Balandis

2007 m. balandžio 5 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-116 "Dėl Valerijono Černeckio ir Antano Puidoko atleidimo ir pavedimo jiems eiti pareigas".

2007 m. balandžio 5 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-117 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero išrinkimo".

2007 m. balandžio 5 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-118 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo".

2007 m. balandžio 5 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-119 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo". 

2007 m. balandžio 12 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-120 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo".

2007 m. balandžio 12 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-121 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto sudarymo".

2007 m. balandžio 12 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-122 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko išrinkimo".

2007 m. balandžio 12 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-123 "Dėl Kretingos rajono saviivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojo skyrimo".

2007 m. balandžio 12 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-124 "Dėl Administracinės komisijos sudarymo".

2007 m. balandžio 12 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-125 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto privatizavimo komisijos sudarymo".

2007 m. balandžio 12 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-126 "Dėl Etikos komisijos sudarymo, pirmininko bei pirmininko pavaduotojo tvirtinimo".

2007 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-127 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo".

2007 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-128 "Dėl Antano Puidoko atleidimo iš administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigų".

2007 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-129 "Dėl atstovavimo ir balsavimo UAB Kretingos šilumos tinklų eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime".

2007 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-130 "Dėl uždarosios akcinės bendrovės Kretingos šilumos tinklų centralizuotai tiekiamos šilumos kainų nustatymo".

2007 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-131 "Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos mokesčio".

2007 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-132 "Dėl UAB "Kretingos būstas" atleidimo nuo vietinės rinkliavos mokesčio".

2007 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-133 "Dėl UAB Kretingos autobusų parko 2006 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimo, pelno (nuostolių) paskirstymo ir naujos bendrovės valdybos išrinkimo".

2007 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-134 "Dėl SĮ "Kretingos komunalininkas" 2006 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo".

2007 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-135 "Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Kretingos vandenys" 2006 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimo ir nuostolių paskirstymo".

2007 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-136 "Dėl leidimo uždarajai akcinei bendrovei "Kretingos vandenys" paimti paskolą ir įkeisti turtą".

2007 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-137 "Dėl UAB "Kretingos turgus" 2006 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimo ir pelno paskirstymo".

2007 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-138 "Dėl UAB "Kretingos būstas" 2006 m. finansinės atskaitomybės tviirtinimo ir pelno paskirstymo".

2007 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-139 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės įmonės "Knyga" 2006 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimo ir pelno paskirstymo".

2007 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-140 "Dėl atstovavimo ir balsavimo UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime".

2007 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-141 "Dėl viešojo tualeto eksploatavimo".

2007 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-142 "Dėl smulkių investicinių projektų, siūlomų įtraukti į 2007 metų Vyriausybės programą, patvirtinimo".

2007 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-143 "Dėl detaliojo plano Geštautų kv., Kretingos m., (kadastrinis Nr.5634/0004:16) tvirtinimo".

2007 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-144 "Dėl detaliojo plano Muitinės g.7, Kretingos m., tvirtinimo".

2007 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-145 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2006-08-31 sprendimo Nr.T2-246, 2006-09-28 sprendimo Nr.T2-253, 2006-10-26 sprendimo Nr.T2-280, 2006-11-30 sprendimo Nr.T2-343, 2006-12-20 sprendimo Nr.T2-376 ir 2007-03-29 sprendimo Nr.T2-85 dalinio pakeitimo".

2007 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-146 "Dėl įgaliojimo savivaldybės administracijos direktoriui".

2007 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-147 "Dėl įgaliojimo Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriui pateikti Nacionalinei mokyklų vertinimo agentūrai 2007 m. ir 2008 m. siūlomų vertinti Kretingos rajono bendrojo lavinimo mokyklų sąrašą".

2007 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-148 "Dėl projekto "Darbėnų vidurinės mokyklos sporto aikštelių įrengimo ir renovavimo techninio projekto parengimas".

2007 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-149 "Dėl Kretingos rajono kultūros centro akreditavimo ir kategorijos suteikimo".

2007 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-150 "Dėl Kretingos muziejaus 2007 metų veiklos programos tvirtinimo".

• Sprendimo Nr.T2-150 priedas.

2007 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-151 "Dėl Kretingos rajono Salantų kultūros centro 2007 metų veiklos programos tvirtinimo".

• Sprendimo Nr.T2-151 priedas.

2007 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-152 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės M.Valančiaus viešosios bibliotekos nuostatų tvirtinimo".

• Sprendimo Nr.T2-152 priedas.

2007 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-153 "Dėl Kretingos rajono pedagogų švietimo centro nuostatų tvirtinimo".

• Sprendimo Nr.T2-153 priedas.

2007 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-154 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2004-12-23 sprendimo Nr.T2-409 "Dėl rajono privatiavimo objektų sąrašo papildymo" dalinio pakeitimo".

2007 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-155 "Dėl Kretingos rajono moksleivio krepšelio lėšų, skirtų atsiskaityti už neformalųjį vaikų švietimą, perskirstymo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo".

2007 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-156 "Dėl leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo taisyklių tvirtinimo".

2007 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-157 "Dėl turto perdavimo M.Valančiaus viešajai bibliotekai".

2007 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-158 "Dėl pastato ir patalpų Savanorių g.23A, Kretingoje, rekonstrukcijos".

2007 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-159 "Dėl Paramos teikimo komisijos sudarymo".

2007 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-160 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės karo prievolininkų atrankos komisijos tvirtinimo".

2007 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-161 "Dėl atstovų į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių Suvažiavimą išrinkimo".

2007 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-162 "Dėl darbo užmokesčio tvirtinimo".

2007 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimas Nr.T2-163 "Dėl priemokos Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriui nustatymo".