Gegužė

2009 m. gegužės 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-161 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2008 metų biudžeto įvykdymo ataskaitos tvirtinimo“

Priedai

24
0 0

2009 m. gegužės 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-162 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-04-30 sprendimo Nr. T2-119 1 punkto pripažinimo netekusiu galios“

23
1 0

2009 m. gegužės 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-163 „Dėl vietinės rinkliavos skaičiavimo metodikos ir vietinės rinkliavos surinkimo administravimo“

Priedas

22 0 2

2009 m. gegužės 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-164 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-02-26 sprendimo Nr. T2-52 dalinio pakeitimo“

Priedas

24 0 0

2009 m. gegužės 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-165 „Dėl pritarimo teikti projektinius pasiūlymus Klaipėdos regiono 2007 - 2013 metų projektų sąrašui“

24 0 0

2009 m. gegužės 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-166 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-02-26 sprendimo Nr. T2-51 „Dėl objektų, kurių darbai finansuojami iš Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, eilės sudarymo“ dalinio pakeitimo“

24 0 0

2009 m. gegužės 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-167 „Dėl Kretingos rajono 2007 - 2013 m. plėtros plano papildymo“

24 0 0

2009 m. gegužės 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-168 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T2-82 papildymo“

24 0 0

2009 m. gegužės 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-169 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-01-29 sprendimo Nr. T2-37 dalinio pakeitimo“

24 0 0

2009 m. gegužės 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-170 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Kretingos autobusų parko 2008 m. vadovo ataskaitos“

Priedas

23 0 1

2009 m. gegužės 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-171 „Dėl UAB „Kretingos turgus“ 2008 m. vadovo ataskaitos“

Priedas

24 0 0

2009 m. gegužės 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-172 „Dėl pritarimo Kretingos socialinių paslaugų centro 2008 metų veiklos ataskaitai“

Priedas

23 1 0

2009 m. gegužės 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-173 „Dėl detaliojo plano Padvarių k., Kretingos r., tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

20 0 3

2009 m. gegužės 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-174 „Dėl detaliojo plano Tūbausių k., Kretingos r., tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

23 0 1

2009 m. gegužės 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-175 „Dėl leidimo rengti žemės sklypų Vydmantų k., Kretingos r., detalųjį planą“

24 0 0

2009 m. gegužės 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-176 „Dėl sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo dokumento rengimo“

24 0 0

2009 m. gegužės 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-177 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009-01-29 sprendimo Nr. T2-16 ,,Dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo, papildymo, patikslinimo, įspėjimų apie galimą licencijų galiojimo sustabdymą ar licencijų galiojimo panaikinimą, licencijų galiojimo sustabdymo ar licencijų galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“

20 0
0

2009 m. gegužės 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-178 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno premijos skyrimo“

15 1 3

2009 m. gegužės 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-179 „Dėl rajono švietimo įstaigų darbuotojų tarifinių atlygių ir tarnybinių atlyginimų priedų“

20 0 0

2009 m. gegužės 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-180 „Dėl Kretingos rajono Baublių pagrindinės mokyklos, Kretingos Marijono Daujoto vidurinės mokyklos, Kretingos rajono Darbėnų ir Kartenos vidurinių mokyklų, Kretingos Jurgio Pabrėžos gimnazijos bei Kretingos vaikų ugdymo centro nuostatų pakeitimo“

20 0 0

2009 m. gegužės 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-181 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-19 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse nustatymo“ dalinio pakeitimo“

19 1 0

2009 m. gegužės 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-182 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T2-284 „Dėl vaikų priėmimo į Kretingos rajono ikimokyklinio ugdymo programas vykdančias mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

20 0 0

2009 m. gegužės 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-183 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T2-372 sustabdymo“

20 0 0

2009 m. gegužės 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-184 „Dėl 2009 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos tvirtinimo“

20 0
0

2009 m. gegužės 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-185 „Dėl adresų formavimo savivaldybės teritorijoje priemonių plano tvirtinimo“

Priedas

19 0 0

2009 m. gegužės 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-186 „Dėl šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašų prioritetų nustatymo“

19 0 0

2009 m. gegužės 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-187 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008-02-28 sprendimo Nr. T2-75 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“ panaikinimo“

19 0 0

2009 m. gegužės 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-188 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-05-31 sprendimo Nr. T2-191 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo“ pakeitimo“

19 0 0

2009 m. gegužės 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-189 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-11-29 sprendimo Nr. T2-338 „Dėl komisijos korupcijos prevencijai sudarymo ir komisijos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo“

19 0
0

2009 m. gegužės 28 d. tarybos sprendimas Nr. T2-190 „Dėl detaliojo plano Žibininkų k., Kretingos r., tvirtinimo“

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

19 0 0

Spalvų reikšmės:
balsavo už
balsavo prieš
susilaikė