.,Kretingos r. sav., rengimo".

2004 m. rugpjūčio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-290 "Dėl specialiojo plano Žibininkų k.,Kretingos r. sav., rengimo".

2004 m. rugpjūčio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-291 "Dėl specialiojo plano Rūdaičių k.,Kretingos r., rengimo".

2004 m. rugpjūčio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-292 "Dėl specialiojo plano Jokūbavo k., Kretingos r., rengimo".

2004 m. rugpjūčio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-293 "Dėl specialiojo plano Raguviškių k.,Kretingos r., rengimo".

2004 m. rugpjūčio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-294 "Dėl specialiojo plano Kluonalių k.,Kretingos r., rengimo".

2004 m. rugpjūčio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-295 "Dėl detaliojo plano Grafų Tiškevičių g., Kretingos m.,parengimo".

2004 m. rugpjūčio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-296 "Dėl detaliojo plano Šventosios g., Kretingos m., rengimo".

2004 m. rugpjūčio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-297 "Dėl detaliojo plano Padvarių k., Kretingos r. sav.,rengimo".

2004 m. rugpjūčio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-298 "Dėl detaliojo plano Kėkštų k.,Kretingos r. sav., rengimo".

2004 m. rugpjūčio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-299 "Dėl detaliojo plano Lendimų k., Kretingos r. sav.,rengimo".

2004 m. rugpjūčio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-300 "Dėl detaliojo plano Mėguvos g.38, Kretingos m., rengimo".

2004m. rugpjūčio 26 d Tarybos sprendimas Nr.T2-301 "Dėl detaliojo plano Kluonalių k.,Kretingos r. sav., rengimo".

2004 m. rugpjūčio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-302 "Dėl detaliojo plano Dupulčių k., Kretingos r. sav.,rengimo".

2004m. rugpjūčio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-303 "Dėl detaliojo plano Žemaičių g.26, Kretingos m.,rengimo".

2004 m. rugpjūčio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-304 "Dėl detaliojo plano Kvecių ir Kiauleikių k., Kretingos r. sav., tvirtinimo".

2004 m. rugpjūčio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-305 "Dėl detaliojo plano Rūdaičių k., Kretingos r. sav., tvirtinimo".